شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 14 راه براي مقابله با استرس هاي صنعت روابط عمومي
سه شنبه، 15 مرداد 1398 - 08:04 کد خبر:39705
مطابق با ليست CareerCast در امريكا در سال ۲۰۱۹ مديران روابط عمومي در بين مشاغل سخت در رده ۱۰ قرار دارند. استرس هايي مانند مهلت و انتظارات مشتري مي توانند احساس غرق شدن در زمان را داشته باشد و به خصوص ناديده گرفتن اين موضوع در دنياي تجارت امروز مي تواند بسيار دشوار باشد. با اين حال، راه هايي براي تعادل اين موانع وجود دارد بدون اينكه احساس ناخوشايند بيش از حد داشته باشيد.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||مترجم|مريم ميرعبدالحق|| مطابق با ليست CareerCast در امريكا در سال ۲۰۱۹ مديران روابط عمومي در بين مشاغل سخت در رده ۱۰ قرار دارند. استرس هايي مانند مهلت و انتظارات مشتري مي توانند احساس غرق شدن در زمان را داشته باشد و به خصوص ناديده گرفتن اين موضوع در دنياي تجارت امروز مي تواند بسيار دشوار باشد. با اين حال، راه هايي براي تعادل اين موانع وجود دارد بدون اينكه احساس ناخوشايند بيش از حد داشته باشيد.


اعضاي شوراي آژانس فوربس با مديريت استرس هاي زندگي روابط عمومي غريبه نيستند. در زير ، آنها ۱۴ استراتژي خود را براي مقابله با چالش هاي صنايع مشابه به اشتراك گذاشته اند:


۱. سيستم ها را تنظيم كنيد
كليد نگه داشتن زندگي سالم در دنياي ديوانه روابط عمومي در حال سازماندهي است. تعداد زيادي توپ وجود دارد، مانند گام ها، زمان مشخص، مطبوعات به صورت زنده، تحريم ها، شروع به كار مشتري هاي جديد و بسته شدن قراردادها، تا بتوانيد به راحتي شكاف ها را از بين ببريد. سيستم هايي براي پيگيري پروژه ها و تاريخ ها تنظيم كرده و هميشه در برقراري ارتباط با مشتري ها منظم و فعال باشيد.
ليلا لوئيس؛ از روابط عمومي الهام بگيريد


۲. انتظارات و اهداف مشترك را تنظيم كنيد
من فكر مي كنم بزرگترين استرس در روابط عمومي، هدايت انتظارات مشتري است. بسياري از آژانس هاي روابط عمومي بدون بحث در مورد اهداف توافق شده، به همكاري با مشتري رو مي آورند. اين انتظارات رو به جلو را تنظيم كنيد و از روز اول به مشتري توضيح دهيد كه براي رسيدن به خواسته هاي آنها به چه چيزي نياز داريد. استرس هميشه وارد كار روزمره شما خواهد شد. به جري مك گاير فكر كنيد: "كمكم كنيد، به شما كمك كنم!"
كاترين بذر، ارتباطات گروه كاتر


۳. مهارت هاي مديريت زمان خود را بهبود بخشيد
براي كاهش استرس مهلت هاي معين، مديريت زمان در اين حرفه بسيار مهم است. سعي كنيد "محدود كردن زمان" را تمرين كنيد. هر كار را براي يك زمان خاص انجام دهيد و هوشيار باشيد. اين امر شما را در ليست واقع بينانه اي از تحويل هاي روزانه متمركز مي كند و مانع از پايين آمدن از لانه خرگوش در هر كار معين مي شود.
جني اسميت، EGR بين المللي


۴. برنامه ريزي در اولويت است
زماني كه مهلت معين به پايان رسيده است، تنها راه مقابله با استرس، تمام كردن كارهايي است كه شروع كرده ايد. هيچ استراتژي بهتر از برنامه ريزي قبلي وجود ندارد. مهلت هاي واقعي را تعيين كنيد و به مشتريان خود زمان آغاز، پايان و زمان دريافت را بگوييد. سوءاستفاده و تحويل بيش از حد بهتر از سود بيش از حد است و به دنبال روش هايي براي كاهش استرس باشيد.
سليمان تيموتي، OneIMS


۵. شفاف باشيد
يك تيم روابط عمومي خوب، گسترش يك تيم از مشتريان داخلي است. به اين ترتيب مهم است كه به صورت فعال ارتباط برقرار كنيد، شفاف باشيد، انتظارات واقع بينانه را در مورد انواع خاص فعاليت ها تعيين كنيد، نتيجه مورد انتظار چيست و اينكه چه مهلت هايي براي رسيدن به موفقيت براي هر دو طرف مهياست و غيره. به اين ترتيب هر دو در يك طرف قرار داريد و مي توانيد براي تحقق اهداف خود با يكديگر همكاري كنيد.
جودي آمندولا، ارتباطات آمندولا


6. انعطاف پذيري و آزادي را ارايه دهيد
هرچه شغل پر استرس تر باشد، نياز به انعطاف پذيري بيشتر مي شود. ما بايد آزادي بيشتري به كارمندان خود بدهيم، نه اينكه آزادي آنها را كمتر كنيم، به ويژه در صنعتي كه نياز به استعداد، خلاقيت و مديريت مشتري در صورت تقاضا دارد. يك محيط مستقل و با اعتماد ايجاد كنيد. تيم خود را آزاد كنيد تا با نقاط قوت خود كار كنند. بگذاريد تا در صورت لزوم نقاط قوت خود را به كار ببرند يا نبرند.
ماري آن اوبراين، OBI خلاق


۷. مراقبت از خود را به برنامه خود اضافه كنيد
من نمي توانم به اندازه كافي بر اهميت تعيين اهداف معقول هنگام مديريت زمان براي خود تأكيد كنم. اغلب اوقات مي شنويم كه ديگران مي گويند "وقت لازم براي استراحت ندارم." آنچه بسياري از ما در تحقق آن موفق نيستيم، افزايش بهره وري است كه طرز فكر آرام و سازمان يافته اي به همراه مي آورد. اهداف قابل كنترل را تنظيم و يك برنامه ايجاد كنيد و مراقبت از خود را در آن برنامه قرار دهيد. اين امر باعث ايجاد يك تفاوت در جهان مي شود.
مايكل اسميت، شركت iTribe Social Inc.


