شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مسئوليت جامعه حرفه‌اي روابط‌عمومي در مقابله با همه‌گيري كوويد-19
یکشنبه، 12 بهمن 1399 - 10:00 کد خبر:46237
فعالان روابط‌عمومي براي حفظ و ارتقاي اعتماد و اطمينان پيدا كردن نسبت به‌وجود اعتماد مي‌بايستي نه فقط به‌صورت استراتژيك و راهبردي بلكه به شكلي فرااستراتژيك فكر كنند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| هدف نهايي و غايي روابط‌عمومي عبارت است از حفاظت از مردم در برابر كوويد-19 با رعايت اصل اعتماد و اين اعتماد مفهومي است كه فقط زماني مي‌تواند به‌وجود آيد كه بر پايه اعتبار و صحت شكل گرفته باشد و اعتبار و صحت هم بر ستون شفافيت استوار شده است.


والنتين و من هم بر اين اعتقاديم كه فعالان روابط‌عمومي مي‌بايستي كانون اعتمادسازي براي سازمان‌ها باشد چه اين سازمان‌ها دولت‌ها باشند، (27:30)چه سازمان‌هاي جامعه مدني و چه شركت‌ها. با اين حال، بايد بر اين موضوع تاكيد كرد و هشدار داد كه اعتماد تنها در صورتي به‌وجود مي‌آيد كه تداوم داشته باشد و حفظ شود به‌طوري كه اعتماد به يك سازمان زماني ايجاد مي‌شود عمل و رفتار آن سازمان به‌شكل معقولي قابل پيش‌بيني و مورد انتظار باشد و بر مبناي رفتار و ارتباطات گذشته آن سازمان يا عامل شكل گرفته باشد. متقابلا در صورت خيانت هيچ اعتمادي نمي‌تواند وجود داشته باشد.


باز هم والنتين و من چنين نتيجه‌گيري كرده‌ايم كه فعالان روابط‌عمومي براي حفظ و ارتقاي اعتماد و اطمينان پيدا كردن نسبت به‌وجود اعتماد مي‌بايستي نه فقط به‌صورت استراتژيك و راهبردي بلكه به شكلي فرااستراتژيك فكر كنند.


در اينجا فرااستراتژيك يعني اينكه هدف نهايي و غايي فعالان روابط‌عمومي بايد يك چيز باشد و آن ايجاد اعتماد است كه شرط لازم و در واقع مهم‌ترين چيز در روابط سازمان‌ها با عموم مردم و كليت جامعه محسوب مي‌شود. خوب مي‌رسيم به اينكه فعالان حوزه روابط‌عمومي چه بايد انجام دهند؟ اول از همه اينكه اگرچه خيلي سخت به نظر مي‌رسد اما همه شما بايد در مورد كوويد-19 و انشعاب‌ها و گوناگوني‌هاي آن آگاه باشيد و دانش‌تان را نسبت به اين ويروس افزايش دهيد(28:30) و اين كار را به‌خاطر دانش‌تان، به‌خاطر كشورتان و به‌خاطر جهان انجام دهيد و هر روز سعي كنيد تا چيزهاي بيشتري در مورد اين همه‌گيري يباموزيد و بدانيد.

 

علاوه بر اين سعي كنيد تا به دانش‌تان مشاوره هاي لازم را بدهيد تا بتوانند تصميمات درستي را در قبال همه‌گيري و براي مقابله درست با آن اتخاذ كنند و در نتيجه بتوانند راه حل هاي مناسبي را براي حل مشكل كوويد-19 بيابند. درضمن بكوشيد تا وارد فعاليت‌هاي داوطلبانه شويد و با سازمان‌هايي كه به طور مستقيم در حال مبارزه با همه‌گيري هستند همكاري كنيد(29:00) و به ياد داشته باشيد كه اين همه‌گيري يك مساله و معضل جهاني است و همه ما در قبال مبارزه با اين مساله دينفع و مسئول هستيم و وظيفه همه ماست كه به‌صورت داوطلبانه به مقابله با اين ويروس برخيزيم.


همچنين به نسل‌هاي آينده فكر كنيد و تهديد بزرگ و آينده بزرگ را در نظر داشته باشيد و بدانيد كه اين مشكل مساله همه ماست و همه ما بايد شفاف باشيم و به‌شدت فعال. (29:30) و من اميدوارم كه فعالان حوزه روابط‌عمومي در آينده‌اي نزديك بتوانند نقش‌شان را در زمينه كمك به جامعه براي حل اين مساله يعني همه‌گيري كوويد-19 به‌خوبي ايفا كنند.


به هر حال از شما متشكرم و (29:47) در اينجا شما مي توانيد اطلاعاتي راجع به من شامل اسم من و سوابق من و كتاب‌هايم و مقالات و ساير آثارم را مشاهده كنيد و در اينجا هم (30:00) يك سري منابع به شما معرفي شده است. به هر حال اميدوارم آنچه در اينجا گفته شد، پيامي روشن باشد براي فعالان روابط‌عمومي و برقراركنندگان ارتباطات در سرتاسر جهان و در كشورها و مناطق مختلف و در تمام سازمان‌ها در اقصي نقاط جهان و يادآوري اينكه همه ما با يك مشكل و معضل واحد روبرو هستيم و من در اينجا تلاش كردم تا خيلي مختصر و مفيد يك سري موارد و مباني را با شما در ميان بگذارم و يك سري واقعيت‌ها را به ياد شما بيندازم. باز هم از شما به‌خاطر گوش كردن به من تشكر مي‌كنم.(30:40)
 

 

در ادامه شما را در كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ملاقات خواهيم كرد...