شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تبريك رئيس سازمان اورژانس به مناسبت روز روابط عمومي
جمعه، 27 اردیبهشت 1398 - 16:20 کد خبر:38465
رئيس سازمان اورژانس كشور به مناسبت ۲۷ ارديبهشت روز روابط عمومي و ارتباطات ­پيام تبريكي صادر كرد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| رئيس سازمان اورژانس كشور به مناسبت ۲۷ ارديبهشت روز روابط عمومي و ارتباطات ­پيام تبريكي صادر كرد

به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از روابط عمومي سازمان اورژانس كشور؛ پيرحسين كوليوند در بخشي از اين پيام آورده است: نامگذاري ۲۷ ارديبهشت به نام ارتباطات و روابط عمومي گوياي اين مهم است كه امروزه روابط عمومي نه به عنوان يك سامانه تشريفاتي و حتي اجرايي بلكه به عنوان يك سامانه مشورتي و مديريتي و به عنوان عنصر اصلي در ارتقا و پيشرفت هر سازماني جايگاه ويژه اي دارد و بدون روابط عمومي هيچ فعاليتي به نحو شايسته انعكاس نمي يابد.


امروزه روابط عمومي و ارتباطات به مثابه بازوي فكري سازمان ها، نقشي حياتي و بي بديل در اجراي راهبرد ها و پيشبرد اهداف و برنامه هاي كلان دارد و با اطلاع يابي و اطلاع رساني از مجراي رسانه، ارتباط دوسويه سازمان ها را با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام برقرار مي كند و تعالي مي بخشد. تعامل و ارتباط دوسويه با مخاطبان، از اصول اساسي هر سازمان و به عنوان يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در حيات اجتماعي آن به شمار مي رود، اما ارتباط صرفاً مبادله اطلاعات درباره ي واقعيت هاي سخت افزاري نيست. بلكه ارتباط به معناي تبادل افكار، احساسات، عقايد و تجربيات نيز هست و از منظر اجتماعي ارتباط بين اجزاي جامعه رشد و بقاي جامعه را تضمين مي كند.


اكنون در دوراني كه اطلاع رساني در همه عرصه ها پيشتاز است، اهميت جايگاه روابط عمومي، دوچندان شده است به گونه اي كه موفقيت در عرصه سلامت وخدمات درماني ونيزدرعرصه هاي مختلف، علاوه بر كاركنان سلامت مديون عملكرد موفق روابط عمومي آن است.