شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ده‌ آزمون‌ درست‌نويسي‌ شرح‌ عكس‌ ‌
یکشنبه، 4 مهر 1400 - 07:26 کد خبر:36524
بسياري‌ از نشريات‌ در جستجوي‌ عكس‌هاي‌ خوب‌ براي‌ روح‌ بخشيدن‌ و جذاب‌ كردن‌ صفحات‌ خود هستند. حتي‌ پاره‌اي‌ از مواقع‌ عكس‌ها و شرح‌ زير آن‌ را چاپ‌ و بقيه‌ مطالب‌ اطلاعيه‌ را حذف‌ مي‌كنند.

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| بسياري‌ از نشريات‌ در جستجوي‌ عكس‌هاي‌ خوب‌ براي‌ روح‌ بخشيدن‌ و جذاب‌ كردن‌ صفحات‌ خود هستند. حتي‌ پاره‌اي‌ از مواقع‌ عكس‌ها و شرح‌ زير آن‌ را چاپ‌ و بقيه‌ مطالب‌ اطلاعيه‌ را حذف‌ مي‌كنند.

 

به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ شرح‌ نويسان‌ زير عكس‌ در نشريات‌ هميشه‌ خبرنگار نيستند و ممكن‌ است‌ به‌ همه‌ اطلاعات‌ مكملي‌ كه‌ به‌ يك‌ گزارش‌ مربوط‌ مي‌شود به‌ آساني‌ دسترسي‌ نداشته‌ باشيد به‌ همين‌ دليل‌ شرح‌ زير عكس‌هاي‌ شما بايد روشن‌ و كامل‌ باشد.


ده‌ آزمون‌ درست‌نويسي‌ شرح‌ عكس‌ كه‌ از كتاب‌ راهنماي‌ نگارش‌ آسوشيتدپرس‌ اقتباس‌ شده‌ است‌:
1. آيا كامل‌ است‌؟
2. آيا هويت‌ را به‌ طور كامل‌ و روشن‌ مشخص‌ مي‌كند؟
3. آيا زمان‌ را در عكس‌ مشخص‌ مي‌كند؟
4. آيا حادثه‌اي‌ را كه‌ در تصوير اتفاق‌ افتاده‌ به‌ روشني‌ باز مي‌نمايد؟
5. آيا مكان‌ عكس‌ را مشخص‌ مي‌كند؟
6. آيا اسامي‌ اشخاص‌ به‌ درستي‌ نوشته‌ شده‌ و اسامي‌ افراد در ارتباط‌ با خود آنها ذكر گرديده‌ است‌؟
7. آيا شرح‌ عكس‌ از ويژگي‌ برخوردار است‌؟
8. آيا شرح‌هاي‌ زير عكس‌ خوانا است‌؟
9. آيا تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ صفات‌ حذف‌ شده‌ است‌؟


10. آيا عكس‌ ديگري‌ را به‌ ياد نمي‌آورد.


و قاعده‌ 11، قاعده‌ مهمي‌ كه‌ به‌ هيچوجه‌ نبايد زير پا گذاشته‌ شود:
هرگز شرحي‌ را بدون‌ بررسي‌ خود عكس‌ زير آن‌ ننويسيد.


بر اساس‌ مطالعاتي‌ كه‌ اخيراً درباره‌ استفاده‌ از عكس‌ در روابط عمومي به‌ عمل‌ آمده‌ تأثيرگذارترين عكس‌ها، عكس‌هايي‌ هستند كه‌ در حالت‌ طبيعي‌ و بدون‌ زمينه‌ چين‌هاي‌ قبلي‌ گرفته‌ شده‌اند. اجزاء اين‌ عكس ها تنها به‌ چند قلم‌ محدود مي‌شوند كه‌ هسته‌ مركزي‌ را در سمت‌ چپ‌ بالاي‌ عكس‌ تشكيل‌ مي‌دهند. بررسي‌ها عموماً نشان‌ مي‌دهد هنگامي‌ كه‌ اين‌ عكس‌ها را در صفحه‌ نشريات‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسند توجه‌ خوانندگان‌ را به‌ خود جلب‌ مي‌كنند و پيام‌ را بهتر از خبر يا گزارش‌ تحقيقي‌ در ذهن‌ مخاطب‌ مي‌نشانند.


عكس‌ها بايد سياه‌ و سفيد و به‌ اندازه‌ 8 اينچ‌ در 10 اينچ‌ و با چاپ‌ براق‌ باشد. مگر اينكه‌ ضرورت‌ شكل‌ ديگري‌ را ايجاب‌ كند. مشخص‌ كنيد كه‌ در صورت‌ درخواست‌ نشريه‌ عكس‌ رنگي‌ در اختيار آنها قرار داده‌ خواهد شد. شرح‌ زير عكس‌ را بايد به‌ طور مطمئني‌ به‌ خود عكس‌ بچسبانيد تا گم‌ نشود و يا آن‌ را اشتباهي‌ با عكس‌ ديگري‌ مربوط‌ نسازند.


البته‌ هر نشريه‌اي‌ عكس‌ چاپ‌ نمي‌كند و يا عكس‌هايي‌ را كه‌ به‌وسيله‌ عكاسان‌ خود آنها گرفته‌ نشده‌ باشد قبول‌ نمي‌كنند. از آنجا كه‌ چاپ‌ عكس‌ گران‌ تمام‌ مي‌شود، ارزش‌ آن‌ را دارد كه‌ پيش‌ از ارسال‌ عكس‌ يا اطلاعيه‌تان‌ در اين‌ مورد تحقيق‌ كنيد.