شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سخنراني مهندس بيات در نشست تخصصي نقش فرآيندها در روابط‌عمومي
سه شنبه، 22 مرداد 1392 - 12:40 کد خبر:4590

سخنراني مهندس عبدالحسين بيات
در نشست تخصصي نقش فرآيندها در روابط‌عمومي

 


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در نشستي كه در هتل ارم برگزار شد به ايراد سخن پرداخت.

 

در اين نشست كه به ميزباني شركت ملي صنايع پتروشيمي، انجمن متخصصان روابط‌عمومي و موسسه كارگزار روابط‌عمومي بود، دكتر بيات روابط‌عمومي را نبض تپنده و كليد سربلندي هر سازمان خواند. معاون وزير نفت در امور پتروشيمي اظهار كرد: روابط عمومي به عنوان كليد بالندگي و سربلندي هر سازمان نقشي تاثير گذار در توسعه و رشد سازمان ايفا مي كند.

 

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي جايگاه روابط عمومي را بسيار ارزشمند برشمرد و رشد و توسعه نقش روابط عمومي ها در عملكرد هر سازمان را سبب همگرائي بيشتر دانست. وي همچنين تصريح كرد: روابط‌عمومي يك هنر است كه با در نظر گرفتن تمام سلايق و نظرها پل ارتباطي سازمان و مخاطبان مي‌باشد.

 

وي با بيان اين كه صنعت پتروشيمي پيشتاز خصوصي سازي و اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي پيشگام در كشور است، ارتباط سازماني و دستوري در اين صنعت را نياز به همكاري بر اساس اصول شناخته شده و تعامل تبديل شده و روابط عمومي سازمان با تمام ذينفعان خواند.

 

سخنراني كامل دكتر عبدالحسين بيات در اين نشست كه با رونمايي كتاب استانداردهاي روابط‌عمومي و اهداء جايزه ملي سال روابط‌عمومي همراه بود جهت استفاده بيشتر در ادامه قرار مي‌گيرد...