شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رقصي چنين ميانه ميدان، در پست بندرعباس
جمعه، 5 دی 1399 - 12:59 کد خبر:45840
رقص و طرب اين مدير روابط عمومي كه وظيفه بسيار خطير ايجاد و توسعه ارتباطات و به سخني ديگر اداره وجه ارتباطي پست را در استان برعهده داشته است، از سوي افراد مختلف، واكنش هاي گوناگوني داشته است. نخستين برداشت از سوي شركت ملي پست، مبني بر اين بوده است كه ايشان، رفتاري خلاف عرف اداري داشته و به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده است.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| اين روزها فايل رقص منسوب به مدير روابط‌عمومي اداره كل پست استان هرمزگان، در فضاي مجازي دست به دست مي شود و واكنش هاي گوناگوني را درپي داشته است.


اين نوشتار قضاوتي ندارد و صرفا درحد يك گزارش از برخي نقل قولهاست. نخست با مراجعه به دانشنامه واژه رقص را جستجو كردم، در دانشنامه چنين آمده است:


رقص كنشي است انساني بر مبناي حس و حركت جهت ابراز حس پرشور و فزاينده براي دنياي پيرامون كه بيان‌كننده يك حالت، تجربه يا درك باشد. رقص مي‌تواند در يك محيط اجرايي، روحاني يا اجتماعي اجرا شود.


رقص يكي از رشته‌هاي هنرهاي نمايشي و از هنرهاي هفتگانه به‌شمار مي‌آيد كه متشكل از مجموعه حركات هدفمند انسانيست. اين حركات ارزش و معناي سمبوليك و زيبايي‌شناسانه‌اي دارند كه به وسيله كنشگران و تماشاگران به عنوان پديده‌اي به نام رقص در يك فرهنگ خاص شناخته شده ‌است. رقص را مي‌توان بر مبناي سبك رقص‌پردازي، زبان حركتي رقصنده، يا پيشينه تاريخي و مكاني‌اش به انواع مختلف دسته‌بندي كرد و شرح داد. رقص يك وام‌ واژه از زبان عربي است كه ريشه در زبان فارسي دارد. وَشت يا فَرخه واژه پارسي آن است. در زبان پهلوي به آن پاي واژيك و در فارسي دري پاي بازي نام داشته است.


رقص و طرب اين مدير روابط عمومي كه وظيفه بسيار خطير ايجاد و توسعه ارتباطات و به سخني ديگر اداره وجه ارتباطي پست را در استان برعهده داشته است، از سوي افراد مختلف، واكنش هاي گوناگوني داشته است. نخستين برداشت از سوي شركت ملي پست، مبني بر اين بوده است كه ايشان، رفتاري خلاف عرف اداري داشته و به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده است.

 

برخي نيز اين رفتار را نادرست دانسته و برخوردي شديدتر را با وي خواستار شده اند و حتي از استاندار هرمزگان اين مطالبه را درخواست كرده اند. اما در فضاي شبكه هاي اجتماعي دنيايي متفاوت از جهان رسانه هاي رسمي موج مي زند. به عنوان مثال در اينستاگرام كه يك شبكه اجتماعي هم‌رساني عكس و ويدئو است محتواي ديگري در جريان است.

 

 در فضاي اين نرم افزار كه در شمار نرم افزارهاي نخست جهان در دهه اخير به شمار مي رود،شماري اين حركت را زشت شمرده،برخي ديگر آن را درجاي ديگر درست ولي خلاف عرف اداري در زمان ساعت اداري دانسته اند اما در كنار اين نوشته ها و گفته ها بسياري او را تحسين نموده اند و ابراز نگراني از اخراج و نان او نموده اند.


شماري اين حركت نامعمول و كم پيشينه را امري بي اهميت و عده اي هنجار شكني دانسته اند.


نگارنده همان طوركه وعده كرده بود قضاوتي ندارد و چون مريد سعديست، بيتي از سعدي را كه در ذيل واژه رقص در لغتنامه دهخدا آمده است،مي آورد كه مي گويد:رقص درختان؛ كنايه از جنبيدن شاخ و برگ درختان به روز باد، ليكن متعارف رقص صنوبر است.


رامين اميني زارع
پژوهشگر ارتباطات وروابط عمومي