شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقدير استاندار اصفهان از اقدامات روابط عمومي فولاد مباركه
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 23:27 کد خبر:47032
نظر به اينكه بر اساس ارزيابي و راي هيئت داوران شانزدهمين جشنواره روابط عمومي سال ۱۴۰۰ آثار ارائه شده در زمينه برنامه ريزي و ارزيابي اثربخشي/ روابط عمومي ديجيتال/ ارتباطات رسانه اي/ محتواسازي/ رويدادپردازي/ مسئوليت هاي اجتماعي/ حائز رتبه برتر گرديده، تنديس و لوح افتخار جشنواره تقديم مي شود.
 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| عباس رضايي بعدازظهر روز يكشنبه در شانزدهمين جشنواره فرهنگي روابط عمومي استان اصفهان اظهار كرد: هنوز كرونا تمام نشده است و تا پايان راه مسير نامعلوم است و جايگاه روابط عمومي ها در تبيين مسائلي نظير كرونا مهم است.
 
 به گزارش شارا به نقل از روابط‌عمومي 
شركت فولاد مباركه اصفهان، وي افزود: افرادي كه در حوزه روابط عمومي سازمانها به فعاليت مشغول هستند بايد جايگاه خود را بشناسند و اخبار سازمان خود را به طور دقيق اطلاع رساني كنند.
 
 استاندار اصفهان اعتمادسازي را بخش مهمي از فعاليت روابط عمومي ها دانست و توضيح داد: روابط عمومي ها با شفاف سازي و صداقت در اطلاع رساني مي توانند در جلب اعتماد جامعه موثر باشند. همچنين به اميدآفريني در جامعه كه يكي از وظايف فعالان حوزه روابط عمومي بپردازند؛ چراكه متاسفانه نيمه خالي ليوان بيشتر در جامعه بازتاب داده مي شود.
 
 رضايي افزود: فقر اطلاع رساني يكي از چالش هاي موجود در روابط عمومي هاست؛ به عنوان مثال نرخ بيكاري در شرايط كرونا از ۱۴ به ۹.۷ درصد رسيده است اما متاسفانه اين اخبار به خوبي به جامعه مخابره نمي شود.
 
 استاندار اصفهان بر جايگاه ويژه فضاي مجازي تاكيد كرد و بر اهميت سواد رسانه اي صحه گذاشت و افزود: فضاي مجازي مي تواند به فرصتي براي انعكاس اخبار دقيق تبديل شود و اميد را به جامعه تزريق كند. همچنين فضاي مجازي اين قابليت را دارد كه نشاط آفريني را كه در اثر كرونا و تحريم كمرنگ شده است در جامعه پررنگ كند و به دور از حاشيه سازي، همدلي را درميان مردم تقويت كند.
 
 استاندار اصفهان با اشاره به اينكه صداقت سرلوحه روابط عمومي سازمانها قرار بگيرد، گفت: بايد انصاف در امور هر سازمان در اولويت قرار بگيرد و روابط عمومي ها بايد در قبال مردم خود را مسئول بدانند تا بتوانيم به دور از حواشي و با همدلي و همزباني مسائل استان را حل كنيم.
 
 وي در ادامه به اهميت روابط عمومي در انتخابات تاكيد كرد و گفت: نبايد در جنگ اقتصادي و كرونا بر روي ناكامي ها تاكيد كنيم، بلكه نياز است تا با انتقادهاي سازنده به سمت روشنگري حركت كرد. اين را هم فراموش نكنيم كه روابط عمومي ها با ارتباطات رسانه اي خود نقش مهمي در تشويق و انتخاب فرد اصلح و افزايش مشاركت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد دارند و نبايد از اين وظيفه خود غافل شوند.
 
 پس از صحبت هاي استاندار در پايان اين نشست از روابط عمومي شركت ها و سازمان هاي برتر تقدير به عمل آمد و تنديس رتبه برتر جشنواره توسط استاندار اصفهان به روابط عمومي شركت فولاد مباركه اهدا شد.
 
 متن نوشته شده بر روي تنديس و لوح افتخار شركت فولاد مباركه در شانزدهمين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي استان اصفهان كه به امضاي استاندار اصفهان رسيده است عبارت است از:
 
 «هزاره سوم را دنياي ارتباطات نامگذاري كرده اند. دنيايي كه در آن كارگزاران روابط عمومي مي توانند با رويكرد ارتباطات راهبردي، نقش آفرينان توسعه سازمان ها باشند و با تلاش حرفه اي و علمي، سرمايه هاي اجتماعي را حفظ كرده و گسترش دهند.
 
 روابط عمومي شركت فولاد مباركه
 
 نظر به اينكه بر اساس ارزيابي و راي هيئت داوران شانزدهمين جشنواره روابط عمومي سال ۱۴۰۰ آثار ارائه شده در زمينه برنامه ريزي و ارزيابي اثربخشي/ روابط عمومي ديجيتال/ ارتباطات رسانه اي/ محتواسازي/ رويدادپردازي/ مسئوليت هاي اجتماعي/ حائز رتبه برتر گرديده، تنديس و لوح افتخار جشنواره تقديم مي شود. اميد است با اتكال به پروردگار مهربان، در راه خدمت به مردم و كشور عزيزمان ايران بيش از پيش موفق و سربلند باشيد.»
 
 دكتر عباس رضايي/ استاندار اصفهان