شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : صداي شما در گفتار شما تأثير مي گذارد
یکشنبه، 20 بهمن 1398 - 13:27 کد خبر:41665
صداي شما روي گفتار شما تأثير مي گذارد و مي تواند موفقيت آن را رقم زده يا به شكست بيانجامد. هوا بايد آزادانه از طريق ريه ها و آكورد هاي صوتي شما جريان يابد. 

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| صداي شما روي گفتار شما تأثير مي گذارد و مي تواند موفقيت آن را رقم زده يا به شكست بيانجامد. هوا بايد آزادانه از طريق ريه ها و آكورد هاي صوتي شما جريان يابد.
 
 اگر هنگام صحبت شل مي شويد، با شانه ها و سرتان به سمت پايين، ريه ها و آكورد هاي صوتي شما مسدود شده و جريان هوا كاهش مي يابد.
 
 براي كنترل حداكثر نفس و صدا هنگام صحبت، مستقيم بايستيد، زانوها كمي خميده، مستقيماً سر و شانه ها به عقب بكشيد.