شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دستورالعمل الزامات ارتقاي سواد فضاي مجازي
چهارشنبه، 25 فروردین 1400 - 11:01 کد خبر:46771
اين دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب لايحه اي به مركز ملي پيشنهاد و پس از طي مراحل تصويب خواهي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| دستورالعمل الزامات ارتقاي سواد فضاي مجازي در حوزه محتوا و خدمات فرهنگي فضاي مجازي، از سوي ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي، با هدف ارتقا آگاهي و مهارت كاربران براي استفاده بهينه از فضاي مجازي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد.

بر اساس اين دستورالعمل، كارگروهي متشكل از رئيس مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي به‌عنوان رئيس كارگروه، معاون ذي‌ربط مركز به‌عنوان دبير كارگروه و عضويت نماينده مركز ملي فضاي مجازي، نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نماينده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نماينده سازمان تبليغات اسلامي و نماينده اشخاص مشمول دستورالعمل به پيشنهاد اعضاي كارگروه و تأييد رئيس مركز ملي فضاي مجازي تشكيل خواهد شد.

شناسايي و معرفي فعالان برتر در ارتقاي سواد فضاي مجازي و اعطاي نشان مسئوليت اجتماعي در گسترش سواد فضاي مجازي، تدوين مقررات اجرايي اعطاي تسهيلات و حمايت‌هاي مادي و معنوي براي توليد، انتشار محتواي سواد فضاي مجازي و حمايت از توسعه كسب‌وكارهاي برتر در ترويج سواد فضاي مجازي به‌منظور هم‌افزايي و هماهنگي اقدامات دستگاه‌هاي عضو كارگروه، ايجاد ساز و كار پايش و ارزيابي فصلي فعاليت اشخاص مشمول، پيگيري تحقق مصوبات كارگروه و ارائه گزارش عملكرد به مركز ملي فضاي مجازي در فواصل شش‌ماهه از وظايف و اختيارات كارگروه است.

در متن آن نيز تأكيد شده: «افراد مشمول بايد نسبت به آگاه‌سازي كاربران نسبت به حقوق، مسئوليت‌ها و پيامدهاي استفاده از خدمات و محتواي فضاي مجازي و جرايم مرتبط، اطلاع‌رساني شيوه استفاده صحيح از خدمات و محتواي ارائه شده و رده‌بندي سني آن‌ها، اطلاع‌رساني به اوليا و مربيان در خصوص نحوه نظارت بر كودكان و نوجوانان مراقبت از ايشان در هنگام استفاده از خدمات و محتواي فضاي مجازي، اطلاع‌رساني و اخذ مجوز از كاربران در خصوص دسترسي‌هاي كارافزارها و سكوها به ابزارها، داده‌هاي شخصي كاربران و موقعيت مكاني آنان، تدوين و انتشار منشور اخلاق حرفه‌اي و ايجاد امكان ثبت و پيگيري شكايات و انتقادات كاربران، ارائه يك نسخه از محتواي توليدي و منتشر شده در زمينه افزايش سواد فضاي مجازي كاربران به مركز و رعايت مصوبات كارگروه اقدام كنند.»

شايان ذكر است اين دستورالعمل، صاحبان رسانه‌هاي ديجيتال اعم از رسانه‌هاي بر حامل و رسانه‌هاي برخط خبري، رسانه‌هاي عرضه‌كننده محتواي فرهنگي و هنري در قالب‌هاي متني، صوتي و تصويري، صاحبان سكوهاي محتوا و خدمات فرهنگي ديجيتال و صاحبان كارافزارهاي محتوا و خدمات فرهنگي ديجيتال را شامل مي‌شود.

 

اين دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب لايحه اي به مركز ملي پيشنهاد و پس از طي مراحل تصويب خواهي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ شد.