شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اخلاق يعني خود را جاي ديگري ديدن
دوشنبه، 19 مهر 1400 - 12:24 کد خبر:36083
پروفسور مردم شناسي دانشگاه ميشيگان آقاي « وب كيين» در كتاب « زندگي اخلاقي» با تكيه بر آخرين بررسي ها به اين نتيجه مي رسد كه بشر اوليه توانست رفتار اخلاقي پيش بگيرد چون بر خلاف ساير پستانداران، اين قدرت ذهني را داشت كه خودش را جاي ديگران بگذارد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- چرا بشر از دوران بسيار باستاني كه نه قدرت بيان داشت و نه محلي ثابت براي سكونت و تقريبا هيچ قانوني جز غريزه راهنمايش نبود، در عمل، رفتارش اخلاقي بود؟

پروفسور مردم شناسي دانشگاه ميشيگان آقاي « وب كيين» در كتاب « زندگي اخلاقي» با تكيه بر آخرين بررسي ها به اين نتيجه مي رسد كه بشر اوليه توانست رفتار اخلاقي پيش بگيرد چون بر خلاف ساير پستانداران، اين قدرت ذهني را داشت كه خودش را جاي ديگران بگذارد.

او به تهيه غذا توسط انسان اوليه اشاره مي كند و اينكه انسان بر اساس همكاري با انسان ديگر توانست به مواد غذايي بيشتري دست يابد. مثلا در مورد چيدن ميوه هاي رسيده از بالاي درخت، فقط انسان است كه به خاطر منافع مشترك با يك نفر ديگر، شگردي پيدا كرد كه به ميوه هاي بيشتر دست يابد.

حيوانات ديگر با بالا رفتن تا بالاترين قسمت درخت، در معرض ديده شدن توسط حيوانات درنده قرار مي گيرند و ترجيح مي دهند ريسك نكنند اما انسانها به به اين راه حل رسيدند كه يكي كشيك بدهد و مواظب باشد و ديگري به ميوه هاي رسيده و مقوي تر دست يابد و بعد آنها را با هم شريك شوند.

وقتي دو نفر در دوران باستاني و ماقبل تمدن، در يك همكاري ميوه هاي يك درخت را چيدند متوجه شدند بعد از رسيدن به هدف شان، چاره ايي ندارند جز آن كه نوعي از اخلاق را رعايت كنند. اخلاق همان مقياس تقسيم هر آنچه به دست اوردند بود.

 

حتما بخوانيد: راهنمايي‌هايي دربارة اصول اخلاقي

پروفسور « وب كيين» معتقد است در شروع همكاري و ايجاد اخلاق اوليه، ما حتي قادر به تكلم هم نبوديم و قرار و مداري جز نفع دو نفره و گروهي در بين نبود. او مي افزايد در مسير دهها هزار ساله تحول مداوم، ياد گرفتيم كه « من» شخصي خود را جاي ديگران بگذاريم و بر اساس آن، تصميمات مان را محاسبه كنيم.

هر فرد اگر قادر باشد براي رسيدن به يك هدف، به ديگري كمك كند و ديگري هم با عمل خويش در ايجاد سود و يا نزديك شدن به هدف، كمك نمايد رابطه شان اخلاقي است.

به عبارت ساده تر، موقع تقسيم غذاي جمع شده، من كه ريسك كردم و بالاي درخت رفتم بيشتر بايد بردارم يا ديگري كه براي كشيك و شناسايي خطر حمله ساير حيوانات، خود را از دسترسي به ميوه، بي نصيب ساخته بود؟ شايد براي خيلي ها، تقسيم مساوي مواد غذاي ساده ترين و اخلاقي ترين راه حل بود.

« وب كيين» معتقد است بشر معاصر مي تواند نه تنها از نگاه فردِ ديگر، دنيا را ببيند بلكه بر اساس قابل دسترس بودن فرهنگ هاي مختلف و زندگي هاي مختلف، خود را به جاي انواع بيشتري از افراد بگذارد و ضررها و سودهاي شان رامقايسه كند. اين توانايي بشر مي تواند اصول اخلاقي همه جانبه تري برايش ايجاد خواهد كرد.

بشر به خاطر پيچيده تر شدن و تنوع همكاري ها در يك بازار بين المللي، ضرورتا راه ديگري ندارد جز اينكه مدام اخلاقي تر شود.

 

منبع: www.publicbooks.org