شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مسئول روابط عمومي هيات نجات غريق و غواصي استان گيلان منصوب شد
چهارشنبه، 23 مهر 1399 - 21:00 کد خبر:44957
مژگان كشور دوست به عنوان يكي از خبرنگاران و شاغلين در هيات تحريريه يكي از پايگاه هاي خبري استان گيلان به سمت مسئول روابط‌عمومي هيات مذكور منصوب شده كه جزو جوانان بومي ساكن شهر رشت محسوب مي شود.

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مژگان كشور دوست به عنوان يكي از خبرنگاران و شاغلين در هيات تحريريه يكي از پايگاه هاي خبري استان گيلان به سمت مسئول روابط‌عمومي هيات مذكور منصوب شده كه جزو جوانان بومي ساكن شهر رشت محسوب مي شود.

 

به گزارش شارا، پيش از اين حسن “سعيد”سيمياري همدم(اصالتا ابا و اجداد پدري(قزوين) عهده دار اين وظيفه بود.