شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : درخشش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز در دومين جشنواره روابط عمومي‌هاي وزارت نيرو
چهارشنبه، 21 آبان 1399 - 11:19 کد خبر:45332
در دومين جشنواره و ارزيابي روابط عمومي‌هاي صنعت آب و برق كشور كه از طرف وزارت نيرو برگزار شد، روابط عمومي نيروگاه رامين موفق به كسب رتبه دوم در بخش ارتباطات درون سازماني شد.


 شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز موفق شد رتبه دوم ارزيابي جشنواره روابط عمومي‌هاي وزارت نيرو را از آن خود كند.
 
 به گزارش شارا، داوود سليماني مسئول هماهنگي روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز گفت: در دومين جشنواره و ارزيابي روابط عمومي‌هاي صنعت آب و برق كشور كه از طرف وزارت نيرو برگزار شد، روابط عمومي نيروگاه رامين موفق به كسب رتبه دوم در بخش ارتباطات درون سازماني شد.
 
 او افزود: اطلاع رساني، فرهنگ سازي، تقويت تعاملات درون سازماني و توجه به مسئوليت‌هاي اجتماعي مهم‌ترين رسالت دفتر روابط عمومي نيروگاه رامين بوده و برهمين اساس، اين مجموعه نهايت تلاش خود را در جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي سازماني بكار گرفته است.
 
 سليماني ضمن تقدير از تلاش شبانه روزي همكاران خود در مجموعه روابط عمومي در برنامه ريزي و اجراي اين برنامه ها، كسب رتبه دوم ارتباطات درون سازماني را حاصل همراهي و مشاركت همه كاركنان و مديران نيروگاه در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي دانست و بيان داشت: اميدواريم تا با تمركز بر موضوعات انگيزشي كاركنان و استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاع رساني شاهد تداوم اين رويكرد و تحقق اهداف و برنامه‌هاي سازماني خود باشيم.
 
 مسئول هماهنگي روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز اقدامات شاخص مجموعه روابط عمومي نيروگاه در برنامه ريزي جهت تقويت تعاملات ميان مديران و كاركنان، برگزاري مناسبت‌هاي ملي-مذهبي، برگزاري مسابقات، اردو‌ها و جشن‌هاي فرهنگي و همچنين اطلاع رساني و فرهنگ سازي در عرصه مديريت مصرف انرژي برق را مهمترين معيار‌هاي كسب رتبه دوم از سوي اين مجموعه در بخش ارتباطات درون سازماني عنوان كرد.