شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دولت دهم براي روابط عمومي چه كرد؟
یکشنبه، 20 مرداد 1392 - 12:50 کد خبر:4535
پس از پايان دولت دهم، شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران، در نظر دارد نسبت به تهيه و انتشار نظرات استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي نسبت به عملكرد وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي و به طور كلي دولت در حوزه روابط عمومي را مورد بررسي قرار دهد. از علاقمندان دعوت مي شود نظرات شان را به نشاني الكترونيكي kargozar80@yahoo.com ارسال نمايند. لازم به ذكر است اين نظرات به مرور و روزانه بر روي خروجي اين شبكه قرار گرفته و مخاطبين محترم از آن استفاده كنند.


 شارا- پس از پايان دولت دهم، شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران، در نظر دارد نسبت به تهيه و انتشار نظرات استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي نسبت به عملكرد وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي و به طور كلي دولت در حوزه روابط عمومي را مورد بررسي قرار دهد.  از علاقمندان دعوت مي شود نظرات شان را به نشاني الكترونيكي kargozar80@yahoo.com ارسال نمايند.
 
 لازم به ذكر است اين نظرات به مرور و روزانه بر روي خروجي اين شبكه قرار گرفته و مخاطبين محترم از آن استفاده كنند.