شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديريت رسانه در روابط عمومي؛ تلفيق تكنيك و تاكتيك
شنبه، 3 اسفند 1398 - 17:25 کد خبر:41798
روابط عمومي به‌ عنوان كانال اصلي و تخصصي حوزه ارتباطات هر مجموعه كه متولي ايجاد و مديريت ارتباطي آن نقش بسزايي دارد اغلب براي رسيدن به اهداف اطلاع رساني از برنامه ها و اقدامات و توسعه كسب و كار خود، بخش ارتباط با رسانه را ايجاد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه البته خود داراي تكنيك‌ها و اصول خاصي است. 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ايجاد آگاهي در فعاليت رسانه اي هر كسب و كار در بازار هدف مختص به خود، همواره يكي از چالش‌هاي كليدي ارتباطي آن سازمان يا كسب و كار به حساب مي‌آيد.


روابط عمومي به‌ عنوان كانال اصلي و تخصصي حوزه ارتباطات هر مجموعه كه متولي ايجاد و مديريت ارتباطي آن نقش بسزايي دارد اغلب براي رسيدن به اهداف اطلاع رساني از برنامه ها و اقدامات و توسعه كسب و كار خود، بخش ارتباط با رسانه را ايجاد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه البته خود داراي تكنيك‌ها و اصول خاصي است.

مديران روابط‌عمومي در استراتژي ارتباطي و اطلاع رساني مي بايست زماني را به برنامه‌ريزي براي اين موضوع اختصاص دهيد.

در ابتدا اهداف كسب‌وكار خود را شناسايي كنيد
نوع و شيوه ارتباط با رسانه جهت معرفي هر چه بهتر كسب و كار خود در بازار هدف و مخاطبان مورد نظر خود و را انتخاب كنيد.


پيش از ارتباط برقرار كردن با مخاطبان به خوبي در مورد سلايق و نوع رفتار آنها تحقيق كنيد، به بازتاب پوشش‌هاي خبري گذشته و فعلي مراجعه كنيد، واكنش ها و ميزان پاسخ به نوع ارتباط گيري و اطلاع رساني از كسب و كارتان را شناسايي كنيد.

در گام بعد، محتواي مناسب و اثرگذار را نسبت به بازتاب رفتار مخاطبان آماده كنيد و سعي كنيد از تمامي ظرفيت هاي موجود در روابط عمومي ها و رسانه در سازمان متبوع خود سود ببريد.

براي اين كار شما نياز به يك قلاب ‌داريد. به اين معنا شما يا بايد قلابي بوسيله محتواي جذاب تهيه كنيد كه جلب توجه براي مخاطبان را به دنبال داشته باشد يا بر اساس سياست هاي كلان سازمان سوار بر موج‌هاي خبري موجود در اجتماع شده و از آنها بهره ببريد.


در صورت امكان بر داستان و محتوا يك كسب و كار و يا مدير موفق صاحب نظر در آن موضوع تمركز كنيد؛ اين روند ممكن است استراتژي آن كسب و كار و يا تصميمات يك مدير موفق در آن كسب‌وكار، داستان شكل‌گيري موفقيت ها در برابر بسياري از ديگر كسب‌وكار هاي ناموفق باشد.

قبل از آغاز به نتيجه كار بي انديشيد!
آيا محتوا تهيه ‌شده واقعاً ارزش خبري دارد؟
آيا اين موضوع واقعاً با هدف شما سازگار است و تأثيرگذاري مورد انتظار را خواهد داشت.


محتواي خود را در چارچوب رسانه‌اي كه مدنظر قرار داده‌ايد تنظيم كنيد
پس از تهيه محتوا در روابط عمومي ها مي بايست به دنبال انتخاب رسانه موثر و اثرگذار باشيم و قالب انتشاري آن نظارت داشته باشيم.

خبرنگار يا رسانه‌اي را كه به دنبال محتواي خبري شماست را شناسايي كنيد. اگر از نوع مخاطب هدف خود اطمينان داريد، مطمئناً به اين نتيجه مي‌رسيد كه تنها چند رسانه محدود هستند كه اثربخشي در انتشار محتواي تخصصي شما نياز داريد و شما هم در واقع تنها به چند خبرنگار كليدي براي اين كار نياز داريد. بقيه آنها خودشان از راه مي‌رسند.


پيش از تاريخ معين چند روز به اين خبرنگاران در مورد زمان انتشار محتواي خود اطلاع‌رساني كنيد و همچنين بطور رسمي از آنها دعوت به عمل آوريد.

به‌ منظور برقرار تماس، اغلب خبرنگاران تمايل دارند ابتدا اطلاعات اوليه از طريق ايميل يا شبكه هاي اجتماعي در اين رابطه دريافت كنند، سپس مي‌توانيد بصورت تلفني نتيجه را پيگيري كنيد.


در مورد فعاليت خود خيلي هيجان داشته باشيد تا آنها هم به سمت آنها ترغيب شوند. بدانيد كه هيجان بصورت ويروسي گسترش پيدا مي‌كند.


از تماس با دفاتر مركزي خبر هراسي نداشته باشيد، خيلي از آنها منتظر چنين تماس‌هايي هستند.


از تماس اول بازخورد بگيريد و در برخورد با خبرنگارهاي بعدي اگر اشكالي هست آنها را رفع كنيد.


هراسي نسبت به از دست دادن قدرت كنترل بر روي محتوا نداشته باشيد، اين‌ها ممكن است برخي از اصلاحاتي باشد كه توسط خبرنگار لازم و ضروري در نظر گرفته مي‌شود.


به خبرنگارها چيزي را ديكته نكنيد، آنها در اين زمينه تخصص دارند و خوب مي‌دانند كه چه چيزي ارزش خبري ندارد، اگر آنها مخالفت مي‌كنند، پس سراغ يك داستان ديگر برويد.

ارتباط موثر با رسانه ها كليد موفقيت روابط عمومي ها در فرآيند اطلاع رساني سازمان ها و كسب و كارها

انتظار واقع‌گرايانه داشته باشيد ، از كوچك شروع كنيد
همواره توجه كنيد كه ضمانتي نسبت به پوشش خبري روابط عمومي و تأثيرگذاري آن وجود ندارد، اين شما هستيد كه بايد اين پوشش خبري را بدست آوريد. گاهي حتي ممكن است يك داستان و ماجرا خيلي خوب با ظهور يك خبر بسيار داغ بطور كامل فراموش شود.


پيگير باشيد و تسليم نشويد، به ياد داشته باشيد كه تنها يك پوشش خبري داغ و جدي مي‌تواند منجر به زير و رو شدن كسب‌وكار شما شود.