شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خبرنگار
یکشنبه، 4 فروردین 1398 - 03:19 کد خبر:37634
خبرنگاري سال‌ها در رتبه اول پراسترس ترين مشاغل دنيا قرار داشت و به عقيده برخي هنوز نيز اين جايگاه را داراست. يك خبرنگار نمي‌داند چند لحظه بعد مجبور است به كدام موقعيت خطرناك با شتابي زياد قدم بردارد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| خبرنگاري سال‌ها در رتبه اول پراسترس ترين مشاغل دنيا قرار داشت و به عقيده برخي هنوز نيز اين جايگاه را داراست. يك خبرنگار نمي‌داند چند لحظه بعد مجبور است به كدام موقعيت خطرناك با شتابي زياد قدم بردارد.

يكي از اصلي‌ترين دلايل تنش‌ زياد خبرنگاري، نداشتن ساعت كاري مشخص است. رويدادها هميشه طي ساعت‌هاي كاري متداول رخ نمي‌دهند، به همين دليل خبرنگار بايد هميشه آماده باشد تا در صورت نياز به محلي به منظور جمع‌آوري خبر بشتابد.

 

منبع: gadgetnews.net