شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : توسعه روابط‌عمومي در اثناي جنگ جهاني دوم
چهارشنبه، 14 آبان 1399 - 16:13 کد خبر:45229
روابط عمومي در مؤسسات صنعتي آمريكا در دوران جنگ جهاني دوم هدفش بالا بردن ميزان توليد و جلب همكاري كارگران و جلوگيري از تعلل و مسامحه و غيبت آنان بود. اين وضعيت به اضافه قانون ماليات برسود كه در زمان جنگ مورد عمل بود باعث شد كه مؤسسات صنعتي بيش از پيش به فكر تأسيس اداره مستقل روابط عمومي در داخل مؤسسات خود بيفتند.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| جنگ جهاني دوم تغييرات وسيع و سريع‌تري در ميحط اجتماعي آمريكا بوجود آورد و همين تغييرات آهنگ پيشرفت روابط‌عمومي را سريعتر ساخت. اين بار نيز دولت آمريكا پيشقدم شد و براي آگاه ساختن مردم از اوضاع و احوال زمان جنگ و تفسير و توضيح سياست آمريكا و جلب حمايت و پشتيباني مردم اداره اي بنام اداره جنگي آمريكا تأسيس كرد كه كميته جرج كريل با مقايسه با اين اداره سازمان بسيار حقير محسوب مي شد.


رياست اداره اطلاعات جنگي آمريكا را «المرديوس» روزنامه نويس معروف به عهده داشت وي با تدابير خود به پيشرفت روابط عمومي كمك شاياني نمود و عده زيادي مأمور روابط عمومي تربيت كرد و اصول فني اين حرفه را گسترش داد. از آن پس عده زيادي به اين حرفه رو آوردند.


روابط عمومي در مؤسسات صنعتي آمريكا در دوران جنگ جهاني دوم هدفش بالا بردن ميزان توليد و جلب همكاري كارگران و جلوگيري از تعلل و مسامحه و غيبت آنان بود. اين وضعيت به اضافه قانون ماليات برسود كه در زمان جنگ مورد عمل بود باعث شد كه مؤسسات صنعتي بيش از پيش به فكر تأسيس اداره مستقل روابط عمومي در داخل مؤسسات خود بيفتند.

 

اوراق قرضه نيز منتشر شد و فروش آنها احتياج به فعاليت‌‌هاي روابط عمومي داشت. حفظ اجناس و كالاها و آماده نگاه داشتن نيروي كارگران هم احتياج به فعاليت‌هاي روابط عمومي داشت علاوه بر اين پاره‌اي از كالاها جيره‌بندي شده است. اجراي جيره بندي و حفظ روحيه سربازان در جبهه‌هاي جنگ و حفظ روحيه سربازاني كه در داخله امريكا به خدمت مشغول بودند از مسائلي بود كه بدون كمك روابط عمومي انجام نمي‌يافت.


همه اين تحولات ايجاب مي كرد كه كوشش‌هاي دامنه داري در زمينه روابط عمومي بعمل آيد و در زمان جنگ انتشارات سازمان هاي دولتي و مؤسسات خصوصي براي جلب همكاري كارمندان توسعه فراوان يافت. در رسته‌هاي مختلف قواي مسلح آمريكا عده زيادي از مردان وزنان براي عهده دار شدن وظايف روابط عمومي تربيت شدند.

 

كارشناسان عده زيادي از مردان و زنان براي عهده دار شدن وظايف روابط عمومي تربيت شدند. كارشناسان مجرب روابط عمومي در اين دوره مواجه با مشكلات و فرصت‌هاي جديد شدند. موفقيت آنها در مبارزه با مشكلات و استفاده از فرصت ها باعث شد كه حرفه روابط عمومي در آمريكا رونق فراوان پيدا كند.


از زمان جنگ جهاني دوم آهنگ پيشرفت روابط عمومي در آمريكا بيش از پيش سريعتر شده است.