شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 4 مؤلفه يك استراتژي روابط عمومي براي خرده فروشي در سال 2021
یکشنبه، 30 خرداد 1400 - 08:06 کد خبر:41700
روابط عمومي حوزه اي است كه خيلي سريع در حال تغيير است. اگر مي خواهيد استراتژي روابط عمومي شما در سال 2021 برجسته و مؤثرتر باشد، بايد توجه بيشتري به وسايل و روشهاي ارتباطي خود داشته باشيد. تركيبي از بازخورد مشتري و محتواهايي كه فرهنگ برند شما را پايه گذاري مي كند، در اولويت قرار دهيد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ارتباطات موفقيت آميز كليد ساختن يك استراتژي روابط‌عمومي موثرتر براي خرده فروشان در سال 2021 است. راه هاي صحيح برقراري ارتباط بسته به اندازه، مكان و اهداف شما مي تواند متفاوت باشد، اما وقتي ارتباطات يكپارچه تر باشد، شما مي توانيد از مزاياي آن استفاده كنيد.

اين بدان معناست كه ايجاد بهترين و موثرترين راه حل هاي ارتباطي براي تيم هاي روابط عمومي در بخش خرده فروشي بسيار حياتي است. در عصر ديجيتال، بخش هاي روابط عمومي نسبت به گذشته به طيف وسيعي از ابزارها و منابع دسترسي دارند و اين بدان معناست كه يك رويكرد پيشروتر نسبت به روابط عمومي خرده فروشي، دستيابي به موفقيت بيشتري نسبت به گذشته دارد.
 

شروع به تركيب داستان سرايي كنيد


يكي از كلمات كليدي بازاريابي چند سال اخير، داستان پردازي در حال تبديل شدن به يكي از كليدهاي ارتباطات تجاري است. براي تيم هاي روابط عمومي، اين به معناي داشتن ايده كاملي از فرهنگ برند و الزامات رشد برند و استفاده از آن دانش براي ايجاد پيام هاي بازاريابي داستان گويي است. كليد بهبود داستان پردازي برند، شناسايي عامل انساني در هرگونه فعاليت روابط عمومي است.
 

درگير تأثيرگذار در رسانه‌هاي اجتماعي شويد


به عنوان يكي از سريعترين روشهاي در حال رشد و بحث در مورد نزديك شدن به روابط عمومي، تأثيرگذاران هنگام خريد محصولات جديد و پيشنهادهاي ويژه مي توانند از ارزش بسيار بالايي برخوردار باشند. در سال 2021، روي روابط بلند مدت با تأثيرگذارهايي كه مناسب برند خرده فروشي شما هستند، تمركز كنيد.
 

به بازخورد مشتري توجه كنيد


اگر يك مورد وجود داشته باشد كه تيم هاي روابط عمومي بايد در سال 2021 به آن توجه كنند، بازخورد بيشتر مشتري است. نه تنها اولويت بندي بازخورد مشتري ايده واضح تري از كارهايي كه درست انجام مي دهيد (و اشتباه) به شما مي دهد بلكه به پيشرفت در فرآيندهاي تجاري شما نيز كمك مي كند.

 

اشتباهات بسياري در هنگام ورود به خرده فروشي در تلاش براي گرفتن بازخورد وجود دارد. متداول ترين، استفاده از بازخورد بسيار وقت گير يا دشوار است. به گزينه هاي هوشمند مانند سيستم هاي بازخورد توجه كنيد كه براي كار ساده تر در نظرسنجي رضايت مشتري طراحي شده اند. تيم هاي روابط عمومي از اين طريق سريع مي توانند به داده هايي دسترسي پيدا كنند كه مي توان از آنها براي پيشرفت بهتر استفاده كرد.
 

محتواي مفيد توليد كنيد


با وجود تغيير بازاريابي و روند روابط عمومي، يك حقيقت يكسان باقي مي ماند: محتوا مهمترين ابزار شماست. محتواي مناسب باعث معرفي بيشتر كسب و كارتان مي شود و مي تواند تأثير مستقيمي بر شهرت شما داشته باشد.

 

اگر مي خواهيد مشتريان شما را به عنوان يك خروجي حرفه اي ببينند كه درك كاملي از بخش و روند مصرف كننده شما داشته باشد، پس بايد محتوايي را ايجاد كنيد كه آن نظر را آگاه سازد. از مطالب خود براي تأمين ارزش استفاده كنيد، ضمن اينكه اطمينان حاصل كنيد كه با استراتژي روابط عمومي گسترده تر، صداي برند و برنامه هاي رشد شما همخواني دارد.

روابط عمومي حوزه اي است كه خيلي سريع در حال تغيير است. اگر مي خواهيد استراتژي روابط عمومي شما در سال 2021 برجسته و مؤثرتر باشد، بايد توجه بيشتري به وسايل و روشهاي ارتباطي خود داشته باشيد. تركيبي از بازخورد مشتري و محتواهايي كه فرهنگ برند شما را پايه گذاري مي كند، در اولويت قرار دهيد.

 

توسط: استيو كانوي
منبع: www.publicrelationstoday.com

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)