شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اجراي قانون مديريت بحران غيرواقعي
پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 08:44 کد خبر:39405
در حالت ايده آل، هنگامي كه با يك بحران مواجه شديد، بايد سريع و مناسب پاسخ دهيد، تا خودتان را ثابت كنيد، جامعه خود را به دفاع از خود برانگيزيد و سپس به جلو برويد.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||نويسنده| كري ليبوويتز |||مترجم|مريم ميرعبدالحق|| هدف نهايي مديريت بحران، نجات دادن شهرت سازمان و منافع شما در هنگامي است كه با يك وضعيت منفي يا تهديد آميز مواجه مي شويد. اين حداقل چيزي است كه اكثريت جهان به آن فكر مي كنند.


با اين حال، حقيقت اين است كه مديريت بحران غير معمول يك هدف بسيار عالي تر دارد. آنچه كه شما بايد در استراتژي مديريت بحران خود براي بدست آوردن آن تلاش كنيد، صرفا حفظ نام تجاري و شهرت خود نيست، بلكه اطمينان از اين است كه سازمان شما پس از بحران در موقعيت بهتري از قبل قرار بگيرد.


در نهايت هدف شما اين است كه از يك بحران فرضيه اي يا فعلي خود با يك ارتباط قوي تر و عميق تر با ذينفعان خود بيرون بياييد، زيرا شما ثابت كرده ايد كه اين توانايي را داريد تا آنها را در اولويت قرار داده و زمان از دست دادن طرفداران دوآتيشه خود، كار درست را انجام دهيد.


بنابراين، زمان مناسب براي پاسخ به توهين چه موقعي است؟ پاسخ: زماني كه كسب و كار شما به آن نياز دارد. اگر نام تجاري شما به علت آسيب هاي طولاني مدت به هر دليلي تهديد شده باشد، با تيم حقوقي خود مشورت كنيد و از كسب و كار خود محافظت كنيد. اما اين تصميم را با عجله انجام ندهيد، يا ريسكي نكنيد كه شركت در معرض آسيب قرار گيرد.

 

بعلاوه مديريت بحران تهاجمي را وارد كنيد. هنگامي كه يك سازمان اين استراتژي را تصويب مي كند، به اين معني است كه هدف نهايي حل و فصل يك وضعيت نيست، بلكه قصد دارد با آن كنار بيايد. آنها هيچ ترديدي ندارند.


در حالت ايده آل، هنگامي كه با يك بحران مواجه شديد، بايد سريع و مناسب پاسخ دهيد، تا خودتان را ثابت كنيد، جامعه خود را به دفاع از خود برانگيزيد و سپس به جلو برويد.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)