شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ساده و صادقانه حرف هاي خود را بزنيد
یکشنبه، 18 مهر 1400 - 07:26 کد خبر:36196
تا حالا فكركرديد چرا با ديگران حرف مي زنيم. خب معلومه، مي خواهيم ارتباط برقرار كنيم، اطلاعات بگيريم و كارهايمان را انجام دهيم. لازمه زندگي اجتماعي برقراري ارتباط است كه جز با حرف زدن و برقراري ارتباط كلامي، امكانپذير نيست.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تا حالا فكركرديد چرا با ديگران حرف مي زنيم. خب معلومه، مي خواهيم ارتباط برقرار كنيم، اطلاعات بگيريم و كارهايمان را انجام دهيم. لازمه زندگي اجتماعي برقراري ارتباط است كه جز با حرف زدن و برقراري ارتباط كلامي، امكانپذير نيست.


چگونه حرف بزنيم تا بيشترين تاثير را در شنونده بگذاريم؟ مهمترين مسئله در حرف زدن اين است كه شفاف و بدون ابهام صحبت كنيد يعني رك و صريح اللهجه باشيد. هنگام صحبت كردن از موارد زير پرهيز كنيد:

- زير لب سخن گفتن، مسلما ديگران نه صداي شما رامي شنوند ونه حرفهايتان را مي فهمند.


- من من كردن، با اين كار اعتماد ديگران را از دست مي دهيد. آنها پيش خودشان مي گويند، خودش هم نمي داند چه مي گويد و چه مي خواهد.


- بيش از حد آرام و آهسته صحبت كنيد، باز هم ديگران صداي شما را ندارند و حرفهاي شما را نمي فهمند.

 

حتما بخوانيد: بي پيرايه سخن گفتن، بهتر از در لفافه حرف زدن


- استفاده از كلمات قلمبه و سلمبه، ديگران درباره شما فكر مي كنند كه فقط مي خواهيد اظهار فضل و خودنمايي كنيد.


- استفاده از واژه هاي خاص يك گروه، باعث مي شود ديگران شما را منتسب به گروه خاص كنند مثلا اگر در صحبت هاي خود بيش از حد واژه هاي سياسي به كار ببريد در واقع مرزي ميان خود وشنونده ايجاد مي كنيد.


- از به كار بردن جملات ناقص و نيمه تمام خودداري كنيد . حرفتان را كامل بزنيد.


از عباراتي مثل "مي دوني كه چي مي خوام بگم" يا "متوجه منظورم كه هستي" استفاده نكنيد. براي اينكه حرفهاي شما بيشترين اثر خود را در شنونده بگذارد بايد: واضح، شفاف، خوشايند و ساده باشد.

رعايت اين چهار فاكتور الزامي است البته اگر مي خواهيد مردم شما را و حرفهاي شما را فراموش نكنند و تحت تاثير شما قرار بگيرند حتما با كساني كه آهسته، خجالتي و من من كنان حرف مي زنند برخورد داشته ايد. شما آنها را افرادي فاقد اعتماد بنفس و يا بيمار مي ناميد، در نتيجه اين افراد را به سرعت فراموش مي كنيد.


كلام آخر:
ساده و صادق حرف بزن و فقط آنچه را مي خواهي بگو ،نه بيشتر.

منبع: صد قانون كار