شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي (Public Relations) چيست؟
چهارشنبه، 24 شهریور 1400 - 10:07 کد خبر:41186
نامش را بياوريد تا لرزه بر اندام تبليغات بيفتد (!)، روابط عمومي ( Public Relations ) يا همان PR، مفهومي كه خيلي‌ها عقيده دارند با آمدنش، بايد با تبليغات خداحافظي كرد. حتي كتابي معروف در اين زمينه نوشته شده‌است به نام «سقوط تبليغات و ظهور روابط‌عمومي».شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نامش را بياوريد تا لرزه بر اندام تبليغات بيفتد (!)، روابط عمومي ( Public Relations ) يا همان PR، مفهومي كه خيلي‌ها عقيده دارند با آمدنش، بايد با تبليغات خداحافظي كرد. حتي كتابي معروف در اين زمينه نوشته شده‌است به نام «سقوط تبليغات و ظهور روابط‌عمومي».


ساده‌ترين تعريف روابط عمومي اين است:
مديريت كردن جريان اطلاعات بين اين دو: 1) افكار عمومي 2) سازمان شما ، به صورت دو سويه روشن‌تر بگوييم…، چيزي كه درباره روابط عمومي (PR) بايد حتما بدانيد اين است كه دوسويه بودن رابطه در PR بسيار مهم است. «شما بايد بتوانيد بازخوردهايي را كه از روابط‌تان با مشتري به دست آورده‌ايد، به راحتي ارزيابي كنيد».


اتوبان تك لاين و دو لاين
تبليغات يك ارتباط يك طرفه ‌ست. در تبليغات شما مي‌توانيد با مشتري رابطه برقرار كنيد؛ ولي او نمي‌تواند چيزي بگويد. اما قهرمان داستان ما (روابط عمومي) هدفش پُر كردن اين خلأ موجود در تبليغات است. (با خواندن « تبليغات چيست؟ » ، روشن‌تر راهنمايي مي‌شويد.)


القاب روابط عمومي
چشم سازمان گوش سازمان زبان سازمان آيينه­‌ي تمام‌نماي سازمان وكيل مدافع سازمان تصويرسازي سازمان و… از ريل‌هاي امريكا تا بشكه‌هاي نفتي ايران
اصطلاح روابط عمومى ( Public Relations ) براى نخستين بار در اتحاديه راه‌آهن ايالات متحده آمريكا به كار برده شد و در ايران هم اولين بار، در شركت نفت از آن استفاده گرديد و حتي دفترى به اين منظور در آن شركت ايجاد شد.


تعاريف بزرگان از روابط عمومي
ببينيم كه بزرگان اين علم، روابط عمومي را چگونه تعريف كرده‌اند. ابتدا به سراغ ركس هارلو مي‌رويم:
روابط عمومي، دانشى‌ست كه به وسيله آن، سازمان‌ها آگاهانه مى‌كوشند تا به مسئوليت اجتماعى خودشان عمل كنند، براي اينكه بتوانند تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه براى توسعه كسب و كارشان اهميت دارند، به دست آورند.


انجمن روابط عمومى آلمان نيز روابط عمومي را اين‌گونه تعريف مي‌كند:
روابط عمومى، تلاشي آگاهانه و قانونى كه به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، مي‌تواند با تحقيق علمى و عملى صحيح و مستمر، ميسر شود.


به سراغ اصل داستان هم كه برويم (!)، انجمن جهانى روابط عمومى ( IPRA ) را مي‌بينيم كه از نظر او PR يعني:
روابط عمومى (PR) بخشى از وظايف مديريت سازمان است و عملى مداوم و برنامه‌ريزى شده است كه از طريق آن افراد و سازمان‌ها مى‌كوشند تا تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه با آن‌ها سر و كار دارند، به دست‌آورند.


خلاصه اين كه با روابط عمومي سعي مي‌كنيد تا:
شروع: افكار عمومي درباره برندتان را رصد كنيد. سپس: فرصت‌هاي مناسب را شناسايي كنيد. سپس: رسانه‌هاي مناسب را پيدا كنيد و با آن‌ها تعامل دائمي برقرار كنيد. در پايان: افكار عمومي را تغيير دهيد. از نظر جايگاه و يا چارت سازماني، روابط عمومي را زيرمجموعه‌اي از واحد بازاريابي يك سازمان بايد دانست.


روابط عمومي به نحوي پل ارتباطي بيرون سازمان با درون سازمان است. روابط عمومي و برندينگ روابط عمومي مي‌بايست برند جديد را خلق كند و تبليغات ، پس از آن به ثبات و دوام آن برند كمك خواهد كرد.


با توجه به افزايش پيام‌هاي تبليغاتي و معمولاً يكسويه بودن اين پيام‌ها در حال حاضر، روابط عمومي با استفاده از:
خلق پيام‌هاي جذاب متفاوت باور پذيرتر براي عموم و پيام‌هاي غير مستقيم بسيار كارآمدتر و كم هزينه‌تر از تبليغات مي‌تواند محصول و يا خدمتي جديد را در افكار مخاطبان جاي بدهد.


بهترين فعاليت روابط عمومي را كه تا به حال ديده‌ايد را برايمان كامنت كنيد.


از كدام برند بود؟ چه كار مي كرد؟

 

منبع: politicalmarketing.ir