شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آدم‌هاي فراديوانه را ببينيم
شنبه، 26 مهر 1399 - 18:53 کد خبر:44981
آدم هاي فراديوانه، معمولا ديده نمي شوند و حتي كشف هم نمي شوند و ترجيح مي دهند خود را وقف يك كار مثبت كنند. صبور و آرام و بدون هيچ درخواست و توقعي، كارشان را مي كنند و از اينكه مورد توجه قرار نگرفتند ناراحت نيستند. 

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| از ديد روانشناسي، انسانها براي در جمع زندگي كردن، هم بايد مدام نيت‌ها و اميال خود را كنترل كنند و هم بايد مدام در مسير تربيت و سنت عمومي هر جامعه، خود را نرمال نشان دهند. اين نرمال بودن مصادف است با انواع خودفريبي و ديگران فريبي… براي اينكه نرمال بودن يعني داشتن موقعيت و هويتِي كه ديگران بپسندند …

براي خيلي ها، ايجاد يك موقعيت نرمال در اين دنياي نابرابر، باعث نگراني و سرخوردگي و ريسك هاي توام با شكست مي شود. همه مي دوند تا تعهدات مربوط به نرمال بودن را عملي سازند.

اين تقلا براي همرنگ و همراه بودن، اذيت كننده و افسرده ساز هم مي تواند بشود. درصد خودكشي ها، تنهايي‌ها و مصرف زدگي مدام بيشتر مي شود چون اكثريت بشر همه عمر مي دود كه نرمال شود.

همه مي گويند نرمال بودن يك سيستم دفاع انساني است چون تفكر و دقت در چرايي جهان، موجب تشويش و هراس مي شود.

از ديوژن كه به عمد اداي ديوانه ها را در مي آورد پرسيدند دنبال چه مي گردي؟ او به آرامي گفت دنبال انسان مي گردم. اين همان جستجويي است كه مولوي نيز بيان كرده است. منظور كلي ديوژن و مولوي، سقراط و كنفسيوس و افرادي مثل جين گودل تا نلسون ماندلا، اين است كه يك بار به دنيا آمده ايد و ذهن و وجود شگرفي داريد. انسانيت را محدود به نرمال هايي كه جامعه توقع دارد نسازيد. انسان باشيد به جاي اينكه فقط نرمال باشيد.

افراد فراديوانه، مي توانند از حالت نرمال خارج شوند بدون اينكه ديوانه شوند. اين نوع افراد از احساسات و خواسته هاي لحظه ايي و دوره ايي فاصله مي گيرند. از چشم و همچشمي و مسابقه كدام مان بيشتر داريم پرهيز مي كنند..

آدم هاي فراديوانه، معمولا ديده نمي شوند و حتي كشف هم نمي شوند و ترجيح مي دهند خود را وقف يك كار مثبت كنند. صبور و آرام و بدون هيچ درخواست و توقعي، كارشان را مي كنند و از اينكه مورد توجه قرار نگرفتند ناراحت نيستند.

انسانها اگر مي توانستند به توقعات معمول در هر جامعه، دست رد بزنند ديوانه و عصبي و پريشان و مملو از استرس نمي شدند. آنها مي توانستند به معناي واقعي كلمه اتنخاب كنند كه آزاد و رها زندگي كنند حتي اگر جامعه آنها را غيرعادي و ديوانه ببيند.

 

The hypersane are among us, if only we are prepared to look
RELATED ARTICLES:

Is hyper-sanity clinically the same as psychopathic? – Quora ›
Madness as a Path to Hypersanity: Saving Us From Ecological … ›
On Hyper-Sanity | Psychology Today ›
https://marde-rooz.com