شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نشست مهرماهي شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي صنعت بيمه برگزار شد
دوشنبه، 8 مهر 1398 - 00:24 کد خبر:40322
نشست مهرماهي شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي صنعت بيمه امروز ۷ مهرماه به ميزباني بيمه تجارت‌نو برگزار شد.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نشست مهرماهي شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي صنعت بيمه امروز ۷ مهرماه به ميزباني بيمه تجارت‌نو برگزار شد.


به گزارش شارا به نقل از  روابط عمومي بيمه تجارت‌نو ؛ درآغاز اين جلسه كه رياست آن را مديركل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي برعهده داشت، محمد بياني مدير روابط عمومي بيمه تجارت‌نو با عرض خير مقدم به حضار و گرامي داشت هفته دفاع مقدس و روز آتش نشان، مراتب قدرداني خود را از تشكيل منظم و پرنتيجه جلسات شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي اعلام داشت.


پس از اين مقدمه، مديرعامل تجارت‌نو درمقام ميزبان ضمن خوش آمدگويي به مدعوين، برگزاري گردهمايي مداوم و مثمرثمر شوراي هماهنگي را مورد تقديرقرارداد.


نيما نوراللهي قدرت روابط عمومي‌ها در شكل گيري افكار عمومي را بيش از ساير نهادها عنوان كرده و درپرداختن به اين مهم گفت: پژوهشي با موضوع اينكه آيا فساد در جامعه وجود دارد يا نه؟ انجام شده كه پاسخ ۸۳ درصدپرسش شوندگان مثبت بوده است. در تكميل طرح فوق از جامعه آماري مورد تحقيق خواسته مي شود مصداقي براي پاسخ خود بياورند كه تنها ۱۳ درصد مي‌توانند نمونه‌اي مثال زنند، چنين نتيجه اي اين واقعيت را گوشزد مي‌كند كه مابقي حس فساد داشته اند. اينجاست كه روابط عمومي ها مي‌توانند با نشان دادن واقعيت مسير نگرش مردم را اصلاح كرده و موجب از بين رفتن حس‌هاي منفي مبتني برحدسيات شوند.


وي با اشاره به اينكه درحوزه بيمه اين جنس برداشت به وفور وجود دارد،گفت: در قرارداد كميته امداد امام خميني(ره)، يك ميليون و ۹۰۰ هزار مددجو دركل كشورتحت پوشش بيمه آتش سوزي تجارت‌نو بودندكه حدود ۶۰ هزار فقره پرونده خسارت در اين رشته كه عدد بزرگي است، مورد ارزيابي قرارگرفت.


مدير عامل تجارت‌نو افزود: با وجود آنكه ارزيابي و پرداخت خسارت به خوبي پيش مي رفت اما در منطقه‌اي با يك سري شبهه افكني‌هاي حس عدم رضايت و بي عدالتي در آن مجموعه ايجاد شده بود كه در جلسات فوري با مديران كميته امداد خواستار جلوگيري آن شديم.


مدير عامل تجارت‌نو در توضيح علت اين مهم اظهارداشت: يك زماني اعتراض قابل بررسي و بعضا جبران است اما زماني كه اين حس ايجاد شد خسارت ما را آنطور كه بايد نمي‌دهند در آن صورت هرچقدر هم پرداخت انجام شود باز گله‌مندي هاي وجود خواهد داشت.


وي يكي از وظايف اصلي روابط عمومي شركت‌هاي بيمه را اصلاح نگرش اين دست از افراد جامعه نسبت به كاركرد بيمه ها دانسته و افزود: مديران نگذارند اين حس در بيمه گذاران و جامعه ايجاد شود كه شركت هاي بيمه به نوعي خسارت واقعي را برآور نكرده و يا مي‌خواهند از پرداخت طفره روند.


نوراللهي پرداخت به موقع خسارت را بهترين تبليغ براي شركت‌هاي بيمه‌ عنوان كرد.


جاي خالي اخبار تميز
مدير عامل تجارت‌نو دربخش ديگري از تحليل نقش تاثيرگذار روابط عمومي‌ها، پاكسازي فضاي اطلاع رساني از رسانه‌هاي سطحي‌نگر را به دست اين واحدهاي سازماني ممكن دانسته و افزود: امروز شاهديم در برخي رسانه‌هاي مكتوب و مجازي منتشر كنندگان اطلاعات حال درقالب خبر، گزارش، مصاحبه و غيره دانش كافي ندارند. اين دسته از افراد به جاي ارائه راهكار فقط به موضوعات دامن مي‌زنند و گاه به بيراهه هم مي برند. يكي از مصاديق جوسازي ها اين است كه سالانه نزديك به ۳۰ هزار ميليارد تومان خسارت كه عدد كمي نيست از سوي شركت هاي بيمه پرداخت مي‌شود، كجا به اين مهم اشاره شده و اطلاع رساني درخورشاني صورت مي‌گيرد. مردم كماكان معتقدند شركت هاي بيمه خسارت نمي‌دهند، پس اين رقم به چه كساني تعلق مي‌گيرد.


وي با تاكيد بر اينكه فضاي تصميم‌گيري از حديك نمايشگاه و همايش ها بايدفراتر رود، خواستار آن شد كه از سوي شوراي روابط عمومي شركت‌هاي بيمه تمهيداتي انديشده شود تا اخبار تميز دراختيار عموم قرارگيرد.


نوراللهي همچنين پيشنهادكرد شركت هاي بيمه موضوعات مختلف را با هماهنگي هم پيش برند تا در سايه اين اتحاد ترويج فرهنگ كه دغدغه بسياري از فعالان اين صنعت است، محقق گردد.


مديرعامل تجارت‌نو سخنان خود را اينگونه پايان دادكه ؛كار ما خدمت به مردم است، درمان دردي از آنها و پرداخت خسارت براي تامين آرامششان.

به دل ماجرا بزنيد
در ادامه، پيرو صحبت‌هاي مدير عامل بيمه تجارت‌نو، مدير كل روابط عمومي بيمه مركزي تاكيد داشت، مديران روابط عمومي در پر رنگ كردن چهره حمايت‌گر بيمه تلاش جدي تري داشته باشند. مصطفي زندي از آنها خواست با حضور درشعب از نزديك درجريان رفتار پرسنل با مراجعه كنندگان قرارگيرند تا مبادا برخورد نامناسب يك كارمند اين حجم از خدمت را زير سوال برد.


وخاتمه…
در فصل پاياني هفتمين جلسه شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي، جزييات شركت درنماشگاه بورس و بانك و بيمه‌ كيش اينوكس۲۰۱۹، نحوه اجراي طرح زنگ بيمه و چگونگي برگزاري جشنواره بيمه و رسانه مورد بررسي قرارگرفته و تصميماتي اتخاذ شد.