شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب برنامه‌ريزي استراتژيك براي روابط عمومي منتشر شد
چهارشنبه، 25 دی 1398 - 14:46 کد خبر:41133
شايد آن‌ها به خاطر نداشتن وقت يا بي‌ثباتي محيط اطرافشان، سراغ برنامه‌ريزي رسمي نمي‌‎روند و صرفاً به ارائه‌ واكنش كفايت مي‌كنند. امكان دارد برخي از مسئولان روابط عمومي بگويند كه روسا و مشتريانشان به دنبال كارهاي عملي هستند و مجالي براي برنامه ‎ريزي نمي‎دهند (هرچند اين روسا و مشتريان كوته‌‎نظر، معمولاً دوام زيادي در كسب‌وكار ندارند).كتاب "برنامه ريزي استراتژيك براي روابط‌عمومي" تاليف كريگ مياموتو- ران اسميت- راتلج/ تيلور و فرانسيس در 184 صفحه به همت انتشارات كارگزار روابط عمومي و با همكاري انجمن متخصصان روابط عمومي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي انتشارات كارگزار روابط عمومي، اين كتاب در چهار بخش، اهميت برنامه ريزي، نحوه‌ نگارش يك برنامه‌ جامع براي روابط عمومي، فرايند‌ برنامه‌ريزي براي كمپين روابط عمومي و برنامه‌ريزي استراتژيك براي روابط عمومي منتشر شده است.


عنوان كتاب: برنامه‌ريزي استراتژيك براي روابط عمومي
نويسندگان: كريگ مياموتو- ران اسميت- راتلج/ تيلور و فرانسيس
ترجمه: انتشارات كارگزار روابط عمومي
ويرايش: زهرا بابازاده گان
انتشارات: كارگزار روابط عمومي
تعداد صفحات: 240
پست الكترونيك: karGozar80@Yahoo.com 


فهرست مطالب

بخش اول: اهميت برنامه ريزي
مقدمه
چارچوب سيستم‌هاي برنامه‌ريزي
رويكردهاي فرايند برنامه‌ريزي
تحليل
تعيين اهداف
شناسايي عمومي
پيام‌ها يا محتوا
استراتژي و تاكتيك‎ها
زمان‌بندي و منابع
ارزيابي و بررسي

بخش دوم: نحوه‌ نگارش يك برنامه‌ جامع براي روابط عمومي
مقدمه
نامه‌ انتقال
خلاصه‌ مديريتي
تحليل موقعيت
عوامل دروني:
عوامل بيروني:
مفروضات
مسئله و عواقب
هدف كمپين
شناسايي مخاطبين و پيام‎ها
اهداف مخاطبان
استراتژي‌ها
تاكتيك ارتباطات
رويدادهاي عملياتي:
تاكتيك‌هاي ارتباطي:
برنامه‌ زمان‌بندي
بودجه
‎برنامه ‎هاي ارزيابي
تحقيقات مرتبط
نمونه ‎هاي ارتباطي

بخش سوم: فرايند‌ برنامه‌ريزي براي كمپين روابط عمومي
مقدمه
1- اهداف كمپين
اهميت برنامه‌ريزي
شناسايي اهداف
استراتژي و تاكتيك‌ها
نقشه‎ راه يك كمپين
برنامه‌ريزي اوليه
تحليل PEST
تحليل EPISTLE
2- افزايش گستره‌ تحليل بيروني
نمايه‌بندي رسانه‌ها
تحليل SWOT
پرسشنامه‌ها
مميزي‎ ادراك
همكاران و مخاطبين
3- اهداف كليدي
سلسله‌مراتب اهداف
اهداف SMART
4- پيام‌هاي كليدي
5- مخاطبان هدف
نگاشت ذي‌نفع
نظرسازها
6- رسانه‌ها
نمايه‌بندي رسانه‌ها
گام‌هاي اوليه
گام‌هاي ثانويه
رسانه‌هاي ديجيتال
ارتباطات رودررو با رسانه‌ها

بخش چهارم: برنامه‌ريزي استراتژيك براي روابط عمومي
فاز اول: تحقيق سازنده
گام 1: تحليل موقعيت
گام 2: تحليل سازمان
گام 3: تحليل جامعه
فاز دوم: استراتژي
گام 4: تعيين اهداف و مقاصد
گام 5: تنظيم استراتژي‌هاي اقدام و واكنش
گام 6: طراحي ارتباطات موثر
فاز سوم: تاكتيك‌ها
گام 7: تعيين تاكتيك‎هاي ارتباطي
گام 8: اجراي برنامه‌ استراتژيك
فاز چهارم: تحقيق ارزيابي‌كننده
گام 9: ارزيابي برنامه‎ استراتژيك

