شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي بين دو جنگ جهاني
پنجشنبه، 15 آبان 1399 - 08:18 کد خبر:45231
در اين دوره بود كه روابط عمومي به عنوان يك سازمان مستقل بوجود آمد و بر رشد و توسعه خود ادامه داد. همه اين تحولات زمينه را براي يك انقلاب در روابط عمومي كه از 1929 شروع شد آماده نمودند. اين گرايش و برداشت جديد اين بود كه بايد بين مصالح فردي و منافع عمومي وفاق و سازگاري ايجاد گردد و فعاليت‌هاي روابط عمومي بايد هدفش تأمين اين منظور و پيشبرد اين گرايش جديد شد.»شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| روابط عمومي كه بر اثر جنگ جهاني اول قدرت و نيرو يافته بود به سرعت رواج پيدا كرد. كليه سازمانهاي دولتي و مؤسسات خصوصي و عام المنفعه در امريكا متوجه اثر و قدرت روابط عمومي شدند و به استخدام كارشناس روابط عمومي و تنظيم برنامه‌هاي روابط‌عمومي پرداختند.


«آيوي لي» كه با خاتمه جنگ از فعاليت‌هاي صليب سرخ فراغت پيدا كرده بود به كمك همكاران خود يك شريك روابط عمومي بنام «شركت ايوي لي و شركاء بوجود آورد و به ترويج و توسعه فعاليت‌هاي روابط عمومي ادامه داد.


ليكن قهرمان دوران پس از جنگ جهاني اول «ادوارد برنيز» بود كه كارشناس شماره يك روابط عمومي در سراسر كشور لقب يافت. «برنيز» در وين بدنيا آمد اما پدر و مادرش به شهر نيويورك مهاجرت كردند و «برنيز» را كه هنوز كودك و كوچك بود با خود به آن شهر بردند. مادر برنيز خواهر زيگموند فرويد روانشناس معروف بود. افكار و نظرات فرويد اثرات عميقي در برنيز گذاشت.

 

پدر برنيز او را پس از خاتمه تحصيلات مقدماتي به دانشگاه كرنل فرستاد كه در آنجا در رشته كشاورزي تحصيل كند. اما برنيز به كشاورزي علاقه و رغبتي نداشت و پس از آنكه تحصيلات خود را بپايان رسانيد به شهر نيويورك مراجعت نمود و به فعاليت‌هاي مطبوعاتي پرداخت و انتشارات چند مؤسسه را بعهده گرفت. در دوران جنگ در كميته اطلاعات كريل به خدمت مشغول شد و تجارب گرانبهايي بدست آورد و در همين زمان بود كه مصمم شد روابط عمومي را حرفه دائمي و وسيله معاش خود قرار دهد. اصطلاحي كه او براي روابط عمومي بكار مي برد«تامين رضايت مردم» بود. اصطلاح مشاور روابط عمومي را نيز او بود كه براي اولين مرتبه بكار برد و ترويج نمود. كتابي در سال 1923 درباره روابط عمومي نوشت كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت.

 

در همان سال برنيز به تدريس روابط عمومي در دانشگاه نيويورك پرداخت و در حين تدريس به ابتكارات و ابداعات جديدي در زمينه روابط عمومي نايل شد. كتاب برنيز يك سال پيش از كتاب معروف والتر ليپمن درباره افكار عمومي انتشار يافت. كتاب ليپمن نفوذ و اثر عميقي در افكار عمومي داشت و اذهان را متوجه نتايج و اثرات فعاليت‌هاي روابط عمومي نمود. ليپمن در كتاب خود نفوذ و قدرت افكار عمومي را كه بر اثر جنگ تجهيز شده بود نشان داد.

 

تا قبل از 1917 تنها 18 كتاب درباره روابط عمومي و افكار عمومي در آمريكا انتشار يافته بود اما بين سالهاي 1917 و 1925 لااقل 28 كتاب جديد در اين زمينه چاپ و منتشر گرديد. در سال 1921 كتابخانه معروف كنگره آمريكا اولين كتابخانه را كه حاوي نام كليه كتابهاي انتشار يافته درباره روابط عمومي عمومي و فعاليت‌هاي مشابه بود انتشار داد.


فضلا و دانشمندان خاصه دانشمندان جامعه شناس نيز به پيشرفت روابط عمومي كمك مؤثر نمودند. در دوران پس ازجنگ جهاني اول توجه عمومي از قدرت افكار عمومي به ماهيت افكار عمومي و نقش ارتباط با مردم معطوف شد. دانشمندان جامعه شناس با تحقيقات و مطالعات خود در افكار عمومي و تجزيه تحليل پروپاگاند و مداقه در اثرات گروه‌هاي صاحب نفوذ در جامعه به پيشرفت روابط عمومي كمك شايان نمودند.


