شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : طرز رفتار و سلو/ اخلاق و تربيت مقدم بر علم و دانش
یکشنبه، 25 مهر 1400 - 10:22 کد خبر:40412
علم بدون تربيت و بدون اخلاق براي استقلال و ترقي يك ملتي كافي نيست، بلكه خطرناك است. خلاصه، موضوع تربيت در حفظ قوميت، استقلال و اخلاق افراد مدخليت زياد دارد. پيشرفت و عظمت روح و جسم منوط به تربيت است و تاثير زيادي از خانه هاي كوچك به خانه بزرگ كشور عايد مي شود.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| اجراي ادب اجتماعي در رفتار و گفتار و به كار بردن اخلاق ملايم و مطبوع با عموم افرادي كه در زندگاني اجتماعي با ما تماس دارند، موجب مي گردد كه ما مورد احترام همه بشويم.


با خوش رفتاري و خوش گفتاري، انسان مي تواند براي خود دوستان فراواني تهيه كند و يا حداقل از شر بدزباني مردم راحت باشد.


روش مودب در هر موقع و در هر صورت دين اجتماعي ماست و بايد نهايت دقت و اهتمام را به كار بريم تا آن طوري كه بايد و شايسته است دين خود را ادا نماييم.


به طوري كه همه شما مي دانيد رفتار خوب و صفات حسنه، آدمي را به حق واجد مقام شامخ مي شناساند.


شك نيست كه براي ترقي، استقلال و حفظ قوميت، اخلاق و تربيت مقدم بر علم و دانش است.


جمعي از معلمين علم النفس و علم التربيت مي گويند: علم بدون تربيت و بدون اخلاق براي استقلال و ترقي يك ملتي كافي نيست، بلكه خطرناك است. خلاصه، موضوع تربيت در حفظ قوميت، استقلال و اخلاق افراد مدخليت زياد دارد. پيشرفت و عظمت روح و جسم منوط به تربيت است و تاثير زيادي از خانه هاي كوچك به خانه بزرگ كشور عايد مي شود.


بنابراين از سي سال قبل كه ايام جواني ام بود، احساسات و علاقه شديدي به منافع عاليه ميهن عزيز در دلم به وجود آمد كه عقيده مند شدم كه پيشرفت و تعالي ميهن عزيز، منوط و مربوط به استحكام مباني اخلاقي افراد خانواده ها مي باشد. روي اين نظر به شهادت مقالات فراواني كه در روزنامه ها و مجلات نوشته ام، فقط به منظور ترقي و تزكيه اخلاقي بوده است.


بايد اعتراف كنم كه مرور زمان و تسلسل حوادث، اين حالت روحي را تا حدي در من شدت و قدرت داده كه اخيرا دو كتاب در سه جلد به نام (ره آموز خانواده و دوست شما) تاليف نموده ام. تنها منظورم اين است كه يك پرده خيالي از نمايش تربيتي و اصول روان شناسي در روح خود به وجود آورم ... و يك ارتباط با روح و روان جوانان كشور و هم ميهنان عزيز برقرار سازم و آرامشي به وجدان خود بدهم.


از اين رو اين كتاب كه آداب معاشرت و طرز رفتار و سلوك است كه قسمتي تاليف و قسمتي ترجمه مي باشد را به نگارش درآورده ام. از ايزد توانا مسالت دارم كه به تاليفات بهتري تاييدم فرمايد، تا از اين راه وظيفه خود را انجام دهم.


با اين كه در تصحيح اين كتاب اهتمام به عمل آمده، اما اغلاط زيادي دارد كه ناچار غلط نامه پيوست است، از خواننده محترم تقاضا مي شود نخست اغلاط را تصحيح نموده و سپس به مطالعه پردازند.


كتاب آداب معاشرت را حتما مطالعه كنيد

تلفن هاي پخش: 88617576-88617577