شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديران روابط عمومي دستگاه ها باعث دلگرمي و اميد براي مردم هستند
یکشنبه، 24 آذر 1398 - 18:03 کد خبر:41092
اولين جلسه شوراي هماهنگي روابط‌عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ساوجبلاغ با حضور پاليزگير فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ساوجبلاغ، منصور زارع دبير شورا و اعضاي شورا در سالن جلست فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| اولين جلسه شوراي هماهنگي روابط‌عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ساوجبلاغ با حضور پاليزگير فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ساوجبلاغ، منصور زارع دبير شورا و اعضاي شورا در سالن جلست فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.


در ابتداي جلسه منصور زارع دبير شورا ضمن تقدير از زحمات فرماندار در خصوص برگزاري انتخابات اين شورا به عنوان اولين شهرستان و تشكيل اولين جلسه در خصوص اساسنامه شورا و چگونگي نحوه برگزاري جسات مطالبي را عنوان نمودند.

 

 پاليزگير فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان ساوجبلاغ نيز ضمن تبريك و خير مقدم به اعضاي شوراي در سخناني بيان داشتند مديران روابط عمومي دستگاه ها به عنوان نمايندگان آن دستگاه مي باشند كه اقدامات و عملكرد دستگاه مربوطه را تبيين ، اعلام و پوشش خبري مي دهدند و باعث دلگرمي و اميد براي مردم هستند.

 

رئيس شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان همچنين عنوان كرد: با توجه به در پيش بودن مهمترين پديده سياسي كشور كه انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دوم اسفند ماه سال جاري مي باشد كه اين مهم از دهم ماه جاري روند صبت نام كانديداها آغاز گرديده است و هر مرحله نيازمند هم پوشاني و اطلاع رساني شما عزيزان مي باشد و اميدواريم با كمك، همكاري و ارائه راهكاري مناسب همه اعضا و روابط عمومي دستگاه ها شاهد حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي رأي باشيم.

 

وي افزود: امروز فضاي مجازي و دنياي مجازي در حال سبقت گرفتن از دنياي واقعي مي باشد كه اين امر نيازمند واكنش و پاسخ به موقع و صحيح روابط عمومي ها مي باشد و شما به عنوان نمايندگان افكار عمومي در دستگاه ها مي بايستي مطالبات مردم را به گوش مسئولين برساند و در جهت حل مشكلات مردم به صورت دوطرفه اقدام نماييد.

 

وي در پايان اظهار كرد: روابط عمومي دستگاه ها در مجموعه رسانه اي پويا و فعال تر باشند تا در مجموعه رسانه اي گام هاي مؤثري برداريم و در تبيين و اجراي اساسنامه شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي اقدام نماييم.

 

در ادامه حاضرين در خصوص اساسنامه مذكور به تبادل نظر پرداختند و در پايان احكام اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي توسط فرماندار و رئيس شورا به ايشان تنفيذ گرديد.