شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بهره‌گيري ناروا از روابط عمومي
یکشنبه، 14 شهریور 1400 - 10:03 کد خبر:40861
بعضي از سازمانها كه از لحاظ مديريت بسيار ناتوان و بي‌كفايت مي باشند به فعاليت‌هاي روابط عمومي روي مي آورند به اميد اينكه با برنامه‌هاي روابط عمومي نقص و نارسائي مديريت خود را پوشيده نگاه دارند و شهرت و نيكنامي كاذب بدست آورند. اين اشتباه محض است برنامه‌هاي روابط عمومي نمي‌توانند بي‌كفايتي و ناتواني مديران را جبران يا كتمان كنند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| از روابط عمومي غالباً به عنوان يك فعاليت موقتي براي دفاع از اشتباهات و ناشي گري هاي مديران در حل و فصل امور عامه استفاده مي گردد. وقتي مؤسسه يا سازمان با مشكلي مواجه شد مثلا با اعتصاب كارگران يا اعتراض دانشجويان يا مصرف كنندگان- آن وقت است كه به فكر برنامه روابط عمومي براي حل مشكل مي‌افتد. چنين روش را براي استفاده از نيروي روابط عمومي روش آتش‌نشاني اصطلاح كرده‌اند. از آتش نشاني معمولا وقتي استفاده مي شود كه حريق به ساختماني راه پيدا كند و شراره‌اش آن ساختمان را در كام خود فرو برد.


روابط عمومي نمي‌تواند يك فعاليت موقتي باشد بلكه كوشش مستمر و مدام براي آگاه ساختن مردم از وضع سازمان يا مؤسسه است. زيرا تنها با سعي و مجاهدت مداوم و مستمر است كه حسن نيت و تفاهم قاطبه نسبت به يك سازمان جلب مي گردد.


برقرار ساختن حسن ارتباط با مردم و جلب اعتماد آنها محتاج وقت است. اين كار هرگز با شتابزدگي بدست نمي‌آيد. هيچكس و هيچ مؤسسه يا سازماني نمي‌تواند در ظرف چند ماه معدود شهرت و اعتبار بدست آورد. جلب اعتماد مردم و تحصيل نيكنامي به زمان احتياج دارد. از اينرو برنامه‌هاي روابط عمومي بايد به طور مداوم اجرا شود.


روابط عمومي نمي‌تواند جانشين يك مدير لايق و كارآمد گردد و كاري را كه از دست مدير لايق و با كفايت برمي آيد انجام دهد و يا اينكه درمان همه دردها و مشكلات سازمان باشد.

 

بعضي از سازمانها كه از لحاظ مديريت بسيار ناتوان و بي‌كفايت مي باشند به فعاليت‌هاي روابط عمومي روي مي آورند به اميد اينكه با برنامه‌هاي روابط عمومي نقص و نارسائي مديريت خود را پوشيده نگاه دارند و شهرت و نيكنامي كاذب بدست آورند. اين اشتباه محض است برنامه‌هاي روابط عمومي نمي‌توانند بي‌كفايتي و ناتواني مديران را جبران يا كتمان كنند.


عده‌اي برگزاري مهماني هاي پرشكوه و تدارك وسايل سورچراني رابراي عمده‌اي متنفذ فعاليت روابط عمومي مي‌پندارند. اين نيز اشتباه است ايجاد هيجان هاي زودگذر و ناپايدار را نمي‌توان فعاليت روابط عمومي پنداشت. استفاده از روابط عمومي براي اين قبيل مقاصد بهره‌گيري ناروا و ناشايست از اين نيروي شگرف است.