شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رسانه و روابط عمومي در مناطق آزاد يعني آينه هاي روبرو
شنبه، 21 فروردین 1400 - 14:22 کد خبر:46737
بايد پذيرفت رسانه و روابط‌عمومي در حوزه مناطق آزاد اهل يك قبيله اند و به آينه هايي روبروي هم مي مانند كه هر حركتي در يكي از آنها بر آن ديگري نيز تاثير مي گذارد و ثبت مي شود. مناطق آزاد ايران حتي به گردپاي مناطقي مانند جبل علي نرسيده اند.اين واقعيت تلخ را نمي توان پشت تعارفات رايج خبري و موج هاي رسانه اي و تفرعن هاي مديريتي پنهان كرد.بايد آستين ها را بالا زد و هرچه زودتر دست به كار شد.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| اگر با خود صادق باشيم خيلي زود در خواهيم يافت كه برغم اين كه مي دانستيم مناطق آزاد اقتصادي و تجاري همواره استعدادهاي فراواني براي خلق ارزش افزوده داشته اند، اما هيچگاه آنها را آنطور كه بايد جدي نگرفته ايم.رسانه ها اين موضوع را بارها به ما گوشزد كرده اند اما به آنها وقعي ننهاده ايم.

ما همواره در امر توسعه ،بيشتر تمايل به شوآف و نمايش و تعريف و تكلف داشته ايم.هر مديري در دوره كاري خود در مناطق آزاد تلاش كرده از خود و دوران مديريتي اش اثري باقي بگذارد كه سال ها بعد، همه يك صدا بگويند هم او بوده كه چه ها كرده و چه!

غافل از اين كه اين تلاش ها هرگز مناطق آزاد كشور را دچار تحولات مثبت دندان گيري نكرده است.

اگر منتقدين گلايه مي كنند كه مناطق آزاد كشور از مزاياي ماهوي آن استفاده مي كنند ولي حاصل كارشان مي شود دروازه اي براي واردات ، نبايد شگفت زده ويا دلخور شد.

براستي كدام يك از مناطق آزاد در كشور ما عاملي براي توسعه صادرات بوده است؟ چرا اين تصور باطل بوجود آمد كه اگر الگوي توريستي يك منطفه مانند كيش كه ظرفيت گردشگري دارد را برداريم ودر ديگر مناطق آزاد و ويژه تجاري پياده كنيم به همان نسبت موفق خواهيم بود؟

چرا حدود سي سال ديرتر در منطقه آزاد چابهار متوجه شديم كه در همين مكران مي توان صنايع نفتي را آنچنان توسعه داد كه ادبيات نفت كشور به سوي رشد اقتصادي متمايل شود؟ مگر اهالي رسانه هشدارهاي لازم را به اين مديران ندادند؟

چرا مديران همين منطقه آزاد چابهار سال هاست با رسانه ها قطع ارتباط كرده اند و گمان مي كنند خود به تنهايي مي توانند كاربه زعم خود توسعه اي را پيش ببرند؟

در قراردادهاي چين و هند با ايران در منطقه آزاد چابهار چه نهفته است كه رسانه ها از ان هيچ خبري ندارند؟ ويا قرار شده خبري نداشته باشند؟

اين منطقه از گرداب تحريم ها بيرون آمده است اما اين وزارت نفت است كه تحقيقات ده ها ساله اش در باب احداث ترمينال نفتي جاسك و يا ابر پروژه خط لوله گوره-جاسك مي تواند منطقه را به تحولي چشمگير برساند و نه مديران اين منطقه آزاد.

اين خيالي خام است كه منطقه آزاد انزلي تصور مي كند اگر راه آهن رشت به آنجا برسد كل بازار كشورهاي سي اي اس را قبضه خواهد كرد.زير ساخت هاي اين تصاحب تجاري هرگز حتي تعريقف هم نشده است.

مشخص نيست مديران از مناطق آزاد كشور چه مي خواهند كه هيچكدام به آن نمي رسند.آخرين مدل اتومبيل هاي خارجي را هم از كيش وارد كشور مي كنيم و هم از اروند. انواع شكلات و شيريني هم در قشم پيدا مي شود وهم در چابهار. و معلوم نيست چرا همچنان گمان ما اين است كه سوله زدن در دياري كه معافيت مالياتي دارد براي هرجور كاري مناسب خواهد بود.

وقتي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي نوشت" بررسي بودجه سازمان‌هاي مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه اين مناطق به اهداف صادراتي و سرمايه گذاري خود دست نيافته اند و ادامه روال فعلي بيهوده است " چرافكر بكري براي اين موضوع نكرديم؟

اگر اقتصاد دلال مآب رايج اين روزهاي ما به ما اجازه بدهد مي توانيم قبل از آن كه تحريم خارجي ما را بيازارد خود براي خلق ارزش افزوده كمر همت ببنديم.

رسانه ها مدت هاست تلاش مي كنند دست به دست مديران مناطق آزاد بدهند تا در عين اين كه تدابيراتخاذ شده مديريتي اين مناطق را به اطلاع عموم مي رسانند، نقشه راه توسعه اي مناطق ازاد را هم ياد آوري كنند اما عملا منفعل مانده اند.

به نظر مي رسد مديران ارشد مناطق آزاد از رسانه ها توقع دارند كه به جاي كار خبرنگاري، "خبر بياري" را سرلوحه كار خود قرار دهند و پرواضح است كه رسانه ها چنين نخواهند كرد.

بايد پذيرفت رسانه و روابط‌عمومي در حوزه مناطق آزاد اهل يك قبيله اند و به آينه هايي روبروي هم مي مانند كه هر حركتي در يكي از آنها بر آن ديگري نيز تاثير مي گذارد و ثبت مي شود. مناطق آزاد ايران حتي به گردپاي مناطقي مانند جبل علي نرسيده اند.اين واقعيت تلخ را نمي توان پشت تعارفات رايج خبري و موج هاي رسانه اي و تفرعن هاي مديريتي پنهان كرد.بايد آستين ها را بالا زد و هرچه زودتر دست به كار شد.
 

منبع: https://www.manateghasia.ir