شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چگونه خبر را بيابيم/ آشوب ذهني و مشكل گشائي گروهي
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 08:03 کد خبر:37900
بسياري از كانون‌هاي روابط عمومي مانند كچام با برپايي جلسات مشكل گشائي گروهي به ايده‌ها و نظرات مبتكرانه‌يي دست مي‌يابند. موضوع مهم در چنين جلساتي آن است كه تمام افراد را به بيان هر نظري كه به فكرشان مي‌رسد تشويق مي‌كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| بسياري از كانون‌هاي روابط عمومي مانند كچام با برپايي جلسات مشكل گشائي گروهي به ايده‌ها و نظرات مبتكرانه‌يي دست مي‌يابند. موضوع مهم در چنين جلساتي آن است كه تمام افراد را به بيان هر نظري كه به فكرشان مي‌رسد تشويق مي‌كند.

 

ممكن است كه آن عقيده كاملاً غير عملي باشد اما هيچ كس اجازه ندارد بگويد «عملي نيست» يا «چه نظر احمقانه‌اي» و اين موجب پرورش فكر اخلاق و حس همكاري مردم مي‌گردد.


تمام نظرات بدون توجه به شايستگي شدن در يك جدول يا تخته سفيد نوشته مي‌شود. با نگاه كردن به اين نظرات مي‌توان افكار جديد را با هم آميخته و نظريات جديدي به دست آورد. نظريه ديگر آن است كه به هر كس سه نقطه رنگي داده شود و از‌ آن‌ها خواسته شود تا نقطه‌ها را در مقابل سه تا از بهترين نظريات با در نظر گرفتن اقتصاد و وقت شناسي آن قرار دهند، سپس شما مي‌توانيد بر روي نظرياتي كه نقاط بيشتري را گرفته‌اند، تأكيد كنيد.


اگر شما گروه زيادي از مردم را براي اظهار نظريات مبتكرانه دعوت كرده‌ايد، مي‌توانيد به هر شخص 25 تا 50 كارت يادداشت بدهيد و از او بخواهيد كه بر روي هر كارت يكي از نظرات خود را بنويسد. بدين وسيله مي‌توانيد 5 تا 6 نظريه مشترك ميان كارت‌ها پيدا كرده و دربارة آن‌ها بحث كنيد.


شما مي‌توانيد از راه‌هاي مختلف مسائل را حل كرده و اخبار جديدي خلق كنيد. در صفحات بعدي به بررسي تكنيك‌هاي خلاقيت درباره مسائل زير مي‌پردازيم:

1) وقايع خاص

2) اعتراضات

3) بررسي‌ها و انتخابات

4) ليست 10 نفر برتر

5) كارهاي نمايشي
6) معرفي محصولات
7) مجامع و اعتصابات

8) حضور شخصيت‌ها

 

دنيس ال ويلكاكس دانشگاه سان خوزه

لارنس نولت  مشاور روابط عمومي ويليامزبورگ، ويرجينيا