شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زندگي تان را برنامه ريزي كنيد
چهارشنبه، 18 خرداد 1401 - 16:21 کد خبر:36194
شما سزاوار بهترينها هستيد. شايد بگوييد آدم بايد واقع بين باشد. قبوله، اما يك بازيگر ماهر و هوشيار چشم به بي نهايت دارد و به دنبال بهترين هاي زندگي است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- آيا مي دانيد قرار است به كجا برويد؟ اگر نمي دانيد، احتمالا جايي براي رفتن نداريد و معناي آن اين است كه داريد بدون هدف زندگي مي كنيد.


بازيگر با هوش "قوانين كار" دقيقا مسير و مقصد را مي شناسد. او به خوبي مي داند قرار است به كجا برسد. او نقشه راه را دارد و مي داند كه قرار است در عوض شش ماه، يك سال و يا پنج سال به مقصد برسد.


آنها نقشه بازي را دارند و مي دانند چگونه بازي كنند. شما هم مي دانيد، شما فردي انعطاف پذير هستيد كه نقشه خود را متناسب با شرايط و جزييات تغيير مي دهيد تا بهترين نتيجه عايدتان شود.


شما يك بازيگر جدي، خشك و سختگير نيستيد بلكه فردي ملايم و باهوش هستيد.

خوب، نقشه شما براي زندگي و كار چيه؟ نمي دونيد؟ تا حالا بهش فكر نكرديد؟ متاسفانه بيشتر مردم بهش فكر نمي كنند و به همين دليل هم شكست مي خورند.


اگر نقشه نداريد يعني هدف و انگيزه نداريد يعني جايي براي رفتن و رسيدن نداريد واينجا همان جاي خطر آفرين زندگيتان است كه مسايل عادي و روزمره گي ها شما را در چنگال خود اسير مي كند. خيلي سخته، نه.


بازيگر "قوانين كار" نقشه دارد، هم دراز مدت ، هم كوتاه مدت. طرحهاي دراز مدت در عين سادگي، مراحل كار را براي رشد، ارتقاء، پيشرفت، به اوج رسيدن، بازنشسته شدن و حتي مردن نشان مي دهد. در واقع شما با مطالعه و تهيه يك نقشه دقيق در يك بازه زماني معين، همه آنچه را كه غير قابل پيش بيني و احيانا خارج از كنترل است، در اختيار خود داريد. هراز گاهي آن را اصلاح و تكميل مي كنيد و تغييرات شاخصها و علائم را كنترل مي كنيد.

 

حتما بخوانيد: براي كار خود طرح و نقشه داشته باشيد


پس چرا معطليد و داريد فكرمي كنيد! قلم و كاغذ را برداريد و جاده آرزوهايتان را به دقت ترسيم كنيد. مثل كوهنوردي كه خود را براي صعود مجهز مي كند، قدمهاي لازم و توقفگاهها را تعيين كنيد. سلامتي و شادابي شما تداوم حركت شما را تضمين مي كند. كوله پشتي خود را از انگيزه، اشتياق، مسئوليت، مهارت، هوشياري و تجربه پر كنيد.


فرض كنيد هدف شما "افزايش در آمد و حقوق" است اين فقط يك گزينه نيست كه به حرف آسان باشد در واقع نتيجه تلاش، همت پشتكار و اراده شماست. اهداف شما مي تواند متنوع باشد؛ انتقال به بخش ديگر اداره، دعوت به همكاري با هيئت مديره، شراكت و حتي كار كردن در يك اداره ديگر. مهم نيست، مهم اين است كه هدفي را براي خود تعريف و لوازم كار را فراهم كنيد.


هر بازي يك پاياني دارد. آخر بازي شما كجاست؟ منظورم اينه كه هدف نهايي شما چيست؟ امپراطوري دنيا ،نخست وزيري، ثروتمندترين آدم دنيا و يا چيزي ديگر؟


در واقع اينها همان روياهاي شما هستند كه هيچ محدوديتي ندارند. اگر روياهايتان را محدود كنيد ديگر نمي توانيد براي بهترين ها بجنگيد.


شما سزاوار بهترينها هستيد. شايد بگوييد آدم بايد واقع بين باشد. قبوله، اما يك بازيگر ماهر و هوشيار چشم به بي نهايت دارد و به دنبال بهترين هاي زندگي است.


كلام آخر:
بهترين هاي زندگي از آن شما باد، اگر همت بلند داريد.

منبع: صد قانون كار