شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پژوهش را اهميت بدهيم
چهارشنبه، 26 آذر 1399 - 14:10 کد خبر:45755
محصول هر پژوهش بايد منجر به بهبود كيفيت و بهبود توليد و افزايش فروش و بهره وري شود. پژوهش بايد در مسيري صورت بگيرد كه براي جامعه ارزش افزوده ايجاد كند. در سال جهش توليد، پژوهش مي بايست يك همكاري و هماهنگي بين بخشي ايجاد كند تا از موازي كاريها و دوباره كاريها اجتناب شود. حتي مردم عادي هم مي توانند از پژوهش استفاده كنند. پژوهش همواره با سوال و پرسش آغاز مي شود.

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| در زبان و لهجه و گويش بسيار شيرين و قشنگ بروجردي عبارتي داريم كه ميگه: نمنم چوادم كنه ؟!؟. يعني نميدونم چيكار بايد بكنم. اين جمله بيشتر شايد بدين مفهوم است كه من برنامه ندارم و بنابراين دچار سردرگمي هستم. لازمه طرح و برنامه داشتن، تحقيق و پژوهش است.

 

بسياري از سازمانها و شركتهاي موفق، واحدي دارند بنام تحقيق و توسعه يا همان R and D ) ) - (RESEARCH AND DEVELOPMENT ). يعني حتما بايد براي آنكه تصميم سازيها و تصميم گيريهاي ما پشتوانه محكمي داشته باشد قبل آن، كار پژوهشي و تحقيقاتي كرده باشيم. پژوهش، سرعت دانايي و دانا شدن را افزايش مي دهد.

 

در فرهنگ اصيل ايراني، فردوسي مي فرمايد: توانا بود هر كه دانا بود. مي بايست اين دانايي و توانايي با تحقيق و پژوهش اتفاق بيافتد. تمام كشورها و سازمانهاي موفق و كارآمد به پژوهش به چشم يك سرمايه گذاري پربازده نگاه مي كنند. براي آنكه موضوع پژوهش در جامعه نهادينه شود بايد در مهد كودك ها و مدارس، دانش آموزان را با روحيه تحقيق و پژوهش و پرسشگري بار آورد و تربيت كرد. ديگر آنكه بايد پژوهش را از دانشگاه پيوند بزنيم به توليد و صنعت.


محصول هر پژوهش بايد منجر به بهبود كيفيت و بهبود توليد و افزايش فروش و بهره وري شود. پژوهش بايد در مسيري صورت بگيرد كه براي جامعه ارزش افزوده ايجاد كند. در سال جهش توليد، پژوهش مي بايست يك همكاري و هماهنگي بين بخشي ايجاد كند تا از موازي كاريها و دوباره كاريها اجتناب شود. حتي مردم عادي هم مي توانند از پژوهش استفاده كنند. پژوهش همواره با سوال و پرسش آغاز مي شود.

 

چيزي كه عادت سقراط بود. حتي قرآن كريم مي فرمايد: فسئلوا. يعني سوال كنيد. مثلا يك كشاورز محترم و زحمت كش مي تواند از خود سوال كند كه آيا روش بهتري براي شخم زدن و يا برداشت محصول و يا آبياري زمين وجود دارد؟ همين پرسش كردن و سوال كردن در مورد نحوه انجام كارها باعث مي شود تا ما ذهن خلاق و جستجو گري پيدا كنيم و دچار روزمرگي نشويم و كارهايمان پژوهش محور باشد. شرط سود آوري بالا، سرمايه گذاري بالا در پژوهش است.

 

از: حسن خسروي - مدرس دانشگاه – تحليلگر مسايل مديريت دولتي ايران