شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ناگفته هايي از روابط عمومي در مديريت
پنجشنبه، 25 اردیبهشت 1399 - 17:02 کد خبر:42846
روزگاري مديريت روابط عمومي در اختيار كساني بود كه تحصيلات غيرمرتبط داشتند و مديران سفارشي بودند، نه خود وظيفه خود را مي دانستند و نه وظيفه اي برايشان تعريف شده بود، لنگ لنگان جايگاه را مي كشاندند تا اسمي باقي بماند. زمان گذشت تا روابط عمومي به نشان تبديل شد، نام ها كنار رفت و نشان ها آمد، تحصيلات دانشگاهي تعريف شد و مديران يك يه يك تحصيلكرده روابط عمومي شدند، اما خبري از سواد روابط عمومي نبود.
 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سلام بر علاقه مندان به روابط عمومي و درود بر مديران روابط عمومي؛ 27 ارديبهشت روز روابط‌عمومي را هم به علاقه مندان تبريك مي گويم و هم به مديران آن خسته نباشيد.
 
 و اما بعد؛ روزگاري مديريت روابط عمومي در اختيار كساني بود كه تحصيلات غيرمرتبط داشتند و مديران سفارشي بودند، نه خود وظيفه خود را مي دانستند و نه وظيفه اي برايشان تعريف شده بود، لنگ لنگان جايگاه را مي كشاندند تا اسمي باقي بماند.
 
 زمان گذشت تا روابط عمومي به نشان تبديل شد، نام ها كنار رفت و نشان ها آمد، تحصيلات دانشگاهي تعريف شد و مديران يك يه يك تحصيلكرده روابط عمومي شدند، اما خبري از سواد روابط عمومي نبود.
 
 تا اينكه علاقه مندان روابط عمومي با هم يكصدا شدند تا تشكلي را متولد كنند، آنگاه بود كه سواد روابط عمومي وارد بازار شد و مدت زمان كوتاهي خود را فراگير كرد.
 
 اما نشان آمد و تعريف ها شروع شد. مديران سفارشي با تحصيلات مرتبط ماندند و تعريف روابط عمومي و وظايف آن را حفظ كردند تا آنها را از بَر باشند.
 
 خلاصه؛ روابط عمومي به جاي نام و نشان شد؛ يك پوزيشن مديريتي!
 
 جايگاه را در بوق و كرنا كردند تا روابط عمومي پرچمي در بين سايرين برافراشته داشته باشد.
 
 آنگاه؛ مديران كت و شلواري وارد گود شدند، اما نه! خارج گود هستند و پشت نقاب روابط عمومي، ارتباطات خصوصي برقرار مي كنند.
 
 تعريف روابط عمومي را كامل مي دانند اما، نه روابط بلد هستند و نه در جمع عموم حاضر مي شوند.
 
 آنها به جاي تشكيلات مردمي، براي خود تشكيلات سازماني تعريف نمودند و جايگاه را روز به روز رنگين تر كردند و اما از رنگ روابط با عموم خبري نبود.
 
 حال كه در روز روابط عمومي با شما سخن مي گويم، وظيفه خود مي دانم تا به عنوان يك علاقه مند به روابط عمومي با شما سخني از باب درد و دل بيان نمايم.
 
 اگر هم اكنون مدير روابط عمومي هستيد، به نام پشت و پا بزنيد و نشاني از روابط عمومي از خود به جاي بگذاريد.
 
 نه كت و شلوار براي روابط عمومي جايگاه دارد و نه كفش پاشنه دار كه تق تق صدا دهد.
 
 اگر تشكيلات روابط عمومي در طبقه آخر سازمان مستقر هست، پس روابط عمومي نيست، فقط جايگاهيست براي حفظ آبروي سازمان، پيشنهاد مي دهم خود را در طبقه همكف اسكان دهيد تا روابط عمومي چي شويد.
 
 اگر در مراسمي مي خواهيد رديف اول، جايگاه شما باشد، شما روابط عمومي نيستيد و بهتر است در جايگاه ديگري باشيد كه براي منزلت كاري خدمت مي كنند.
 
 اگر شما در جايگاه ورزش مدير روابط عمومي هستيد و در مراسمات و نشست هاي خبري پوشيدن لباس ورزشي را مناسب نمي دانيد و مانند مديران عالي مي خواهيد كت و شلوار و پيراهن ديپلمات بپوشيد، بهتر است نشان روابط عمومي را لكه دار نكنيد.
 
 اگر در سازمان گردشگري، مديريت روابط عمومي را برعهده داريد، و به تن كردن لباس هاي محلي و قومي را براي خود مناسب نمي دانيد و دنباله رو مديران كت و شلواري هستيد، بهتر است با روابط عمومي در گردشگري خداحافظي كنيد.
 
 اگر در نشست ها و مراسمات گرفتن عكس توسط خودتان را كسر شان مي دانيد، موفق نيستيد و اگر دوربين نداريد و عكاسي نمي دانيد كه ديگر يك فاجعست.
 
 اگر براي خود مسئول دفتر و مسئول هماهنگي انتخاب كرده ايد و جوابگويي به تلفن را عيب و عار مي دانيد، سخت در اشتباهيد و روابط عمومي را اشتباه گرفته ايد.
 
 اگر روابط عمومي را در برگزاري نشست هاي خبري، بروزرساني سايت، راه اندازي نشريه، كانال تلگرامي و نصب بنر خوش آمد گويي خلاصه كرده ايد، بايد بگويم كه در بيراهه گام بر مي داريد.
 
 اگر افراد عبوس، كه نه ارتباطات مي دانند، نه پاسخگوي تلفن هستند و نه حوصله گفتگو كردن دارند را براي ساختار مديريت روابط عمومي انتخاب كرده ايد، پيشنهاد مي دهم آنان را به قسمت بايگاني مدارك معرفي كنيد تا در آنجا خودشان راحت باشند.
 
 و اما كلام آخر؛ اگر روابط عمومي را مي دانيد، سواد روابط عمومي داريد و تحصيلات مرتبط هم نيز، اما علاقه اي به آن نداريد و انگيزه اي نيست، بهتر است جايگاه را خالي كنيد تا علاقه مندان وارد بازار حرفه اي روابط عمومي شوند.
 
 روز روابط عمومي را به علاقه مندان روابط عمومي تبريك مي گويم.