شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : در روابط عمومي چه ميزان حقوق دريافت مي كنيد؟
چهارشنبه، 17 مهر 1398 - 10:26 کد خبر:40424
در سال گذشته مقدار حقوق ها كاهش يافته است، اما روابط عمومي همچنان شغل پر درآمدي است. شغل روابط عمومي با حقوق بالا و فرصت هاي پيشرفت بسيار مي تواند براي افراد بلند پرواز بسيار خوب باشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||نويسنده| استفان ودينگتون |||مترجم|مريم ميرعبدالحق|| در سال گذشته مقدار حقوق ها كاهش يافته است، اما روابط عمومي همچنان شغل پر درآمدي است.


شغل روابط عمومي با حقوق بالا و فرصت هاي پيشرفت بسيار مي تواند براي افراد بلند پرواز بسيار خوب باشد.


اطلاعات بدست آمده از موسسه رسمي روابط عمومي (CIPR) و PRCA حقوق و دستمزد اين حرفه را تعيين مي كنند. آنها تفاوت حقوق را در درون سازمان ها، شركت هاي خصوصي در مناطق مختلف شرح مي دهند.


CIPR يك نظر سنجي بين اعضاء خود به طورحرفه اي و سالانه انجام مي دهد و PRCA نيز ميزان دريافتي اين حرفه را در نظرسنجي سالانه لحاظ مي كند.


CIPR نظرسنجي را در بين ۱۵۰۰ عضو خود انجام داد كه در آوريل ۲۰۱۹ منتشر شد.


PRCA نيز اين نظرسنجي را در بين ۱۳۰۰ متخصص روابط عمومي انجام داده است كه در ماه مه سال ۲۰۱۹ منتشر شد.


متاسفانه مقايسه اين دو مجموعه امكان پذير نيست.


در اين نظرسنجي CIPR اطلاعات حقوق را بررسي مي كند و PRCA كل درآمد سالانه كه شامل پاداش و مزاياست را مورد بررسي قرار داده است.


نقص در داده ها نيز وجود دارد. اين نتايج به صورت ميانگين بيان شده است به گونه اي كه نرخ حقوق هاي كم يا زياد ممكن است از مجموعه داده هاي بدست آمده نيز كمتر باشد. به غير از اين دو موضوع، داده ها، داستاني از فرصت ها را بيان مي كنند.


لندن و آژانس هاي روابط عمومي با دريافت بالاترين حقوق در ابتداي جدول قرار مي گيرند كه طبق PRCR ، متوسط حقوق يك متخصص روابط عمومي در لندن ۴۶،۱۳۸ پوند است.


متوسط حقوق براي رييس هيئت مديره در يك آژانس، ۷۴.۸۴۹ پوند و به مدير داخلي به طور متوسط ۶۸.۹۷۳ پوند پرداخت مي شود.


متوسط حقوق و دستمزد در يك آژانس روابط عمومي، ۴۳.۳۰۰ پوند است.


واضح است كه فرصت براي پيشرفت وجود دارد. حقوق دريافتي در يك آژانس روابط عمومي از ۲۲،۳۷۴ پوند شروع مي شود.


چنانچه متخصصان روابط عمومي در پايتخت كشورها كار نكنند، حقوق دريافتي آنها نيز كاهش مي يابد. با اين وجود حق بيمه ودستمزد يك متخصص روابط عمومي در لندن آنچنان كه انتظار مي رود نيست.


متوسط دستمزد در شركت هاي صنعت روابط عمومي، ۴۲۷۰۰ پوند است. با توجه به اينكه حقوق كار آزاد معمولي ۴۹،۰۶۹ پوند است، مي توان نتيجه گرفت كه پيمانكاري بسيار سودآورتر از حرفه روابط عمومي است.


طبق گزارش CIPR، حقوق ها در سال گذشته كاهش يافته است. به گونه اي كه:
• متوسط حقوق و دستمزد در صنعت از ۴۵،۹۵۰ پوند حدود ۷/۹ درصد كاهش يافته است.


• متوسط حقوق در آژانس هاي روابط عمومي از ۴۵۸۶۵ پوند حدود ۸/۸ درصد كاهش يافته است.


• متوسط حقوق در توليدات داخلي از ۴۶.۰۷۸ پوند حدود ۶/۰ درصد كاهش يافته است.


• متوسط درآمد خويش فرماها از ۵۰.۹۶۶ پوند حدود ۳.۷ درصد كاهش يافته است.


CIPR ادعا مي كند كه براي اعضاي خود يك رابطه مستقيم بين پاداش واستانداردهاي حرفه اي برقرار كرده است. پيام آن ساده است: افراد داراي اعتبار حرفه اي درآمد بيشتري كسب مي كنند.


• اعضاي انجمن CIPR نسبت به افراد معمولي ۲.۹۹۷ پوند بيشتر دريافت مي كنند.


• افراد حرفه اي حق بيمه،۳،۸۰۰ پوند را دارند.


• متخصصان روابط عمومي بالاترين حقوق يعني ۱۸ هزار پوند را دريافت مي كنند.


اينها تنها بخشي از درآمد افراد مشغول به كار در حرفه روابط عمومي است. اما بايد گفت كه حرفه روابط عمومي در بين ديگر مشاغل هنوز هم بيشترين دريافتي را دارد.


منبع: https://wadds.co.uk

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)