شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هدايت گري اصول اوليه مديريت در سازمان ها
چهارشنبه، 2 بهمن 1398 - 14:11 کد خبر:41452
هدايت‌گري يك مهارت است، كه نيازمند يادگيري و تقويت در طول زمان است و آموزش ديدن مديران در اين زمينه هم مي‌تواند مفيد باشد. فقدان آموزش، نه‌تنها مديران را بدون آمادگي رها مي‌كند، بلكه منجر به تقويت رويه‌هاي هدايت‌گري ضعيف در ميان خودِ مديران مي‌شود. اين اتفاق نتيجه‌اي جز اتلاف وقت، پول و انرژي به همراه ندارد.آيا در هدايت‌گري كارمندان خود موفق هستيد؟
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| وقتي بسياري از مديران اجرايي به اين سؤال پاسخ «مثبت» مي‌دهند، در واقع مقدمات مناسبي براي پاسخ به اين سؤال ندارند. چرا؟ به يك دليل، مديران هرگاه صرفاً به كارمندانشان مي‌گويند چه كاري انجام دهند، تمايل دارند فكر كنند واقعاً درحال هدايت‌گري كارمندانشان هستند.


طبق نظر سِر جان ويتموريكي از شخصيت‌هاي برجسته در هدايت‌گريِ اجرايي، تعريف هدايت‌گري «آزاد كردن پتانسيل افراد براي به حداكثر رساندن عملكرد آنهاست. هدايت‌گري يعني به افراد كمك كنيد تا ياد بگيرند، نه اينكه به آنها آموزش دهيد». اگر هدايت‌گري به درستي انجام گيرد، مي‌تواند به تعهد و التزام كارمندان نيز كمك كند؛ اينكه متخصصان خود را دخيل در يك وضعيت كنيد معمولاً انگيزه‌بخش‌تر از اين است كه به آنها بگوييد چه كاري را انجام دهند.

بيشتر مديران نمي‌دانند هدايت‌گري واقعاً چيست؟
در گام نخست بايد ياد بگيرند كه چطور هدايت كنند.
وقتي از مديران خواسته مي‌شود، هدايت‌گري را به‌عهده بگيرند، بسياري از آنها به جاي هدايت، نوعي از مشاوره را نشان مي دهند. در اصل، آنها به سادگي به شخص ديگر مشاوره يا راه‌حل ارائه دادند. ما معمولاً نظراتي همچون «اول اين كار را بكن» يا «چرا اين كار را انجام نمي‌دهي؟» را مي‌شنويم.


براساس ادبيات موجود و تجربه‌هاي شخصي مديران موفق از هدايت‌گري رهبري، بر تحليل ۹ مهارت هدايت رهبري كه در زير اشاره شده، مي بايد اشاره داشت:


• شنيدن
• پرسش‌گري
• ارائه بازخورد
• همكاري در تعيين اهداف
• نشان دادن همدلي
• آزاد گذاشتن هدايت‌گر در رسيدن به راه‌حل خود
• شناسايي و اشاره كردن به توانمندي‌ها
• ارائه ساختار
• تشويق به رويكرد راه‌حل‌محور

هر رويكردي در زمينه هدايت‌گري بايد با يك تعريف روشن همراه باشد، اينكه هدايت‌گري چيست و چطور از ساير رفتارهاي مديران متمايز مي‌گردد. اين تغيير در ذهنيت، پايه و اساس آموزش را ايجاد مي‌كند و به مديران انتظارات مشخصي مي‌دهد.

در گام بعدي اين است كه به مديران اجازه دهيد پيش از كار كردن با تيم‌شان، هدايت‌گري را در يك محيط امن تمرين كنند.


اين وضعيت براي مديران دو مزيت دارد:

نخست، آنها مي‌توانند هدايت‌گري خود را در محيطي امن تقويت كنند.

دوم، هدايت‌گرها مي‌توانند بر سر چالش‌هايي كه تجربه كرده‌اند و چگونگي غلبه بر آنها با يكديگر بحث و تبادل نظر كنند.


هدايت‌گري يك مهارت است، كه نيازمند يادگيري و تقويت در طول زمان است و آموزش ديدن مديران در اين زمينه هم مي‌تواند مفيد باشد. فقدان آموزش، نه‌تنها مديران را بدون آمادگي رها مي‌كند، بلكه منجر به تقويت رويه‌هاي هدايت‌گري ضعيف در ميان خودِ مديران مي‌شود. اين اتفاق نتيجه‌اي جز اتلاف وقت، پول و انرژي به همراه ندارد.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)