شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كوويد - 19 ؛ تهديد؟! و يا فرصت؟! براي عرصه ارتباطات و رسانه
شنبه، 25 بهمن 1399 - 13:05 کد خبر:46349
كوويد-19 با همه آسيب‌ها و گرفتاري‌هايش؛ فصلي نوين از عرصه كسب‌وكار بويژه در عرصه ارتباطات و رسانه را براي ما آغاز نمود كه حقيقتا اين نه!! تهديد بلكه فرصتي شد براي‌مان در عرصه ارتباطات و رسانه.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| جهان و من‌جمله كشور ما ايران دچار واقعه اي ناشناخته و گاها!! مرموز بنام كرونا شده است. اين بحران جهاني هم جان مردم را نشانه گرفته است و هم به نوعي درگير مسايل اقتصادي و كسب و كار آنها شده است. واقعه ناميمون كوويد 19 چه كه موجب از دست رفتن انسان ها و عزيزاني شد كه لازم است يادشان را گرامي بداريم و چه موجب زحمات دوچندان و خدمات شايسته عزيزاني در حوزه سلامت شد كه جا دارد ازشان سپاسگزاري نماييم.


بعضا هم خدماتي لازم بود توسط كاركنان دولتي و يا بعضا عرصه بانكي ارائه شود و با هر زحمتي و خطري ارائه شد و شايد! كه بايد به نوعي هم ممنون اين عزيزان خدمتگزار باشيم. اما دگراني هم بودند كه در اين مقطع خاص دچار ركود و رخوت هاي كسب و كار خود شدند اعم از حوزه هاي حمل و نقل، غذا، گردشگري و ... كه قاعدتا!! مي بايست مورد حمايت ها!!!ي دولتي هم قرار مي گرفتند. ان شاء الله


كوويد - 19 به نظر موجب نوعي نظم و انضباط هم شد. دقت و صحت در انجام كارها را مورد توجه قرار داد. نوعي فرهنگ مصرف و صرفه جويي را نيز يادآوري نمود. تاثيري بسزا در كاهش دوباره كاري ها و ترددهاي بي جا و ... داشت.


موجب تقويت فرهنگ ارتباطات و استفاده بهينه از فضاي مجازي و رسانه هاي جمعي شد. كوويد - 19 موجب تثبيت و رشد بهينه كسب و كارها در فضاي مجازي شد. كوويد - 19 موجب خروج از صرفا سرگرمي و گپ و گفت هاي فضاي مجازي و شبكه هاي پيام رسان اجتماعي به فضاي مفيد اجتماعي و كسب و كارهاي اينترنتي شد.


در ايام كوويد - 19 بخش الكترونيكي كسب و كار كه قبلا كم! ديده و يا بعضا! ناديده گرفته شده بود به بخش مفيد و سودده تبديل شد. از افزايش كاربردهاي اپليكيشن هاي بانكي گرفته تا وبينار و سمينارهاي مجازي، تا تهيه بليط ها و تا آموزش هاي مجازي، كه فارغ از تلفات و آسيب هاي جاني آن اگر با دقت و كمي منصفانه بنگريم چه حسناتي كه در كاهش خطرات جاني، آلودگي هاي زيستي و صوتي، كاهش ترافيك، صرفه هاي مالي و اقتصادي، صرفه جويي ها در انرژي، سرعت در انجام امور و ... مي توانست!!! داشته و يا نداشته باشد؟!!


و نهايتا به نظرم كوويد-19 با همه آسيب‌ها و گرفتاري‌هايش؛ فصلي نوين از عرصه كسب‌وكار بويژه در عرصه ارتباطات و رسانه را براي ما آغاز نمود كه حقيقتا اين نه!! تهديد بلكه فرصتي شد براي‌مان در عرصه ارتباطات و رسانه.


اميد است كه از اين تهديد!! كوويد - 19؛ فرصتي براي تعالي بيش از پيش عرصه ارتباطات و رسانه اي مان بسازيم.