شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنج افسانه درباره روابط عمومي
دوشنبه، 6 آبان 1398 - 07:43 کد خبر:40625
يك برنامه استراتژيك روابط عمومي خوب طراحي شده با الهام بخشيدن به آنها از طريق داستان گويي، خريداران فعال را تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين مي تواند مطالب مرتبطي را توليد كند كه چشم اندازهاي آگاهانه را بيشتر آموزش دهد زيرا آنها با خريد داستان هايي با ارزش بالا و با داستان هايي كه پيام هاي خاصي راجع به ويژگي ها و مزايا اريه مي دهند، اطلاعات ارزشمندي را در اختيار قرار مي دهند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| بسياري از مشاغل براي ايجاد چشم انداز و تبديل آنها به مشتري از تركيبي از بازاريابي ايميل، تبليغات، جستجوگرها، بازاريابي محتوا و بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي استفاده مي كنند.


روابط عمومي با ريشه در روابط و رويدادهاي رسانه اي در كجاي اين تصوير قرار دارد؟


تصوير وقتي واضح تر مي شود كه ما به افسانه هاي متداول در مورد روابط عمومي براي شركت هاي نوپا بپردازيم:


افسانه1: يك محصول نوآورانه، روابط عمومي خود را توليد مي كند.
در حال حاضر من محصولات جديد يا گروههاي جديدي را ديدم كه به وضوح توانستند توجه رسانه ها را بدون كمك روابط عمومي خارجي (شركت يا آژانس روابط عمومي) جلب كنند و در صنعت ما كاملاً مشهور است كه پوشش رسانه اي اغلب پوشش رسانه اي بيشتري را ايجاد مي كند.


يك استراتژي هوشمند روابط عمومي، پشتوانه اي از تاكتيك هاي محكم و اجراي حرفه اي، پتانسيل يك محصول متوسط را به حداكثر خواهد رساند و به نمودار موفقيت بلند مدت كمك مي كند.

افسانه2: روابط عمومي بزرگ مي تواند بر يك محصول يا خدمات متوسط غلبه كند
 اعتبار پوشش رسانه اي به دست آمده مي تواند باعث شگفتي در هنگام اجراي خوب شود، اما اگر مشتريان فقط محصول را نمي خواهند، تقاضا را برطرف نمي كند. ما بخشي را درباره پوشش دستگاه تناسب اندام در نمايشگاه "امروز" قرار داديم، نه يك بار، بلكه دو بار. اما هرگز واقعاً استقبال نشد، زيرا بازار به هم ريخته بود و مشكلات توزيع وجود داشت. برعكس، اگر مشتريان از طريق يك روابط عمومي مثبت فريب يك كالاي نامناسب را خورده باشند، احساس سرخوردگي مي كنند. اين يك دستور العمل براي فاجعه شهرت است.

افسانه3: روابط عمومي فقط وقتي اخبار داشته باشيد كار مي كند
اين بسيار عالي است كه مشتريان اهميت اخبار را درك مي كنند، اما گاهي اوقات خيلي دست كم گرفته مي شوند. اشكال ديگري از "اخبار" وجود دارد - مانند توليد يك محصول يا خدمت بزرگ جديد، نتايج تحقيق، يا نظرات قوي مديرعامل در مورد روند صنعت. مسئوليت اجتماعي، اخبار خاص خود را ايجاد مي كند. تمام اينها ابزارهاي قدرتمندي براي ايجاد پوشش مثبت و دستيابي به مشتري هستند.

افسانه4: روابط عمومي امروزي بر بازاريابي تأثير مي گذارد
همزمان با شكوفا شدن بسترهاي اجتماعي، بسياري از شركت ها به بازاريابي تأثيرگذار روي آورده اند. اما بسياري از شركت ها محبوبيت را با نفوذ اشتباه مي گيرند. اين دو مي توانند با يكديگر همزيستي داشته باشند، اما يكسان نيستند. تأثير واقعي بر اعتبار و اهميت آن متكي است.


توجه داشته باشيد عوامل كلاهبرداري نيز وجود دارد؛ دنبال كنندگان جعلي، ربات ها و عوامل نفوذ به يك مشكل واقعي بخصوص در اينستاگرام تبديل شده اند.

افسانه5: روابط عمومي تنها در مورد آگاهي در بالاي قيف فروش قرار دارد
روابط عمومي در حقيقت نوعي آگاهي لازم براي ايجاد چشم اندازهاي بالاي قيف را به دنبال دارد. اما همچنين مي تواند كارهاي بيشتري انجام دهد.


يك برنامه استراتژيك روابط عمومي خوب طراحي شده با الهام بخشيدن به آنها از طريق داستان گويي، خريداران فعال را تحت تأثير قرار مي دهد.

 

همچنين مي تواند مطالب مرتبطي را توليد كند كه چشم اندازهاي آگاهانه را بيشتر آموزش دهد زيرا آنها با خريد داستان هايي با ارزش بالا و با داستان هايي كه پيام هاي خاصي راجع به ويژگي ها و مزايا اريه مي دهند، اطلاعات ارزشمندي را در اختيار قرار مي دهند.


يك برنامه قوي روابط عمومي در خلاء زنده نمي ماند. اين برنامه بايد با ساير مؤلفه هاي تركيب بازاريابي يكپارچه شود تا چشم انداز ايجاد كند و آنها را به سمت قيف مشتري به سمت خريد و فراتر از آن سوق دهد.

نويسنده: دوروتي كرنشاو
مترجم: مريم ميرعبدالحق