شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پيام تبريك رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به مناسبت روز روابط عمومي
جمعه، 27 اردیبهشت 1398 - 17:13 کد خبر:38483
رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي به مناسبت 27 ارديبهشت روز روابط عمومي، اين روز را به همكاران روابط عمومي در ستاد و فرودگاه هاي كشور تبريك گفت.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي به مناسبت 27 ارديبهشت روز روابط عمومي، اين روز را به همكاران روابط عمومي در ستاد و فرودگاه هاي كشور تبريك گفت.

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ سياوش اميرمكري در اين پيام با بيان اينكه جهان امروز بدون ارتباطات ديگر قابل تصور نيست، گفت: روابط‎عمومي‎ها به عنوان مديران ارتباطات سازمان‎ها با ماهيتي برگرفته از علم ارتباطات و روابط انساني نقش و جايگاه ويژه‎اي دارند.

متن پيام اميرمكري به اين شرح است:
جهان امروز بدون ارتباطات ديگر قابل تصور نيست و بي‎ شك بخش اعظمي از فعاليت‎هاي سازمان‎ها و گروه‎ها به واسطه همين ارتباطات انجام مي‎ شود.

اما در اين ميان آن ارتباطي سازنده و متعالي است كه در دل خود روابط انساني و حرمت انسان‎ها را بپروراند و با وجود چنين ارتباطي است كه نتايج حاصل از فعاليت سازمان‎ها بهتر و ارزنده‎تر مي‎شود. در اين بين روابط ‎عمومي‎ ها به عنوان مديران ارتباطات سازمان‎ها با ماهيتي برگرفته از علم ارتباطات و روابط انساني نقش و جايگاه ويژه ‎اي دارند.

روابط‎ عمومي‎ ها قادر هستند كه با حساسيت و نكته‎ سنجي بالاي خود، شرايط را بپايند و با توصيه ‎ها و عملكرد مقتضي زمينه را براي بهبود ارتباطات ميان اجزاي انساني درون سازمان و همچنين ميان سازمان و جامعه فراهم سازند و با دور كردن سازمان از حواشي و فضاي منفي، آن را در جهت تمركز بر اجراي وظايف و دسترسي به اهداف تعيين شده ياري كنند.

با اين وصف، سازمانِ امروز بدون روابط ‎عمومي ديگر قابل تصور نيست؛ امري كه در مجموعه شركت و فرودگاه‎هاي ما نيز مشهود است.

اينجانب روز 27 ارديبهشت، روز ملي روابط ‎عمومي و ارتباطات را به همكاران روابط عمومي در ستاد و فرودگاه هاي كشور كه با الهام از هم انديشي و همسويي در پيشبرد اهداف كلان شركت نقش تعيين كننده دارند، تبريك مي گويم و ضمن تقدير از آنان، اميدوارم اين روز آغازگر تحولي نو در روابط عمومي ها باشد.