شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 6 نكته براي موفقيت در روابط عمومي
یکشنبه، 21 شهریور 1400 - 10:21 کد خبر:40995
در هر كسب و كاري، اعتماد ضروري است. امروزه با اينكه اعتماد بيشتري به دست آورده ايم، اما به دست آوردن آن به طور فزاينده سخت تر شده است. از بسياري جهات، جهان روابط عمومي به مراتب چالش برانگيزتر از گذشته شده است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ما در عصر اخبار جعلي زندگي مي كنيم. اگرچه اعتماد به طور كلي در روابط عمومي نسبت به صنايع و حرفه هاي ديگر از جمله بازاريابي بالاتر است، اما اعتماد مخاطبان به همه كسب و كارها كمتر از هميشه شده است.

 

در هر كسب و كاري، اعتماد ضروري است. امروزه با اينكه اعتماد بيشتري به دست آورده ايم، اما به دست آوردن آن به طور فزاينده سخت تر شده است. از بسياري جهات، جهان روابط عمومي به مراتب چالش برانگيزتر از گذشته شده است.

 

متخصصان بايد اعتماد عمومي و مشتري و ارباب رجوع را حفظ كنند و از كوهي از استرس كه وظيفه آنها را به طور فزآينده در جامعه پيچيده تر مي كند، مراقبت كنند. با اين حال من در اين سال ها از حرفه خود درس هاي بسياري آموخته ام كه مي تواند به هر رهبر حرفه اي در شغل روابط عمومي كمك كند تا بتواند در شرايط فعلي اوضاع را مديريت كند.

 

در اينجا من شش نكته در مورد چگونگي موفقيت در روابط عمومي امروزي آورده ام:


۱. كارهاي دشوار را انجام دهيد


براي موفقيت در اين صنعت، شما هرگز نمي توانيد عقب نشيني كنيد و اجازه دهيد موانع سد راه شما شوند. اجازه ندهيد كه فناوري يا هرگونه مانع ديگري بين شما و هدف تان فاصله بياندازد. درك كنيد كه هميشه مي توانيد پيام مورد نظر خود را به اشتراك بگذاريد.


۲. به ديگران كمك كنيد. به خودتان كمك كنيد


صادق باشيد. دنياي روابط عمومي امروزي شما را ملزم مي كند كه براي به دست آوردن اعتماد و اطمينان براي اعتبار خود، علاوه بر كمك به ديگران،پيام دقيقي به مردم محاطبان تان ارايه دهيد.


۳. آن را شخصي كنيد


وقت خود را براي انجام تحقيقات، گفتگوهاي كوچك و برقراري ارتباط شخصي بگذرانيد. اگرچه اين امر در هر شغلي حايز اهميت است، روابط عمومي شرط افزايش شخصي بودن را افزايش مي دهد. شما بايد فناوري را كنار بگذاريد تا با مشتري ها، منابع رسانه اي و مردم ارتباط برقرار كنيد. مردم به ربات ها و پيام هاي خودكار اعتماد ندارند. در مقابل، روابط شخصي راهي مؤثر براي غلبه بر گذشتن از سد اعتماد است.


۴. سودآوري، بيش از اندازه


 اگر انتظارات را مديريت كنيد، مي توانيد دوباره به قول هاي خود عمل كنيد. هرگز نااميد نشويد.

قبل از هر چيز به خواست و نياز مردم پاسخ بدهيد. به پيش رو فكر كنيد. هرچه مشتري دنياي شما را بيشتر ببيند، به آن اعتماد بيشتري خواهد كرد و هرچه بيشتر به مشتري خود خدمات ارايه دهيد، بيشتر به شما اعتماد خواهند كرد.

5. بزرگ‌ نمايي كنيد، كوچك نمايي كنيد


روي آنچه مهم است تمركز كنيد. در تمامي كسب و كارها، رهبران با مسائل بي شماري روبرو هستند.

 

براي موفقيت، بايد بتوانيد موضوعات مهم را بشناسيد و آنها را در اولويت قرار دهيد. براي مثال ، ارايه پيام از اهميت بيشتري نسبت به خود متن برخوردار است. به عبارت ديگر، جزئيات همه چيز است.

 

6. سخت كار كنيد، سخت استراحت كن


وقت بگذاريد. مانند هر شغل جدي، روابط عمومي مي تواند بسيار مغلوب كننده باشد. بسيار مهم است كه استرس را با استراحت متعادل كنيد. اگر بيش از حد به كار خود ادامه دهيد به كسي كمكي نخواهيد كرد. براي من، اين با ارزش ترين توصيه اي است كه وجود دارد.

 

نويسنده: وارن اچ. كوهن
منبع: https://www.forbes.com

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)