شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كوويد-19 و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها
دوشنبه، 13 بهمن 1399 - 08:17 کد خبر:46252
سال 2020 و بحران كرونا به سه دليل يكي از لحظات تاريخي براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها محسوب مي‌شود. اول اينكه در اين بحران جهاني، شركت‌هاي مسئوليت‌پذير توانستند به شكل‌هاي گوناگون و خلاقانه صداي‌شان را به گوش مردم و جامعه برسانند و اين يك اقدام ضروري و اجتناب‌ناپذير بود و باعث شد تا توجه تمام بخش‌هاي جامعه به موضوع مسئوليت اجتماعي جلب شود و الان زمان مناسبي براي نشان دادن رقابت‌پذيري واقعي و درست است.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| كرونا پيامدهاي شگرف و گسترده‌اي به‌دنبال داشته است و بسياري از قواعد بازي را تغيير داده است و اين موضوع در مورد مسئوليت اجتماعي شركت‌ها هم صدق مي‌كند. در كتاب "بزنگاه‌هاي تاريخ" به زمان‌ها و رويدادهايي اشاره شده است كه تاثيرات تعيين كننده‌اي بر زندگي بشر در طول تاريخ داشته‌اند و تاريخ بشر را تعريف كرده‌اند.


سال 2020 و بحران كرونا به سه دليل يكي از لحظات تاريخي براي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها محسوب مي‌شود. اول اينكه در اين بحران جهاني، شركت‌هاي مسئوليت‌پذير توانستند به شكل‌هاي گوناگون و خلاقانه صداي‌شان را به گوش مردم و جامعه برسانند و اين يك اقدام ضروري و اجتناب‌ناپذير بود و باعث شد تا توجه تمام بخش‌هاي جامعه به موضوع مسئوليت اجتماعي جلب شود و الان زمان مناسبي براي نشان دادن رقابت‌پذيري واقعي و درست است.


دوم اينكه در دوران همه‌گيري بيش از هر زمان ديگري در درون و بيرون سازمان‌ها و در ابعاد جهاني به موضوع مسئوليت اجتماعي پرداخته شد و در نتيجه بسياري از سازمان‌ها و شركت‌ها مجبور شدند تا نگاه و توجه بيشتر و دقيق‌تري به جامعه‌شان داشته باشند و اين آزمون مهم براي CSR محسوب مي‌شود.


سوم هم اينكه كرونا يك بار ديگر باعث شد تا جايگاه شركت‌ها و سازمان‌هاي مسئوليت‌پذير در قبال جامعه مستحكم‌تر گردد و در نتيجه شركت‌هاي مسئوليت‌پذير در دوران بعد از كرونا آينده روشن‌تري داشته باشند به‌طوري كه مسئوليت‌پذيري اجتماعي بهتر و بيشتر به معنا وضعيت كاري و رقابتي بهتر خواهد بود. در واقع مسئوليت‌پذيرتر بودن شركت‌ها در برابر جامعه يعني توانايي بيشتر آنها براي مقابله با بحران‌ها در دوران پساكرونا.


همه‌گيري كوويد-19، يك چالش جدي و يك لحظه تعيين كننده براي مسئوليت‌پذيري شركت‌ها و سازمان‌ها بود چرا كه آنچه يك شركت امروز انجام مي‌دهد داراي اثرات بسيار زيادي بر اعتبار و آبروي آن و كسب‌وكارش در آينده خواهد بود.


با اين همه هستند شركت‌هايي كه بي‌توجه به اخلاقيات فقط در جستجوي كسب سود و منفعت غيراخلاقي هستند و در آنها وسوسه به‌دست آوردن نتايج و منافع كوتاه مدت باعث افتادن آنها در منجلاب سودجويي و بي‌مسئوليتي مي‌شود. با اين همه شاهد آن هستيم كه خوشبختانه شركت‌هايي وجود دارند كه با جديت تمام در برابر اقدامات غيراخلاقي مقاومت مي‌كنند و اسير وسوسه منفعت‌طلبي نمي‌شوند و همين شركت‌ها هستند كه به‌طور فعال در زمينه مسئوليت اجتماعي شركتي دست به عمل مي‌زنند.


اين همه‌گيري موجب شده تا پيوندي عميق بين شركت‌ها و سهامداران‌شان به‌وجود بيايد و همين مساله است كه براي مسئوليت‌پذيري اجتماعي شركت‌ها سرنوشت‌ساز و تعيين كننده است. ما با شركت‌هاي زيادي در گذشته مواجه بوديم كه به‌طور كامل به مسئوليت‌هاي اجتماعي‌شان عمل كرده‌اند و همين مساله موجب شده تا جوي آكنده از اعتماد و خوشنامي در مورد اين شركت‌ها به‌وجود آيد.


بر همين اساس هم هست كه شركت‌هايي كه در طي بحران كنوني در زمينه مسئوليت‌پذيري اجتماعي‌شان فعال‌تر و موفق‌تر بوده‌اند در دوران پساكرونا بهتر و بيشتر خواهند توانست بر چالش‌هاي آينده غلبه كنند.


به هر حال، هنوز هم فاصله زيادي وجود دارد بين آنچه مردم از شركت‌ها انتظار انجام آن را دارند و آنچه شركت‌ها در عمل انجامش مي‌دهند. يكي از دستاوردها و پيامدهاي بحران همه‌گيري كوويد-19 اين بوده كه نگاه‌ها و توجه عمومي جامعه به عملكرد شركت‌ها در حوزه‌هايي مانند مسئوليت اجتماعي و همچنين مسايل اجتماعي و زيست محيطي و حاكميتي در مقايسه با دوران قبل از ظهور كرونا بيشتر و دقيق‌تر شده است و باز هم بايد گفت كه به همين دليل است كه الان لحظه‌اي سرنوشت‌ساز و تعيين‌كننده براي مسئوليت اجتماعي محسوب مي‌شود.

در ادامه شما را در كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ملاقات خواهيم كرد...