شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مدير ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري بندرعباس: روابط عمومي يكي از ابزارهاي قوي مديريت افكار است
جمعه، 27 اردیبهشت 1398 - 15:47 کد خبر:38468
مدير ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري بندرعباس گفت: موفقيت سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها و دوامشان در عرصه فعاليت‌هاي تخصصي به عملكرد روابط عمومي‌هاي آن وابسته است، زيرا روابط عمومي مدون و برنامه‌ريزي شده يكي از ابزارهاي قوي مديريت افكار است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدير ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري بندرعباس گفت: موفقيت سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها و دوامشان در عرصه فعاليت‌هاي تخصصي به عملكرد روابط عمومي‌هاي آن وابسته است، زيرا روابط عمومي مدون و برنامه‌ريزي شده يكي از ابزارهاي قوي مديريت افكار است.

به گزارش شارا، حامد رضواني با تبريك روز روابط عمومي اظهار كرد: استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي سبب ارتقاء سطح كيفي و كمي كاركردها در حوزه فعاليت روابط عمومي‌ها شده و از طرفي روابط عمومي الكترونيك را مي‌توان يكي از پيش‌شرط‌هاي مهم براي تحقق دولت الكترونيك دانست.

وي با تاكيد بر اين كه روابط‌عمومي‌ها بايد به عنوان حلقه‌هاي اتصال مردم و سازمان‌ها مي‌بايست نقش حياتي خود را در ايجاد ارتباط بيشتر و پيشرفته‌تر ايفا كنند، افزود: تبديل روابط عمومي سنتي به روابط عمومي الكترونيك يك ضرورت است و در اين راستا بايد يك تقويم آموزشي براي رسانه ها و روابط عمومي ها طراحي شود.

مدير ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري بندرعباس از آموزش به عنوان نياز اساسي روابط عمومي‌ها، با توجه به تحولات صورت گرفته در اين حوزه ياد كرد و گفت: روابط عمومي‌ها بايد بتوانند گام به گام و در عين حال با سرعتي بيش از پيش، روش‌هاي سنتي را كنار گذاشته و با استفاده از ابزارهاي الكترونيك وظايف خود را انجام دهند.

رضواني تصريح كرد: موفقيت سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها و دوامشان در عرصه فعاليت‌هاي تخصصي به عملكرد روابط عمومي‌هاي آن وابسته است، زيرا روابط عمومي مدون و برنامه‌ريزي شده يكي از ابزارهاي قوي مديريت افكار است.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مواردي كه روابط عمومي‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، عدم شناخت برخي از مديران سازماني از تاثيرپذيري روابط عمومي و اهميت آن است.

وي در اين زمينه نيز عنوان كرد: دنيا بر اساس ارتباطات پيش مي‌رود و توجه ويژه به روابط عمومي، به عنوان نهادي كه مي‌تواند به صورت نظام‌مند، برنامه‌ريزي شده و سنجيده در جهت ايجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مديران با كاركنان و مخاطبان سازماني اقدام كند، بسيار حائز اهميت است.

مدير ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري بندرعباس بيان كرد: بايد توجه داشت كه روابط عمومي نقشي مهمي در تعيين، شكل‌دهي و برنامه‌ريزي اجراي سياست‌هاي راهبردي يك سازمان ايفا مي‌كند و درك اهميت روابط عمومي به عنوان بخشي از مديريت استراتژيك به منزله يافتن نوعي مهارت براي پيشرفت در سازمان تلقي مي‌شود.

رضواني در ادامه سخنانش با تاكيد بر اينكه روابط عمومي فرصتي مناسب در اختيار مديريت يك سازمان قرار مي‌دهد كه تصوير شفاف‌تري از آنچه در محيط سازمان و همچنين جامعه در جريان است را، يافته و براي پيشرفت هرچه بيشتر از آنها استفاده كند، اظهار كرد: از اين رو بايد گفت يك روابط عمومي خوب مي‌تواند نقش مناسبي را در پيوند مديران و كاركنان داشته باشد، مثل خوني كه در رگ‌هاي سازمان جاري است و تكاپو و جنب و جوش سيستم را ملموس مي‌كند.

وي در انتها نيز با بيان اينكه روابط عمومي در يك كلمه كليد توسعه است و با تبادل اطلاعات درست و به موقع مي‌توانيم جايگاه مجموعه خود را در جامعه به درستي تبيين كرده و ارزيابي درستي از كاركرد خود داشته باشيم، گفت: كارشناسان و مشاوران ارتباطات و روابط عمومي به عنوان چراغي فروزان، راه هاي توسعه و سازندگي و پشرفت را براي مديران سازمان به ارمغان مي‌آورند از اين رو بايد گفت روابط عمومي تاكتيك‌هايي دارد كه براي رسيدن به اهداف خود انتخاب و اجرايي مي كند كه، اين خود نكته‌اي قابل توجه است.