شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي ناآگاه؛ ابهام در قدرت رسانه ايي راديو
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 12:56 کد خبر:43671
روابط عمومي صرفا يك شغل نيست بلكه تلفيقي از علم، هنر و تجربه است كه مديران آن بعنوان راهبر در برنامه ريزي و اجراي استراتژي ارتباطي در سقوط و صعود جايگاه هر سازمان موثرند.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يكي از ويژگي هاي مديران روابط عمومي حرفه اي، بهره گيري از همه ي مجراهاي اطلاع رساني و تبليغات كه در اختيار سازمان ها است تا ضمن مديريت و توليد محتواي مختص به آن بستر، مخاطبان هدف خود را در از طريق رسانه هاي مشخص شناسايي و نسبت به ترغيب و ارتباط با آن اقدام نمايد.

 

بي شك راديو بعنوان يك رسانه گرم مدت هاست به اشتباه از فهرست رسانه هاي موثر مد نظر مديران روابط عمومي بعنوان يك بستر اطلاع رساني و تبليغات موثر و مناسب در معرفي هر كسب و كاري خارج شده و بي آنكه از سطح اثربخشي و دربرگيري آن مطلع باشند به سمت ديگر رسانه اي  پرهزينه سوق پيدا كرده و از آن غافل مانده اند.

 

با دانستن اينكه سطح دسترسي عالي، قيمت هاي به صرفه براي در اختيار قرار گرفتن باكس هاي پخش محتوا در راديو و انعطاف در ارائه محتوا در اين رسانه، نقطه رقابتي با ديگر رسانه ها به حساب مي آيد مي بايست نگاهي به فرآيند اجرا و توليد محتوا و سطح اثربخشي آن براي انتقال پيام هاي توليدي روابط‌عموميها بياندازيم. 

 

براي درك بهتر قدرت واقعي راديو در انتقال پيام به مخاطبان، نخست بايد دريابيد كه ارتباطات انساني در حقيقت چگونه عمل مي كنند.

 

طبق نظر بسياري از متخصصان ارتباطات، كلمات به تنهايي نماينده هفت درصد از مدل ارتباط انساني هستند. وقتي بخش بعدي مدل ارتباطات شامل تن صدا، انعطاف، بلندي و سرعت را اضافه كنيد، حالا 38 درصد ديگر از مدل ارتباطات انساني را همراه داريد.

 

هر دوي كلمات و كيفيت صدا در راديو قابل استفاده اند. با اين احتساب، وقتي كه از يك رسانه شفاهي همچون راديو براي انتقال پيام به مخاطبان و معرفي كسب و كارتان استفاده مي كنيد، هفت درصد(كلمات) به علاوه 38 درصد(كيفيت صدا) از مدل ارتباطات را در اختيار داريد. اين تركيب راديو را به رسانه اي قدرتمند تبديل مي كند.

 

راديو رسانه اي مرتبط با بازار انبوه است، از سوي ديگر پيام روابط عمومي ها كه براي كسب بهترين نتايج مي بايست در پوشش وسيع تري منتشر شود، رسانه قابل استفاده و نقش اثرگذاري را ايفا مي كند. گرچه اين امر بدون بهره گيري از محتواي جذاب از جنس صوت غيرممكن است، ولي مي توان با داشتن دانش توليد محتوا و بهره گيري از تمامي مزاياي محتواي هيجاني غير مستقيم، از ميان مخاطبان گسترده راديو افراد بيش تري را به سمت پيام و اهداف مورد نظر روابط عمومي ها سوق داد.

 

زماني پيام و محتواي تهيه شده از سوي روابط عمومي ها براي مخاطبان در بستر راديو سودمند و اثربخش خواهد بود كه حاوي مطالب قابل فهم و ساده كه مخاطبان در سريع ترين زمان ممكنه، با ايجاد تصوير ذهني از پيام سازمان و كسب و كارتان،  ناقل پيام را يعنوان متخصص در آن امور مورد اعتماد خود معرفي كند.

 

هنگامي كه براي اطلاع رساني از راديو استفاده مي كنيد، بايد به ياد داشته باشيد كه مخاطبان احتمالي شما فقط يك راه براي دريافت پيامتان دارند؛ آنهم شنيدن.

 

آنها نمي توانند آدرس وب سايت شما را ببينند يا نام شركت شما را بخوانند يا چيزي را به عقب برگردانند تا پيام شما را دوباره گوش كنند لذا اگر قصد داريد در پايان پيام، مخاطبان احتمالي را به يك وب سايت براي رسيدن به مرجع محتوايتان هدايت كنيد، مي بايست دامنه اي كه انتخاب مي كنيد، "راديو دوست" باشد.

 

بسياري از مخاطبان راديويي همزمان در حال انجام فعاليت ديگري هستند (يكي از خصوصيات ارزشمند رسانه هاي گرم) و قادر نخواهند بود تا نام دامنه يا شماره تلفن شما را بنويسند و حتي ممكن است چند دقيقه بعد از پخش پيام هم محتواي شما را به از ياد ببرند. لذا براي غلبه براين مشكل، مي بايست دفعات پخش محتوا در روز را افزايش داده و راه هاي ارتباطي را با يك شماره تلفن كوتاه و ساده در پايان پيامتان استفاده كنيد.

 

در مرحله بعد مي بايست از محتواي ساده، روان و هيجان انگيز در انتقال پيام استفاده كنيد و  هم راستا با آن عنوان و تيترهاي مورد استفاده هم خوان با عناوين و تيترهاي كه در ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي استفاده مي شود، بهره برد.

 

اضافه كردن محتواي هيجاني براي تحريك مخاطبان براي شنيدن ادامه پيام، همراهي آنها و كسب اطلاع بيشتر به منابع اعلامي در راديو ترغيب شود تا بتوان از عنصر كليدي "فوريت" را پس از شنيدن پيام شما در ذهنشان اضافه كرد تا باعث شود، افراد بيشتري به آن واكنش نشان دهند.

 

در پايان اين يادداشت نيز مي بايست تاكيد كنم گوينده پيام و تكنيك هاي صدابرداري و نماآهنگ ها در پذيرش پيام به مخاطبان فوق العاده حياتي و تاثيرگذار است.

 

روابط عمومي صرفا يك شغل نيست بلكه تلفيقي از علم، هنر و تجربه است كه مديران آن بعنوان راهبر در برنامه ريزي و اجراي استراتژي ارتباطي در سقوط و صعود جايگاه هر سازمان موثرند.