شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سخنرانان هفدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ روابط‌عمومي‌ ايران
شنبه، 11 بهمن 1399 - 14:26 کد خبر:46235
پوستر سخنرانان هفدهمين‌كنفرانس‌بين‌المللي‌روابط‌عمومي‌ايران منتشر شد.

 شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| پوستر سخنرانان هفدهمين‌كنفرانس‌بين‌المللي‌روابط‌عمومي‌ايران منتشر شد.

 

 به گزارش شارا به نقل از ستاد خبري كنفرانس، اين كنفرانس توسط موسسه كارگزار روابط‌عمومي (KPRI) و با حمايت انجمن بين‌اللملي روابط‌عمومي (IPRA)، انجمن متخصصان روابط‌عمومي ‌ايران (IAPRS)، انجمن ‌جهاني كارگزاران مسلمان روابط‌عمومي (IMPRPA) و برخي دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي و با مشاركت استادان، مديران و كارشناسان خلاق و صاحب ايده در حوزه روابط‌عمومي برگزار خواهد شد.

دراين كنفرانس 8 سخنران خارجي و 5 سخنران ايراني، نظرات‌شان را در خصوص "آينده‌ روابط‌عمومي: رهبري و كوويد-19" با ما در ميان خواهند گذاشت و ما درخواهيم يافت سال2021 و در ميانه جولان دو هيولا و پاندمي حيات‌برانداز "آلودگي محيطزيست" و "كوويد-19"، لحظه‌اي سرنوشت‌ساز و تعيين‌كننده براي مسئوليت اجتماعي شركتي است.