شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تنبيه به شيوه راكفلر
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - 10:10 کد خبر:46967
من هرگز اين درس را فراموش نمي‌كنم؛ در سال‌هاي بعد هر وقت كه درصدد برخورد و تنبيه كسي بودم قبل از هر چيز خودم را وادار مي‌كردم پشت ميزي بنشينم و با تعمق فهرستي طولاني از نقاط قوت همان شخص تهيه كنم و تنها پس از تهيه‌ي يك چنين فهرستي متوجه مي‌شدم كه قادرم مساله را از بُعد واقعي آن مورد بررسي قرار دهم و اين امر باعث شد تا از پُرهزينه‌ترين اشتباهاتي كه هر مدير امكان مرتكب شدن به آن را دارد و آن چيزي جز خشم و عصبانيت نيست دور باشم؛ من به هر كسي كه با مردم سر و كار دارد توصيه مي‌كنم كه از اين روش استفاده كند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| قبل از تنبيه و سرزنش يك دوست، يك كارمند، يا يك مدير، از روش راكفلر كمك بگيريد!

سال‌ها پيش يكي از مديران ارشد هند يك شركت نفتي تصميم اشتباهي گرفت و به همين سبب بالغ بر دو ميليون دلار خسارت بر آن شركت وارد شد. جان دي راكفلر مديرعامل وقت شركت بود.

روزي كه خبر خسارت در شركت پيچيد، بيشتر مديران شركت به بهانه‌هاي مختلف مي‌كوشيدند تا از مديرعامل دوري كنند تا مورد خشم و غضب او واقع نشوند. تنها كسي كه آن روز جرأت كرد به ديدار مديرعامل برود شخصي به نام ادوارد تي‌بدفورد بود. او يكي از شركاي شركت بود و خوب مي‌دانست كه بايد خود را براي شنيدن سخنراني طولاني عليه مديري كه مرتكب اشتباه شده بود آماده كند.

زماني كه بدفورد وارد دفتر كار راكفلر شد، سر امپراتور شركت عظيم نفتي روي ميز كارش خم شده و روي كاغذي سخت مشغول نوشتن بود. بدفورد ساكت و آرام بدون اينكه مزاحم كار او شود ايستاد. راكفلر پس از چند دقيقه سرش را بلند كرد و به آرامي گفت: آه بدفورد تويي؛ به گمانم خبر خسارت وارد شده به شركت را شنيده‌اي.


بدفورد بلافاصله خبر خسارت راتاييد كرد.


راكفلر گفت: چند روز است كه روي مساله فكر مي‌كنم و قبل از اين‌كه مدير مربوطه را براي بازخواست بخواهيم، داشتم موارد مهمي را يادداشت مي‌كردم.

بدفورد بعدها اينطور تعريف كرد: بالاي كاغذ نوشته شده بود نقاط قوت آقاي ...


سپس فهرست طولاني از فضايل مدير كه شامل شرح‌حال مختصري از كمك‌هاي او به شركت، تصميمات درست در موارد مختلف، تصميم‌هايي كه مبالغي بيش از خسارت اخير كه عايد شركت كرده بود را روي كاغذ نوشته بود.

بدفورد مي‌گويد من هرگز اين درس را فراموش نمي‌كنم؛ در سال‌هاي بعد هر وقت كه درصدد برخورد و تنبيه كسي بودم قبل از هر چيز خودم را وادار مي‌كردم پشت ميزي بنشينم و با تعمق فهرستي طولاني از نقاط قوت همان شخص تهيه كنم و تنها پس از تهيه‌ي يك چنين فهرستي متوجه مي‌شدم كه قادرم مساله را از بُعد واقعي آن مورد بررسي قرار دهم و اين امر باعث شد تا از پُرهزينه‌ترين اشتباهاتي كه هر مدير امكان مرتكب شدن به آن را دارد و آن چيزي جز خشم و عصبانيت نيست دور باشم؛ من به هر كسي كه با مردم سر و كار دارد توصيه مي‌كنم كه از اين روش استفاده كند.

اگر در رابطه با دوست، همكار يا همسر خويش، كارتان به جر و بحث يا حتي دعوا كشيد، لطفاً قبل از يادآوري خصوصيات منفي و كنارگذاشتن كامل شخص، درباره‌ي ويژگي‌هاي مثبت و كارهاي خوبي كه برايتان انجام داده است هم فكر كنيد. آدمي خطا مي‌كند، اما اگر كل رفتار و اعمالش را روي ترازو قرار دهيد، ممكن است قسمت مثبت آن سنگيني كند.

 

منبع: نقش اقتصاد