شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نياز به فرهنگ شفاف شركت/ 4 دليل
سه شنبه، 2 اردیبهشت 1399 - 10:05 کد خبر:42507
شفافيت يعني اينكه يك شركت نسبت به برنامه ها و عملكردهاي خود باز و صادق است و كارمندان آن نيز با يكديگر و با مشتريان باز و صادق هستند. اما عدم شفافيت، يك محيط پنهاني و كارمندان غير قابل اعتماد ايجاد مي كند و مردم دوست ندارند از شركتي كه به آنها اعتماد ندارند خريداري يا كار كنند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| شفافيت يعني اينكه يك شركت نسبت به برنامه ها و عملكردهاي خود باز و صادق است و كارمندان آن نيز با يكديگر و با مشتريان باز و صادق هستند. اما عدم شفافيت، يك محيط پنهاني و كارمندان غير قابل اعتماد ايجاد مي كند و مردم دوست ندارند از شركتي كه به آنها اعتماد ندارند خريداري يا كار كنند.

فرهنگ شفاف داراي مزاياي زير است:

1. بهره وري كاركنان افزايش مي يابد
وقتي كارمندان عميقاً به يكديگر و مديرانشان اعتماد دارند، در پروژه ها همكاري مي كنند و به عنوان تيم بهتر كار مي كنند. همچنين احتمالاً بدون محدوديت به طور منظم يادداشت ها، داده ها و ايده هاي خود را با يكديگر به اشتراك مي گذارند. شفافيت كامل در محيط كار باعث افزايش بهره وري و سودآوري سازمان مي شود.

2. نوآوري كاركنان بيشتر مي شود
كارمندان شاغل در يك محيط شفاف بيشتر به وظايف خود مشغول خواهند بود زيرا آنها نگران رفتار ناعادلانه يا بدگويي يا دروغ گفتن نخواهند بود. مطالعات حتي نشان مي دهد كه فرهنگ هاي شفاف تر كار باعث شادتر شدن كاركنان مي شوند و وقتي كارمندان شادتر هستند مي توانند بر توليد ايده هاي جديد و جالب توجه تمركز كنند.

3. حفظ كاركنان امكان پذير مي شود
براي حفظ كارمندان خود، يك فرهنگ شفاف شركت را اجرا كنيد كه به آنها امكان اعتماد كامل به رئيس خود را مي دهد. 58 درصد كارمندان بيش از آنكه به رئيس خود اعتماد كنند، به غريبه ها اعتماد دارند و بيشتر كارمندان به دليل اين كارفرمايان بد، كار را ترك مي كنند. به اين ترتيب، آنها بسيار مشتاق كار براي رهبران و مديران قابل اعتماد و شفاف خواهند بود.

4- رضايت مشتري بيشتر مي شود
فرهنگ هاي شفاف شركت نيز به مشتريان يك سازمان گسترش مي يابد. وقتي كارمندان با يكديگر شفاف هستند، آنها در كل، محيط شفاف شركت را تقويت مي كنند كه بر مشتري نيز تأثير مي گذارد و مشتريان ترجيح مي دهند از شركتهايي كه به آنها اعتماد دارند خريد كنند.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)