شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فعال ترين روابط عمومي هاي بهزيستي استان تهران معرفي شدند
یکشنبه، 13 مهر 1399 - 23:32 کد خبر:44805
محمود ابراهيمي با اعلام اين كه در نظر است براي استفاده بهينه از تجارب و انديشه هاي فعالين حوزه روابط عمومي در ادارات بهزيستي استان تهران رقابتي منطقي ايجاد شود، تصريح كرد: براي شروع اين رقابت تعداد اخبار بارگذاري شده روي صفحه بهزيستي استان تهران در سايت كشوري بهزيستي لحاظ گرديده است.

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مسئول روابط عمومي بهزيستي استان تهران روابط‌عموميهاي فعال در شش ماهه اول سالجاري را معرفي كرد.

به گزارش روابط عمومي بهزيستي استان تهران، محمود ابراهيمي با اعلام اين كه در نظر است براي استفاده بهينه از تجارب و انديشه هاي فعالين حوزه روابط عمومي در ادارات بهزيستي استان تهران رقابتي منطقي ايجاد شود، تصريح كرد: براي شروع اين رقابت تعداد اخبار بارگذاري شده روي صفحه بهزيستي استان تهران در سايت كشوري بهزيستي لحاظ گرديده است.

وي در ادامه افزود: براي شش ماهه دوم علاوه بر كميت، كيفيت اخبار و گزارش هاي ارسالي همكاران و ساير موارد مربوط به حوزه رسانه در كنار ساير موارد عرصه روابط عمومي مورد بررسي موشكافانه قرار مي گيرد كه در اين راستا كميته اي را با حضور اهل فن كه در بهزيستي استان و شهرستان هستند تشكيل مي دهيم تا نكات علمي حوزه رسانه و خبر مورد غفلت قرار نگيرد و خروجي آن افزايش كيفي و كمي اخبار سطح شهرستان ها در خبرگزاري ها و رسانه هاي ملي و منطقه اي باشد.

مسئول روابط عمومي بهزيستي استان تهران خواستار ارتباط بيشتر مديران شهرستان و مسئولان روابط عمومي با خبرنگاران شد و بيان داشت: خبرنگاران امين جامعه و مردم هستند و از اين رو نبايد فاصله اي بين آن ها و بهزيستي ايجاد شود كه در همين جا از متوليان حوزه هاي مختلف بهزيستي مي خواهم اين فاصله را كاهش داده و حتي المقدور از بين ببرند كه اين مهم از مولفه هاي روابط عمومي تحسين برانگيز و ممتاز است.

ابراهيمي شهرستان ملارد را با ۲۳ خبر و گزارش، فعال ترين شهرستان استان تهران در شش ماهه ابتدايي سال ۹۹ معرفي كرد و افزود: شهرستان شميرانات با ۲۲ و شهرستان هاي پاكدشت و تهران با ۲۱ خبر و گزارش مشتركا رده هاي بعدي را در اختيار دارند.


وي افزود: شهرستان قدس با ۱۸ خبر و گزارش ارسالي و بارگذاري شده، شهرستان هاي ري با ۱۷خبر و گزارش، پيشوا ۱۵، ورامين ۱۲، قرچك ۱۱،شهرستانهاي اسلامشهر، بهارستان، دماوند و فيروزكوه نيز هر كدام ۷ خبر و گزارش منتشر كرده اند.

وي افزود: شهرستان هاي پرديس . شهريار با ۵ و رباط كريم ۲ خبر و گزارش، سه شهرستان شايسته تلاش بيشتر در اين دوره زماني هستند.

ابراهيمي با بيان اينكه در شش ماهه بهار و تابستان سالجاري ۵۰ خبر و گزارش مستقيم و غير مستقيم از زبان مديركل در سايت بهزيستي كشور آمده اظهار داشت: حوزه معاونت توانبخشي ۲۰، مشاركت هاي مردمي ۱۹، امور اجتماعي۱۷ وامورپيشگيري ۱۳ خبر و گزارش در اين بازه زماني در سايت بهزيستي قرار دادند.


مسئول روابط عمومي بهزيستي استان تهران در پايان خواستار توجه بيشتر به كيفيت اخبار و رعايت استانداردهاي خبري شد و تصريح كرد: دقت در شيوه نگارش اخبار، استفاده از علائم نگارشي مناسب و عكس مناسب مواردي هستند كه مي توانند بر كيفيت اخبار و گزارش هاي ارسالي بيفزايند.