شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : محدوديت هاي روابط عمومي سنتي
جمعه، 26 شهریور 1400 - 14:03 کد خبر:36528
چه تعداد از ما هنوز باور داريم كه مي توانيم گروه هاي مختلف مخاطبان را آن گونه كه مايليم پيش بيني، كنترل يا اداره كنيم؟ برعكس، تغيير مسير بازار از فروشندگان به سمت خريداران به مصرف كنندگان امكان داده است تا بازار را در كنترل خود داشته باشند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| انجمن بازاريابي آمريكا روابط عمومي را اين گونه تعريف مي­كند: "نوعي مديريت ارتباطات است كه سعي دارد با استفاده از تبليغات بدون هزينه در رسانه و انواع اطلاع رساني بدون هزينه بر احساسات، نظر يا عقايد خريداران، مشتريان احتمالي و گروه­هاي ذي نفع درباره يك شركت، محصولات و خدمات آن، ارزش يك محصول و خدمات يا فعاليت هاي يك سازمان تأثير بگذارد."


تعريفي كه در ويكي پديا از روابط عمومي ارايه شده است اين گونه است: "مديريت جريان اطلاعات ميان يك سازمان و مخاطبان آن. روابط عمومي سعي مي­كند تا وجهه اي مثبت از يك سازمان يا فرد را براي گروه هاي ذي نفع آن به تصوير بكشد. فعاليت هاي معمول در روابط عمومي عبارتند از سخنراني در كنفرانس ها، بردن جوايز صنعتي، همكاري با مطبوعات و ارتباطات كارمندان."


اين تعاريف، منطقي و متعادل به نظر مي رسند اما نشان دهنده رويكردي سازمان محور هستند. چه تعداد از ما هنوز باور داريم كه مي توانيم گروه هاي مختلف مخاطبان را آن گونه كه مايليم پيش بيني، كنترل يا اداره كنيم؟ برعكس، تغيير مسير بازار از فروشندگان به سمت خريداران به مصرف كنندگان امكان داده است تا بازار را در كنترل خود داشته باشند.

 

چهارc به جاي چهارp بيانگر اين واقعيت است. (خواست و نياز مصرف كننده به جاي محصول، هزينه اي قابل پرداخت به جاي قيمت، سهولت خريد به جاي مكان، ارتباطات به جاي ترويج) اين واگرايي و همگرايي رسانه ها شرايط "اقتصاد كلان" در صنعت رسانه را فروريخت و براي تك تك افراد اين امكان را به وجود آورده است تا رسانه خود را داشته باشند.

 

علاوه بر اين، فن آوري ارتباطات از راه دور كه توسط اينترنت حمايت مي شود، ارتباطات شبكه اي تعاملي را با محتواي مولتي مديا ممكن مي سازد و مهمتر اين كه ما در حال ورود به بعد چهارم بازاريابي رقابتي مي شويم.