۸. ورزش، مديتيشن و اولويت بندي كنيد
هر شغلي استرس زاست. مواردي كه زمان معيني دارند از بسياري ديگر بدتر هستند. اما مهم است كه از ورزش منظم، مراقبت از خود و همچنين برنامه ريزي هايي كه در شغل اتفاق مي افتد اطمينان حاصل كنيد. موارد ديگري كه مهم هستند، يافتن راه هايي براي از بين بردن سر و صدا و بهبود تمركز براي شخص است. هيچ گاه در زماني كه سر و صداي بسياري وجود دارد، وقت نگذاريد. اين نكته براي موفقيت شما بسيار مهم است.
جان جيمز


9. عدم اطمينان را در آغوش بگيريد
منبع اصلي استرس در ارتباط با روابط عمومي و بازاريابي عدم اطمينان و غيرقابل پيش بيني بودن كار براي به دست آوردن پوشش رسانه اي و هماهنگ كردن احزاب خارجي با برنامه هاي خاص خود است. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه يك نفر كاملاً نمي تواند آن را كنترل كند. پادزهر تسليم تلاش براي كنترل همه چيز است. وقتي اين اتفاق بيفتد، سطح استرس كاهش مي يابد.
اريك كلاوزن، CG Life


۱۰. يك كار را در يك زمان انجام دهيد
ما هميشه در پر مشغله و چند وظيفه اي هستيم كه غلبه بر آن آسان است. هر روز را با تهيه ليستي از كارهاي اولويت بندي شده خود شروع كنيد كه شامل چندين زمان استراحت كوتاه است و سپس توجه كامل خود را به اولين كار اختصاص دهيد. پس از اتمام اولين كار، تمام توجه خود را به مورد دوم و غيره اختصاص دهيد. در فواصل زماني مشخص، اولويت بندي خود را دوباره ارزيابي كنيد. اين كار شما را در همان لحظه نگه مي دارد در حالي كه به شما امكان مي دهد انعطاف پذير شويد.
كتي برودريك سلكر، نورثليچ


۱۱. دور بازخورد مشتري را محدود كنيد
مشتري ها فروشنده مطمئني را ترجيح مي دهند كه بازخورد مورد نياز در هر نقطه عطف را محدود مي كند. گزينه هاي باز و يا فعال تمايل دارند كه زمان هاي تعيين شده را به هم ريخته و به تأخير بياندازند و در مقابل دو گزينه در هر مرحله ارايه دهند. بسياري از شركت ها و فروشندگان نمي دانند كه چگونه بسياري از پروژه ها به دليل عدم قطعيت در تصميم گيري هاي كليدي به كناري مي روند به گونه اي كه هيچكدام از طرف ها اين امر را به عهده نمي گيرند.
پاتريك حداد، شركت اوپگو


۱۲. پاسخگو باشيد، اما نفس بكشيد
رها كردن هرج و مرج روزانه استراتژي، پيام و دقت را ضعيف مي كند. انتظارات را براي پاسخگويي و برقراري ارتباط با مشتري و همچنين تيم حساب را با اتاق تنفس مهيا شده در فرايند تنظيم كنيد. شخصي را براي پاسخگويي سريع با جمله "من آن را دريافت كردم" يا "دريافت شد يا در كوتاه ترين زمان به شما پاسخ مي دهم" داشته باشيد، سپس يك برنامه عملي و جدول زماني واقعي ايجاد كنيد. آرامش و موفقيت هاي روزانه را جمع آوري كنيد.‌‌
سرنيتي تامپسون، مشاوران A23


13. تيمي تشكيل دهيد كه يكديگر را پوشش دهند
تعطيلات مكرر را در نظر بگيريد و آخر هفته ها را برنامه ريزي كنيد كه به طوري كه بتوانيد به طور فعال از شغل و مسئوليت هاي خود دور شويد. افرادي را دور خود جمع كنيد كه در صورت لزوم بتوانند با اطمينان خاطر به نقش شما بيايند، اما همچنان نيز مهارتهاي ديگري را نيز به ارمغان بياورند، بنابراين شما دائماً احساس نمي كنيد كه مجبور به انجام همه كارها هستيد.
كاتلين لوسنته، ارتباطات


14. راهي براي قدرداني در زمان استرس پيدا كنيد
استرس قطعاً بخشي از كار است و بهترين راه براي مقابله با آن، احساس تشكر از درد و اضطرابي است كه من را براي چيزي كه نياز دارم كه بشوم، مي سازد. من اغلب به خودم يادآوري مي كنم كه چقدر خوشبخت هستم كه به كار در بازاريابي مي پردازم، براي اينكه مي توانم روي ايجاد تغيير تمركز كنم و براي كمك به مردم براي حل مشكلات آنها. استفاده از اين استراتژي براي كنار آمدن فقط آرامش بخش نيست بلكه اين امري قدرتمند است.
آدم گيلد، پلاسپول


منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)