در دوران پس از جنگ جهاني اول بود كه بازاريابي و تحقيقات اجتماعي و رأي گيري براي اطلاع از افكار عمومي نسبت به اشخاص معمول و متداول شد. كمپاني تلفون پل در امريكا براي اطلاع از افكار و نظرات مشتريان خود اولين مرتبه در سال 1925 به تحقيق و استفسار پرداخت. شيوه هاي سنجش افكار عمومي اگرچه با كندي پيشرفت مي كرد و ليكن تا سال هاي بعد از 1930 تكامل پيدا كرد.


تا پيش از جنگ جهاني اول عده معدودي از مؤسسات تبليغات تجارتي شعبه‌اي براي انجام فعاليت‌هاي انتشاراتي (پابليستي) داشتند. اما پس از جنگ تعداد اين شعبات كه بسيار هم پول ساز بودند افزايش پيدا كرد. باز در دوران پس از جنگ بود كه مؤسسات بازرگاني و صنعتي بزرگ شعبه تبليغات تجارتي در خود مؤسسه داير كردند. كمپاني بيمه عمر مترو پولتين يك‌رشته برنامه‌هائي براي تأمين تندرستي مردم به‌موقع اجرا گذاشت كه هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم مورد توجه مي‌باشد. كمپاني جنرال موتور نيز از سال 1923 يك شعبه تبليغات تجارتي براي معرفي كالاهاي خود در خود مؤسسه داير نمود و در سال 1931 يك شعبه روابط عمومي نيز بآن اضافه كرد و «پل گارت» را كه از كارشناسان بنام روابط عمومي بود به‌ رياست شعبه روابط عمومي انتخاب نمود.


مؤسسات آموزش عالي و رهبران مذهبي نيز متوجه تغيير زمان و لزوم تجهيز افكار عمومي شدند. به تدريج در دانشگاه‌ها ادارة روابط عمومي بوجود آمد. كليساها دريافتند كه فعاليت‌هاي انتشاراتي و روابط عمومي مي‌تواند منشاء خدمات و تضميني براي آنان باشد. «شوراي ملي لوتر» اولين تشكيلات مذهبي بود كه يك برنامه انتشاراتي و روابط عمومي بلافاصله پس از پايان جنگ به موقع اجرا گذاشت كليساي كاتوليك نيز در همان موقع يك دفتر انتشاراتي تحت مديريت « جان ب. كندي» ترتيب داد.

 

در همان موقع روزنامه معروف نيويورك تايمز ضمن اظهار نظر درباره توجه كليساها و مؤسسات مذهبي به فعاليت‌هاي انتشاراتي و روابط عمومي چنين نوشت: «بزرگترين و انساني ترين و عملي‌ترين درسي كه اين مؤسسات از جنگ ياد گرفته‌اند اين نكته است كه كاري كه مستلزم مجاهدت متشكل است، محال است بدون فعاليت‌هاي انتشاراتي (پابليستي) وسيع – قرين موفقيت گردد.»


در سني كه جامعه امريكا از جنگ گرفته بود و ماهيت تغيير يافته محيط اجتماعي امريكا، با عث شد كه روابط عمومي با سرعت بيش از پيش رو به توسعه برود و اين توسعه و پيشرفت همچنان تا سال 1929 كه شروع بحران اقتصادي عظيمي در امريكا و در نقاط ديگر جهان بود ادامه داشت. فرا رسيدن بحران اقتصادي مرحله ديگري در سر گذشت روابط عمومي محسوب مي شود. «ادوارد برنيز» راجع باين دوره كه از 1919 شروع و به سال 1929 خاتمه پيدا مي‌كند چنين نوشته است:


« اصولي كه در دوران جنگ مؤثر و پر ثمر شناخته شده بود ابتدا در مورد دانشگاهها و كالج‌ها و بيمارستانها بكار رفت. بعدها مؤسسات بزرگ صنعتي مانند جنرال موتورزو و جنرال الكتريك و شركت تلفون و تلگراف امريكا آن را بكار بردند. مؤسسات صنعتي و بنيادها و آزمايشگاهها نيز از همان راهي كه مؤسسات صنعتي پيش گرفته بودند به راه افتادند و با همان آهنگ مؤسسات صنعتي پيش رفتند. زيرا همه متوجه شده بودند كه هر فعاليتي كه مورد علاقه عمومي است بايد جزئيات آن فعاليت‌ها براي آگاهي مردم به اطلاع آنها برسد.

 

در اين دوره بود كه روابط عمومي به عنوان يك سازمان مستقل بوجود آمد و بر رشد و توسعه خود ادامه داد. همه اين تحولات زمينه را براي يك انقلاب در روابط عمومي كه از 1929 شروع شد آماده نمودند. اين گرايش و برداشت جديد اين بود كه بايد بين مصالح فردي و منافع عمومي وفاق و سازگاري ايجاد گردد و فعاليت‌هاي روابط عمومي بايد هدفش تأمين اين منظور و پيشبرد اين گرايش جديد شد.»