پيوست ها
تدوين تقويم اجرايي
فرايند‌ چهارمرحله‌اي
هفت گام براي برنامه‌ريزي روابط عمومي كارآمد

پيشگفتار
اين مروري كلي بر يك فرايند‎ برنامه‎ ريزي مي‌باشد كه 4 فاز و 9 گام دارد و در كتاب «برنامه‌ريزي استراتژيك براي روابط عمومي» ارائه شده است. همين گام‌ها را مي‌توان با همين كيفيت در برنامه‌ريزي كمپين‌هاي روابط عمومي، تبليغات و ارتباطات يكپارچه بهره گرفت.


فرايند‌ طراحي‎ شده براي اين گام‎ها حساب‌‎شده هستند و بايد پشت سر هم انجام شوند. پس از شناسايي يك مسئله، غالباً تمايل داريم كه در يافتن راهكار از ديگران پيش بيافتيم و به همين دليل تحليل و تحقيق را دور مي ‎زنيم. همين رويكرد، مفروضات بي‌جايي را ايجاد مي‌كند كه بعدها موجب افزايش هزينه‎ ها، عدم بهره ‎وري و شرمساري مي‌شوند.


برنامه ‎ريزي دقيق به طرح‌هايي ختم مي‌شود كه كنشگرانه و بازدارنده هستند، نه فعاليت‌هايي كه صرفاً جنبه‎ واكنشگرانه و اصلاح‌‌كننده دارند. در آنِ واحد، گام‌هاي اين فرايند آن‌قدر انعطاف‌پذير هستند كه اجازه‎ نظارت، آزمون‌ و خطا و ايجاد تغييرات موردنياز را مي‌دهند.


اگر از مديران با تجربه‌ ارتباطات بپرسيد، امكان دارد كه لزوماً برنامه‌ريزي‌هاي خود را در راستاي اين 9 گام پيش نبرند. اما اگر درباره‎ كارشان با آن‌ها صحبت كنيد، احتمالاً خواهيد ديد كه فرايند‎ي تقريباً مشابه فرايند توصيف‌ شده در اينجا را طي مي‎ كنند، چه دقيقاً مطابق با همين «گام‌ها» باشد و چه نباشد.


امكان دارد تعداد اندكي از مسئولان روابط عمومي (با نوعي عذاب وجدان) اقرار كنند كه خيلي علاقه‌اي به برنامه ‎ريزي ندارند. اما اگر با شما صادق باشند، اعتراف خواهند كرد كه با خوش‌شانسي به جنگ مشكلات شان رفته ‎اند.


شايد آن‌ها به خاطر نداشتن وقت يا بي‌ثباتي محيط اطرافشان، سراغ برنامه‌ريزي رسمي نمي‌‎روند و صرفاً به ارائه‌ واكنش كفايت مي‌كنند. امكان دارد برخي از مسئولان روابط عمومي بگويند كه روسا و مشتريانشان به دنبال كارهاي عملي هستند و مجالي براي برنامه ‎ريزي نمي‎دهند (هرچند اين روسا و مشتريان كوته‌‎نظر، معمولاً دوام زيادي در كسب‌وكار ندارند).


درهرحال اگر به نحوه‌ عملكرد حرفه‌اي‌ها نگاه كنيد، احتمالاً برنامه‌ريزي‌هاي آن‎ها را خواهيد ديد. مديران خوب، نحوه‌ اجراي تحقيقات و برنامه‎ ريزي كارشان را ياد گرفته‎اند و مي‌توانند همين برنامه‎ ها را به مشتريان يا روساي شان تحميل كنند.

در انتهاي اين كتاب بايد بتوانيد:
• علت اهميت برنامه‌ريزي براي طرح‌هاي روابط عمومي را متوجه شويد؛
• نوع تحقيقات لازم براي پشتيباني از طرح‌هاي مناسب را شناسايي نماييد؛
• اهداف متناسب با هر طرح را تعيين نماييد؛
• استراتژي و تاكتيك‌هاي منتخب را انتخاب و توجيه كنيد؛
• زمان‌بندي و منابع لازم را تعيين كنيد؛
• ميزان بازدهي يك برنامه و كمپين روابط عمومي را ارزيابي كرده و جهت‌گيري آينده‎ آن را بررسي كنيد.

 

 

مركز پخش:

 

09121938419 - 66570194(021) - 66943670 (021)

 

 

لينك خريد كتاب: http://kpri.ir/?p=4384