شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سرپرست امور روابط عمومي و حوزه مديريت بانك دي معرفي شد
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 - 11:34 کد خبر:43219
برات كريمي، مديرعامل بانك دي، طي حكمي سيد‌حسين ميناكار را به سمت سرپرست امور روابط‌عمومي و حوزه مديريت بانك دي منصوب كرد. 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| برات كريمي، مديرعامل بانك دي، طي حكمي سيد‌حسين ميناكار را به سمت سرپرست امور روابط‌عمومي و حوزه مديريت بانك دي منصوب كرد.