شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چگونه يك سخنراني را بطور موثر سازمان دهيم
یکشنبه، 14 شهریور 1400 - 08:02 کد خبر:41315
وقتي كلمات موجود در گفتار خود را به روشي درست سازماندهي كنيد، اين كلمات به شما امكان مي دهند توجه مخاطبان را جلب كنيد. در عين حال، اداي ترتيب كلمات نيز مهم است. در حقيقت، رعايت ترتيب صحيح كلمات به مخاطب اين امكان را مي دهد كه اهميت هر بخش گفتار شما را درك كند.


  

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نحوه سازماندهي سخنراني براي اينكه پيام شما به مخاطب برسد بسيار مهم است.

وقتي كلمات موجود در گفتار خود را به روشي درست سازماندهي كنيد، اين كلمات به شما امكان مي دهند توجه مخاطبان را جلب كنيد. در عين حال، اداي ترتيب كلمات نيز مهم است. در حقيقت، رعايت ترتيب صحيح كلمات به مخاطب اين امكان را مي دهد كه اهميت هر بخش گفتار شما را درك كند.

در اينجا يك روش معمول سازماندهي گفتار وجود دارد كه فرد مي تواند آن را اعمال كند.
 

سازمان اساسي گفتار
سازمان گفتار از مقدمه، بدنه و نتيجه گيري تشكيل شده است.

شما مي توانيد از سازمان فرمول اساسي به شرح زير استفاده كنيد:

به آنها بگوييد كه شما به آنها چه مي گوييد.
به آنها بگوييد.
به آنها بگوييد كه به آنها چه گفته ايد.

اساساً، بخش "به آنها بگوييد كه شما به آنها چه مي گوييد" معادل بخش معرفي يك طرح سنتي است. دو دقيقه اول يك سخنراني بايد به اندازه كافي قانع كننده باشد كه مخاطب مشتاق شنيدن اطلاعات بيشتر باشد.

در بخش "به آنها بگوييد"، پس از جلب توجه گوينده، وي بايد روي نكته اصلي ارائه توجه كنيد. شما مي توانيد اين كار را با استفاده از ايده اصلي يا نكات و مواد پشتيباني مانند آمار، نقل قولها يا ساير ابزارها و روشهاي ارائه انجام دهيد.

سرانجام، بخش "به آنها بگوييد كه به آنها چه گفته ايد" معادل نتيجه گيري است. از لحظات آخر زمان خود استفاده كنيد تا آنچه را كه گفته ايد به طور خلاصه مطرح كنيد.


يادت باشه
بسياري از مردم فكر مي كنند كه دشوارترين بخش يك سخنراني، شروع است. درعوض، گاهي اوقات بهترين مكان براي شروع سخنراني در وسط است. در حقيقت، دفعه بعد سعي كنيد با ايجاد ايده اصلي، گفتار خود را شروع كنيد و سپس به تدريج بخشهاي ديگر سخنراني خود را توسعه دهيد.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)