شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چهار نكته براي بهبود و توسعه روابط عمومي
شنبه، 9 مرداد 1400 - 08:00 کد خبر:36294
توسعه روابط عمومي زمان‌گير خواهد بود. شما نياز به يك استراتژي قوي و موثر داريد تا به كسب‌وكارتان جهت داده و به اهداف موردنظر برسيد و اگر تحقيقات كاملي داشته باشيد شكاف‌هاي موجود در بازار را شناسايي كرده و از نتايج آن مي‌توانيد براي افزايش كارايي و تقويت كسب‌وكار و همچنين انسجام عناصر و اجزاي حياتي توسعه موفق استفاده كنيد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- توسعه چيزي نيست كه يك‌شبه اتفاق بيافتد. نياز به يك برنامه دقيق دارد تا مطمئن شويد كه در نهايت به موفقيت دست‌ مي يابيد.

 

در زير گام‌هاي ضروري براي موفق شدن در كسب‌وكارتان آمده است:


مرور برنامه‌ها


قبل از اينكه براي آينده برنامه‌ريزي كنيد، نياز داريد تا به درك عميقي از موقعيت فعلي تان برسيد و اينكه سازمان و شركت تان چگونه عمل كرده است.
• آيا به هدف‌هاش رسيده‌ است؟
• كدام‌يك از استراتژي‌هاي روابط عمومي موفق بوده؟
• چه بازخوردي از مشتريان گرفته‌؟
• چه تغييري را مشتريان پيشنهاد داده‌اند؟
• وب‌سايت آناليتيكس را مرور كنيد. كدام صفحه بيشترين فعاليت را داشته و برعكس كدام‌يك زياد موفق نبوده‌اند؟
• تحليل و بررسي رسانه‌هاي اجتماعي را مرور كنيد. كدام پست بيشترين توجهات را جلب كرده و به اشتراك گذاشته‌شده است؟


شناسايي فرصت‌هاي جديد


بامطالعه اينكه شركت تان چگونه عمل كرده است شما خواهيد فهميد كه چه جاهايي فرصت‌هاي تان را از دست ‌داده‌ايد و چه جاهايي شما مي‌توانستيد به‌طور مؤثر پيشرفت كنيد و سود ببريد.


همچنين بايستي اين موضوع را در نظر بگيريد كه رقباي شما چگونه در همين بازه زماني عمل كرده‌اند. تحقيق شما در شناسايي بهترين راه‌ها براي تشخيص كسب‌وكار شما و حفظ و ايجاد اعتماد به مشتريان به شما كمك خواهد كرد.

 

به بخش هاي مختلف كسب‌وكارتان فكر كنيد


شما بايد كسب‌وكارتان را يكپارچه در نظر بگيريد و استراتژي‌هاي موثري براي تقويت آن طراحي و اجرا كنيد. توسعه موفقيت كسب‌وكارتان مستلزم يك همدلي خاص توسط همه افراد درون سازمان است.


سرمايه‌گذاري خردمندانه در فناوري و خدمات


توسعه كسب‌وكارتان نيازمند برخي سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و انساني خواهد بود و توجه به اين مهم اين حس را به وجود خواهد آورد كه شما كارهايي كه تخصص نداريد را به افراد اهل فن مي سپاريد.


توسعه روابط عمومي زمان‌گير خواهد بود. شما نياز به يك استراتژي قوي و موثر داريد تا به كسب‌وكارتان جهت داده و به اهداف موردنظر برسيد و اگر تحقيقات كاملي داشته باشيد شكاف‌هاي موجود در بازار را شناسايي كرده و از نتايج آن مي‌توانيد براي افزايش كارايي و تقويت كسب‌وكار و همچنين انسجام عناصر و اجزاي حياتي توسعه موفق استفاده كنيد.

 

مترجم- سياوش روزي
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)