شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 5 گام ساده براي كنترل ذهن و زندگي كردن به بهترين شكل ممكن
سه شنبه، 20 مهر 1400 - 07:25 کد خبر:36162
اينك كه از مشكل آگاهيم، بايد براي تغييرعادتمان تلاشي خودآگاهانه آغاز كنيم. به عبارت ديگر اينك مي دانيم، مشكلمان خطور افكار ناراحت كننده به ذهنمان است. بنابراين نخستين و مهمترين گام آموختن چگونگي توقف اين افكار، تغيير روش ذهن و زير كنترل درآوردن آن، مي باشد.1- تعهد و اشتياق به تغيير: نخستين و مهمترين گام
اينك كه از مشكل آگاهيم، بايد براي تغييرعادتمان تلاشي خودآگاهانه آغاز كنيم. به عبارت ديگر اينك مي دانيم، مشكلمان خطور افكار ناراحت كننده به ذهنمان است. بنابراين نخستين و مهمترين گام آموختن چگونگي توقف اين افكار، تغيير روش ذهن و زير كنترل درآوردن آن، مي باشد.


البته تنها يك بار به كار بستن اين توصيه دردي را دوا نمي كند. بلكه بايد مدام آن را تكرار نماييم، تا ملكه ذهنمان شود.

2- آموختن مشاهده ذهن
هر روز در لحظه اي خاص به ذهن خود توجه كنيم و ببينيم به چه فكر مي كند. البته اين به مفهوم انتقاد از افكار نيست. بلكه تنها آموختن مشاهده و فهميدن شكل و ساختار افكار است. همچنين همه بايد بدانند كه در اين مورد تنها نيستند و سايرين نيز چنين افكاري دارند.

 

حتما بخوانيد: آگاهي چيست؟

3- مشاهده احساسات در پيوند با افكار
پس از آگاهي از افكار بايد مشاهده كرد، كه سبب ايجاد چه احساساتي مي شوند. اگر فكري احساسات منفي (مانند پشيماني، خشم، اضطراب، گناه، ترس و يا نگراني) به وجود مي آورد، بايد آن را مانند يك چيز داغ به زمين انداخت. سپس فكر مثبتي را جايگزينش كرد. زيرا 60 هزار فكر موجود هستند، كه مي توان آنها را برگزيد. بنابراين بايد خوبش را انتخاب نمود. زيرا در اين سفر كوتاه زندگي بهترست، سبك و تنها با بهترين ديدگاه و خاطرات ممكن طي طريق كرد.

4- جايگزيني انتظارات با قدرداني
عاشق اين توصيه توني رابينسون هستم، كه مي گويد ما اغلب روزمان را با داشتن انتظارات از ديگران، و در كل از زندگي سپري مي كنيم. با انجام چنين كاري سبب نوميدي خويش را فراهم مي آوريم. بنابراين بايد برداشت خود را تغيير داد و به جايش زندگي با قدرداني را آغاز كرد. تمرين قدرداني به عنوان شيوه زندگي مي تواند، كاملا آن را تغيير دهد. زيرا وقتي با قدرداني زندگي كنيم، درمي يابيم كه همين زندگيمان هم چقدر كامل و غني است.


5- بودن در لحظه كنوني

زماني كه مشاهده ذهن را آغاز كرديم، بايد از بودن در لحظه كنوني احراز اطمينان نماييم. براي اين كار بايد چيزهايي بيابيم، كه در لحظه كنوني دوستش شان داريم. اين لحظه اي است كه ما مي توانيم با خودآگاهي آن را به وجود بياوريم و همراه با آن لذت، شادي و خنده ناشي از ساخت افكار زيبا را هم، ايجاد كنيم.

منبع: iranjavan