سالهاي بحران اقتصادي و سياست اقتصادي فرانكلين روزولت بنام «نيوديل» تحرك دامنه‌دارتري در كليه زمينه‌ها بوجود آورد. فرانكلين روزولت نيز مانند تئودور روزولت قدرت رهبري و مديريت خود را توأم با مهارت خويش در تجهيز افكار عمومي نمود و نيروي اعتراض و مخالفت و انتقاد مردم را متوجه مسائل و مشكلات خاص سياسي ساخت و نبرد را در صفحه اول جرايد و در انتشارات راديو كه وسيله جديدي براي ارتباط جمعي بود برنده شد. روزولت مهارت بي‌نظيري در استفاده از راديو براي تجهيز افكار عمومي داشت و موفقيت او، محافظه كاران را نيز به حركت درآورد تا با او با همان شيوه و وسيله به مبارزه پردازند.

 

از اين مبارزه يك نتيجه بزرگ حاصل شد و آن اين بود كه همه معتقد شدند كه هر مؤسسه صنعتي علاوه بر توجه بر تأمين منافع خود يك مسئوليت اجتماعي دارد و بايد در انجام مسئوليت اجتماعي خود نيز كوشا باشد. در اين دوره بود كه بر همه مؤسسات بيش از پيش ثابت شد كه فعاليت‌هاي روابط عمومي وقتي موثر است كه بر پايه انجام كار و انتشارات مؤثر و مجاب كننده استوار باشد. بحران اقتصادي سبب شد كه همة مؤسسات در وضع خود و ارزش هاي متداول تجديد نظر نمايند.


حوادث دوران بحران اقتصادي بر هر مؤسسه و گروهي ثابت كرد كه بدون جلب پشتيباني عمومي يا پشتيباني مردمي كه با آن مؤسسه سرو كار دارند، موفقيت آنها امكان پذير نخواهد بود و پشتيباني مردمي كه با آن مؤسسه سرو كار دارند، موفقيت آنها در اجراي سياست جديد موكول به پشتيباني مردم مطلع مي باشد. از اينرو در آگاه ساختن مردم صميمانه مجاهدت كردند. در زمان رياست جمهوري فرانكلين روزولت بود كه روابط عمومي دستگاه هاي دولتي توسعه فوق‌العاده‌اي پيداكنند. مديران اين مؤسسات نيز توجه داشتند كه بايد با مردم تفاهم حاصل كنند و به كمك روابط عمومي پشتيباني آنها را جلب نمايند.

 

رهبران نظامي امريكا با وحشت تمام متوجه شدند كه رژيم‌هاي فاشيست و نازي روزبروز دستگاه جنگي خود را توسعه مي دهند، و در صدد برآمدند كه با فعاليت‌هاي روابط عمومي پشتيباني مردم را براي تقويت نيروي دفاعي امريكا جلب نمايند. دانشگاهها و كالج‌ها نيز كه در مضيقه مالي بودند بيش از پيش متوجه جلب كمك مالي از افراد و مؤسسات شدند.


محافل مالي و اقتصادي امريكا براي مبارزه با روزولت كه آنها را به ياد انتقاد گرفته بود و هر روز عليه آنها قوانيني از كنگره مي گذارند، پيش از پيش متوجه كارشناسان روابط عمومي شدند. حالا ديگر از روابط عمومي دائمي و تهاجمي بود. پس مؤسسات بزرگ يك اداره روابط عمومي دائمي در داخل خود تشكيل دادند و موضوع ايجاد تفاهم بين مؤسسه و مردم و جلب پشتيباني آنها صورت دائمي پيدا كرد. تاريخ تشكيل ادارات روابط عمومي در بعضي از مؤسسات بزرگ آمريكا نشان مي دهد كه پيش آمد بحران و سياست اقتصادي جديد دولت آمريكا چقدر در پيشرفت و توسعه اين فن مؤثر بوده است:


نام مؤسسه تاريخ تشكيل روابط عمومي
سير زروباك 1927
جنرال فودز 1929
جنرال موتورز 1931
كمپاني فولاد آمريكا 1939
كمپاني تكزاس 1942
استاندارد اويل 1942
جنرال الكتريك 1944
كمپاني فورد 1946
اليس چالمرز 1946
راه آهن پنسيلوانيا 1948
سوكوني واكيوم 1949
گالف اويل 1949
بيمه عمر نورث و سترن 1951
شركت نفت آمريكا 1952
شركت راه آهن پاسيفيك 1953
 

شركت‌هاي فوق در تواريخي كه ذكر شد ادارات روابط عمومي مستقل براي خود تأسيس كردند و ليكن بسياري از آنها دفاتر مطبوعاتي از مدت ها پيش تشكيل داده بودند و به فعاليت هاي انتشاراتي اشتغال داشتند. نهضت‌هاي كارگري نيز از مدت ها پيش متوجه اهميت روابط عمومي شده بودند. بطور كلي تحولات اجتماعي و اقتصادي در آمريكا به پيشرفت اين حرفه كمك فراوان نمودند.